Nedžad Grabus doktorirao

ImageDanas je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu doktorirao Nedžad
Grabus, muftija ljubljanski i predsjednik Mešihata Islamske zajednice u
Sloveniji.

Nedžad Grabus je doktorsku disertaciju pod naslovom ”Teorija
spoznaje u akaidu” uspješno odbranio pred komisijom koju su
sačinjavali: dr. Adnan Silajdžić, predsjednik, dr. Mustafa Cerić član i
mentor, dr. Enes Karić, član, dr. Hilmo Neimarlija, član i dr. Samir
Arnautović, član.

Nakon odbrane doktorske disertacije Nedžad Grabus je jednoglasnom odlukom članova komisije promoviran u doktora islamskih nauka.