Federalna TV podstiče antiiislamsku i antimuslimansku kampanju

ImageSaopćenje za javnost Rijaseta u povodu emisije «Pošteno»,
urednice i voditeljice Duške Juriši

Rijaset izražava čuðenje da Federalna televezija, kao javni televizijski
servis, za temu svoje emisije uzima jedno uže doktrinarno pitanje iz sfere specijalističkih
rasprava islamskih eksperata.

U povodu poziva Federalne televizije za učešće predstavnika
Rijaseta Islamske zajednice u BiH u emisiji «Pošteno» (četvrtak 18.12.2008.),
Rijaset Islamske zajednice oglasio se sijedećim saopćenje za javnost:

Duška i emisija “Pošteno” obraðivaju tematiku selefizma u
BiH

U pozivu Federalne televizije Rijasetu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini
ističe se da će emisija "Pošteno", urednice i voditeljice Duške
Jurišić, obraðivati tematiku selefizma u BiH.

Rijaset izražava čuðenje da Federalna televezija, kao javni televizijski
servis, za temu svoje emisije uzima jedno uže doktrinarno pitanje iz sfere specijalističkih
rasprava islamskih eksperata.

U pozivu je, izmeðu ostalog, naslovljeno da se od gostiju očekuje "da
pojasne selefistički pravac učenja", te postavlja pitanje "da li
svršenici islamskih obrazovnih institucija u BiH mogu biti novi pripadnici selefističke
zajednice"?

Sinhronizirane medijske kampanje na diskreditaciji legalnih
organa Islamske zajednice

Rijaset je iznenaðen da se, nakon sinhronizirane medijske kampanje na
diskreditaciji legalnih organa Islamske zajednice i njenih vjerskih autoriteta,
naša javnost pokušava sada usmjeravati na pitanja koja se tiču čisto
doktrinarnih temelja islama i islamskog vjerovanja, koja su do sada ostajala u
sferama intelektualnih i akademskih rasprava vruhunskih eksperata islamskog
učenja. Da li se ovakvim televizijskim emisijama žele donositi sudovi o onome
što spada u domen islamske doktrine i muslimanima kazati šta to "ne valja
" u njihovoj vjeri i tradiciji?

Nismo znali da su, pored brojnih društvenih i ekonomskih problema, kao što su
korupcija, nasilje, maloljetnička delikvencija, trgovina drogom i ljudima, te
rasističke izjave političara o tome da musliman ne može biti sudija, problema
povratničke populacije i sl., za javni televizijski servis temeljni problem
konstitutivni elementi islamske tradicije, povijest islamskog mišljenja,
pitanja iz domena teoloških rasprava od kojih su, u najvećem dijelu, bili
pošteðeni ovdašnji muslimani. Čini se da ne postoje domaće aktuelnosti koje bi
bile vrijedne pažnje bh. javnosti i, napose muslimana, pa im treba uvoziti
sadržaje izvan BiH, ono što nije produkt muslimana u BiH i širem okruženju i sa
čim naši vjernici nikada nisu imali problem, ali im se sada on, očito, želi
nametnuti i dati mu legitimitet.

Rijaset je iznenaðen da se, nakon
sinhronizirane medijske kampanje na diskreditaciji legalnih organa Islamske
zajednice i njenih vjerskih autoriteta, naša javnost pokušava sada
usmjeravati na pitanja koja se tiču čisto doktrinarnih temelja islama i
islamskog vjerovanja, koja su do sada ostajala u sferama intelektualnih i
akademskih rasprava vruhunskih eksperata islamskog učenja. Da li se ovakvim
televizijskim emisijama žele donositi sudovi o onome što spada u domen
islamske doktrine i muslimanima kazati šta to "ne valja " u
njihovoj vjeri i tradiciji?

Ko to muslimanima želi kazati, mimo njihovih institucija i
autoriteta, kakva im je vjera i kakvu potencijalnu prijetnju nosi

Za muslimane je zabrinjavajuća tendenciozna fokusiranost odreðenih grupa i
pojedinaca na njihovu Islamsku zajednicu koju tako mukotrpno, kao svoje
najmilije čedo, podižu, u vrlo složenim uslovima i društvenom okruženju, više
od jednog stoljeća i na koncu se ta negativna kampanja želi usmjeriti u
dnevnopolitičku zloupotrebu njihove vjere, pri čemu se muslimanima želi kazati,
mimo njihovih institucija i autoriteta, kakva im je vjera i kakvu potencijalnu
prijetnju nosi.

Zašto je islam u fokusu pažnje i ko tako sistematski podstiče antiislamsku i
antimuslimanski kampanju? Zašto takav jednostran pristup? Zar povijest ostalih
religijskih tradicija ne obiluje različitim vjerskim grupacijama, različitim i
često meðusobno suprotstavljenim vjerskim pokretima i grupama? Zar povijest
religijskog mišljenja, kako unutra hrišćanstva, jevrejstva, hinduizma, budizma,
pa tako i islama, nije bogata raznolikim teološkim tradicijama, akademskim
raspravama, šizmama i sl., ali jedino javnosti treba kazati da je problem u
islamu ?

Islamska zajednica neće biti ušutkana

Islamska zajednica u svojoj povijesti nikada nije imala neprijatnosti niti
spora s objektivnim i vjerodostojnim informiranjem javnosti o islamskom učenju,
radu Islamske zajednice i nosilaca vjerskog autoriteta. Meðutim, Islamska
zajednica i muslimani na ovim prostorima trpili su znatne štete od pristrasnih
pristupa, dirigiranog informiranja, podmetanja i omalovažavanja islama i misije
Islamske zajednice.

Islamska zajednica ne može ostati gluha na sve izraženije tendencije da se
ušutka i izolira njena sloboda i sloboda njenih autoriteta, da se obezvrijedi
njena misija i aktivnosti, da se zlonamjerno i proizvoljno javnosti nameću ili
sugeriraju sudovi o islamu, "islamskoj prijetnji" i Islamskoj
zajednici.

Genocid u našoj domovini se pripremao, sprovodio i
opravdavao na krilima ekstremne kapanje o "islamskoj prijetnji" i
"radikalnim imamima",

Takoðer, fenomen islamofobije nije produkt Islamske zajednice u Bosni i
Hercergovini, nego je pojava koja zabrinjava najumnije ljude u cijelom svijetu,
fenomen o kojem odgovorni ljudi širom planete raspravljaju na različitim
meðunarodnim forumima. Treba li kazati da se, kao jedan od bitnih faktora koji
generiraju islamofobiju, ističu predrasude o islamu i muslimanima, nerazumijevanje
konstitutivnih elemenata islamskih izvora, kulture i tradicije muslimana, s
jedne, i pogrešna interpretacija savremenih dogaðaja odreðenih zapadnih medija,
kao globalnog kreatora meðunarodnog mnijenja, s druge strane. Imajući na umu
posljedice medijskih predrasuda, činjenicu da se genocid u našoj domovini
pripremao, sprovodio i opravdavao na krilima ekstremne kapanje o
"islamskoj prijetnji" i "radikalnim imamima", Islamska
zajednica ima pravo upozoriti na zloupotrebe i netačne sadržaje koji se o islamskim
vrijednostima i njoj samoj plasiraju u javnost, što pomaže islamofobiju i
antiislamsku histeriju, i, naravno, pozvati se na genocidno iskustvo bosanskih
muslimana, kao jednu od posljedica islamofobije.
Bosanski muslimani imaju pravo na nepristrasan tretman njihove vjere islama i
njihovih vjerskih autoriteta, izabranih njihovom većinskom voljom, i njihove
Islamske zajednice.

Zato za Islamsku zajednicu ne postoje "neposlušni" ili
"poslušni" mediji i urednici, nego odgovorni urednici, novinari i
mediji koji vjerodostojno, profesionalno i cjelovito informiraju javnost o
dogaðajima kakvi jesu i njeguju minimum poštovanja prema institucionalnom
islamskom učenju i izvorima islama, kaže se u saopćenju Rijaseta Islamske
zajednice u BiH.