Dženaza za 70 šehida

ImageNajmlaði šehidi kojima je klanjana dženaza su Bešić
Kemal iz Kozarca i Salihović Midhet iz Čarakova koji su u vrijeme
ubistva imali po 15 godina, dok su najstariji Melkić Jusuf i Jakupović
Nura iz Kozarca koji su imali 82 godine. 

ImageU prisustvu više od pet hiljada preživjelih porodica žrtava stravičnih
progona i monstruoznih ubistava Bošnjaka Prijedora, Kozarca i ostalih
mjesta u sjeverozapadnoj Bosni, te Bošnjaka iz drugih dijelova naše
domovine 23. jula 2008. godine klanjana je dženaza namaz za 70 šehida
Prijedora i Kozarca. Dženazu namaz je klanjao reisu-l-ulema Islamske
zajednice u BiH dr. Mustafa ef. Cerić, a meðu prisutnima su bili
muftija bihaćki Hasan ef. Makić i član Predsjedništva BiH Željko
Komšić.  Sve žrtve agresije na BiH kojima je klanjana dženaza ubijeni
su 1992. godine. Najmlaði šehidi kojima je klanjana dženaza su Bešić
Kemal iz Kozarca i Salihović Midhet iz Čarakova koji su u vrijeme
ubistva imali po 15 godina, dok su najstariji Melkić Jusuf i Jakupović
Nura iz Kozarca koji su imali 82 godine.

    
Dženaza je klanjana za 3 žene i 63 muškarca, a nakon klanjanja dženaze
tijela šehida su pokopana u 10 šehidskih mezarja na području općine
Prijedor:

– 33 Kamičani-Kozarac,

– 10 Čarakovo,

– 6 Bišćani,

– 5 Hambarine,

– 5 Skela,

– 4 Rizvanovići,

– 3 Zecovi,

– 2 Rakovčani,

– 1 Æela-Bastasi,

– 1 Čejreci.

Spisak šehida-Kolektivna dženaza: Kozarac 2008.
 1. Alić Redže Ahmet 1930.
 2. Arnautović Dauta Daut 1934.
 3. Avdić Bektaša Ismet 1964.
 4. Balić Ekrema Hamdija 1952.
 5. Balić Hasana Ismet 1945.
 6. Behlić Muniba Izet 1966.
 7. Behlić Mustafe Redžep 1956.
 8. Bešić Mehmeda Ismet 1953.
 9. Bešić Jusufa Kemal 1977.
 10. Bešlagić Kasima Ibrahim 1927.
 11. Dedić Osmana Ahil 1949.
 12. Dedić Zijada Mirsad 1968.
 13. Džamastagić Hasana Hasir 1956.
 14. Ðulić Smaila Jusuf 1940.
 15. Ejupović Ahmeta Sadmir 1968.
 16. Elkaz Mehe Mehemed 1964.
 17. Fazlić Smaje Fajko 1961.
 18. Forić Muharema Munib 1961.
 19. Hadžić Bejde Hajra 1955.
 20. Hatić Mehmeda Safet 1957.
 21. Hatić Mehmeda Æiro 1958.
 22. Hegić Emina Kasim 1937.
 23. Hodžić Mustafe Fatima 1928.
 24. Hopovac Kasima Rasim 1969.
 25. Hrnić Ibrahima Himzo 1940.
 26. Hrustić Derviša Zahid 1963.
 27. Hujić Almaza Hasan 1970.
 28. Hujić Behlila Meho 1967.
 29. Hujić Behlila Rifet 1963.
 30. Hušić Atifa Ibrahim 1931.
 31. Jakupović Atifa Adem 1941.
 32. Jakupović Jakupa Enes 1965.
 33. Jakupović Mehmedalije Azur 1961.
 34. Jakupović Muje Besim 1950.
 35. Jakupović Osmana Nura 1910.
 36. Jakupović Rasima Zlatan 1968.
 37. Kadić Muharema Izet 1972.
 38. Kadirić Esada Esmir 1971.
 39. Kadirić Hasana Edin 1967.
 40. Kekić Faruka Nurudin 1971.
 41. Kenjar Osmana Mirsad 1962.
 42. Kevljanin Teufika Sead 1969.
 43. Kilić Hilmije Himzo 1965.
 44. Krkić Ešefe Samir 1964.
 45. Medić Latifa Velid 1973.
 46. Melkić Ahmeta Jusuf 1910.
 47. Melkić Jusufa Ahmet 1942.
 48. Mešić Halida Halim 1967.
 49. Mujagić Asima Zlatan 1965.
 50. Mujanović Fehima Ramiz 1959.
 51. Mujdžić Rahima Ermin 1972.
 52. Murčehajić Ibre Avdo 1921.
 53. Musić Emina Æamil 1944.
 54. Musić Hamze Emir 1972.
 55. Novkinić Osmana Zehra 1913.
 56. Nureski Ise Alija 1960.
 57. Nureski Ise Mirsad 1970.
 58. Paðan Šerifa Faik 1963.
 59. Poljak Hamzalije Hamed 1967.
 60. Ramulić Derviša Uzeir 1938.
 61. Ramulić Osmana Halid 1963.
 62. Rizvan Rifeta Hilmija 1934.
 63. Salihović Sefera Midhet 1977.
 64. Siječić Mehe Enver 1944.
 65. Sikirić Rasima Mehmedalija 1946.
 66. Sivac Mehe Nijaz 1963.
 67. Šabanović Bege Ferid 1967.
 68. Tadžić Huseina Faudin1969.
 69. Zenković Šefika Adil 1962.
 70. Zukanović Hasana Smajo 1958.

A. Mahić