Emina Brulić  Sadiković magistrirala: Prvi magistar psiholoških nauka

ImageNa Internacionalnom univerzitetu  u Novom Pazaru organiizovana je prva odbrana
magistarskog rada iz oblasti psihologije. Rad magistranta Emine Brulić –
Sadikovi’ na temu „Zavisnost školskog uspeha od osobina ličnosti učenika“  branjen je pred komisijom: prof. dr Vojislav
Mitić, predsjednik Komisije; prof. dr Blagoje Nešić, mentor i prof. dr Sait Kačapor,
član Komisije.


Magistarski rad predstavlja istraživanje koje
je sprovedeno u dvije gradske i dvije seoske škole, a istraživanjem je
obuhvaćeno oko 160 učenika. Ispitivane su osobine inteligencija, anksioznost,
intorverzija, ekstraverzija i školski uspjeh. Ispitivanje je obuhvatilo
meðuzavisnost ovih osobina i karakteristika. Takoðer, u obzir su uzeti i pol,
uzrast i sredina iz koje potiču učenici.

Radi se o istraživanju koje daje brojne
informacije i zanimljive rezultate, ali i otvara brojna pitanja. Cijelo
istraživanje je statistički obraðeno multifunkcionalnom analizom.

Emina Brulić – Sadiković je svoj rad
predstavila polučasovnom multimedijalnom prezentacijom, nakon koje se razvila
diskusija.

Komisija je konstatovala da je rad uspješno
uraðen i odbranjen i da je Internacionalni univerzitet ali i Novi Pazar dobio
prvog magistra psiholoških nauka.

Odbrani su prisustvovali, pored kolega iz
Novog Pazara, rodbine i prijatelja, i kolege sa odseka za psihologiju sa Niškog
univerziteta.