Muftija Zukorlić na regionalnom ekonomskom forumu

ImageU Ohridu je započet Peti
sastanak Regionalnog Ekonomskog Foruma za Jugoistočnu Evropu ( REF SEE ). „Forum
2008“ ključnu poziciju dao je temi „
Konkurenti i partneri na putu u
Evropsku uniju”. Rad skupa je
započet pozdravnim govorom
Marina Ivaniševića, predsjednika Regionalnog
Ekonomskog Foruma Jugoistočne Evrope.Učešće na tradicionalnom i jednom od najznačajnijih evropskih foruma, u
svojstvu predsjednika Univerziteta u Novom Pazaru, uzeo je glavni muftija
Muamer ef. Zukorlić.

U Konferencijskoj sali hotela „Metropol“, on je izlaganjem na temu
„Razvojna uloga Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru“, predstavio
realnu koncepciju jačanja i razvoja intelektualnog potencijala, kao i  značaj ovog procesa za ukupan razvoj i
zajednički prosperitet zemalja Zapadnog Balkana i Jugoistočne Evrope. Univerzitet
u Novom Pazaru je u ovom smislu aktivni sudionik integracionog evropskog
procesa i jedan je od sponzora ovog Regionalnog Foruma.

Cilj Foruma jeste da omogući olakšavanje procesa evrointegracije zemalja iz
regiona. Pored toga, sa makroekonomskog i političkog aspekta njegov jednako
važan cilj je i stvaranje atmosfere za uspostavljanje poslovnih kontakata i
poslovne saradnje izmeðu privrednika u regionu, sa namjerom sklapanja
konkretnih ugovora za poslovnu saradnju, kao i povećanje robne i novčane
razmjene u regionu sa mikroekonomskog aspekta.

Zvanični pokrovitelj ovog dvodnevnog skupa, predsjednik Republike
Makedonije Branko Crvenkovski, uputio je pozive za učešće najznačajnijim
predstavnicima političkog, ekonomskog i javnog života zemalja u okruženju.
Peti dvodnevni sastanak Regionalnog Ekonomskog
Foruma Jugoistočne Evrope okupio je iz zemalja regiona ministre finansija,
guvernere centralnih banaka, direktore velikih kompanija, banaka i berzi. Prvog
dana, svoja izlaganja su imali najznačajniji predstavnici graðevinske,
transportne i telekomunikacione infrastrukture regiona, ministri regionalnih
ekonomija i privreda, direktori regulatornih agencija, elektroprivreda, naftnih
i energetskih kompanija.

Drugi dan Foruma obilježen je pored ostalih i obraćanjem Borisa Tadića,
predsjednika Republike  Srbije, Stjepana
Mesića, predsjednika Republike Hrvatske i Georgi Parvanova, predsjednika
Republike Bugarske.
Učešće u
radu Foruma uzeli su i Filip Vujanović, predsjednik Republike Crne Gore, Bamir
Topi, predsjednik Republike Albanije i mnogi drugi.