30 novih radnih mjesta

U okviru projekta "Nacionalno tržište roba i
usluga Srbije", koji podržava Ministarstvo za ekonomiju i regionalni
razvoj, u Novom Pazaru će biti zaposleno 30 ljudi, rečeno je danas na
prezentaciji tog programa držanog u organizaciji novopazarske Gradske
uprave.

 

 
Autor
ovog programa Zoran Livaja rekao je da je ovo najveća privredna
internet prezentacija u zemlji, koja proizvoðače roba i usluga kao i
kapacitete opština predstavlja na nacionalnom i svetskom nivou. Na
izradi privrednih registara u Srbiji je angažovano preko 1500 ljudi.
Nacionalno tržiste roba i usluga Srbije posluje u okviru užičkog
preduzeća "Sokogroup".
 
Prezentaciji
su prisustvovali pored pomoćnika gradonačelnika Gorana Sarića i
direktori javnih preduzeća, kao i vlasnici novopazarskih privatnih
firmi.
 
 

Press služba kabineta