Zaključci vijeća sa fetve

Vijeće za fetve je održalo svoju devetu redovnu sjednicu u
Sarajevu dana 13. zul-ka'de, 1429./11. 11. 2008. na kojoj su doneseni slijedeći

Zaključci i preporuke

Image1. Razmatrajući analitički pregled pitanja upućenih Vijeću
za fetve i fetva-eminu u periodu 2005-2008. godina, nakon podnesenog referata
na ovu temu od strane fetva-emina, Vijeće je donijelo slijedeći zaključak:

Vijeće za fetve će, u saradnji sa muftijstvima, organizirati
podružne seminare za imame na temu izdavanja fetvi i u direktnom razgovoru s
imamima razmatrati fikhska pitanja i dileme s kojima se suočavaju u svom radu.

Zaključeno je, takoðer, da muftije po vlastitom afinitetu
odaberu oblast u kojoj će davati odgovore na pitanja upućena Vijeću za fetve.

2. Razmatrajući dopis Rijaseta IZ broj: 01-SM-3159/08 od 01. redžeba 1429./04.
jula 2008. u vezi razmatranja pojave bavljenja zapisivanjem od strane nekih imama
i zauzimanja stava Vijeća na jednoj od njegovih sjednica, nakon čega bi Rijaset
zauzeo i obznanio službeni stav IZ po ovom pitanju, Vijeće za fetve je
razmatralo ovu pojavu na svojoj devetoj redovnoj sjednici održanoj 13.
zul-ka'de 1429./11.11.2008. godine, te je nakon referata koje su podnijeli
Husein ef. Kavazović, muftija tuzlanski i Nusret ef. Abdibegović, muftija
travnički, zauzelo odgovarajući stav i proslijedilo ga Rijasetu Islamske
zajednice na dalje postupanje.

3. Razmatrajući problematiku razvoda braka, a nakon referata koje su podnijeli
Nedim Begović, Mujesira Zimić-Gljiva i Azra Fazlović, Vijeće je donijelo
slijedeće zaključke i preporuke:

1. Zbog uočenog blagog porasta broja razvedenih brakova u
Bosni i Hercegovini, neophodno je posvetiti veću pažnju ovom problemu i
djelovati na otklanjanju uzroka radi očuvanja braka i porodice.

2. Tematici braka i porodice potrebno je dati više prostora
u planovima i programima islamskih obrazovnih institucija svih nivoa, ali i u
javnim obrazovnim ustanovama i medijima.

3. Intenzivnije i sistematičnije govoriti o vrijednostima
braka i porodice u džematima.

4. Štampati prigodne publikacije o tematici braka i porodice
i distribuirati ih što većem broju čitalaca.

5. Uraditi elaborat o osnivanju porodičnih savjetovališta
Islamske zajednice u većim centrima koja bi pružala potrebnu pomoć i edukaciju
bračnim drugovima i licima koja namjeravaju zasnovati bračnu zajednicu.

4. Razmatrajući zahtjev Rijaseta IZ, a na temelju pisma
glavnog imama MIZ Tuzla u vezi izdavanja potvrde o šerijatskom razvodu braka,
Vijeće je donijelo zaključak:

Medžlis Islamske zajednice može izdati potvrdu o
registraciji šerijatskog razvoda braka ukoliko su ispunjeni slijedeći uvjeti:

1. ako su se razvedeni bračni drugovi šerijatski vjenčali u
dotičnom medžlisu,
2. priložena odluka nadležnog suda o razvodu braka,
3. pismena izjava muža o razvodu braka,
4. dokaz o izmirenoj obavezi mehri-muedždžela ugovorenoj prilikom šerijatskog
vjenčanja.

5. Razmatrajući inicijativu o održavanju edukativnog
seminara za članove Vijeća i profesore fikha u medresama i islamskim
fakultetima, u saradnji sa Centrom za napredne studije, Vijeće je podržalo
održavanje spomenutog seminara u mjesecu decembru 2008.