Reisu-l-ulema Mustafa ef. govorio u ime uleme cijelog svijeta

ImageNa svom dvoru u Rijadu saudijski kralj
Abdullah bin Abdulaziz Al-Saud primio više od 200 alima-učenjaka iz svih
krajeva svijeta, koji su mu predali Rezoluciju o fetvi.Riječ je o važnom
programskom dokumentu, kojeg je svejtska ulema prvi puta usaglasila kroz
Fikhsku akademiju Rabite – Svjetske muslimanske lige sa sjedištem u Mekki.
Činjenica da su na Mekkanskoj konferenciji prisustvovali autoriteti poput
vrhovnog muftije Kraljevine Saudijske Arabije Šejha Abdulaziz Al-Šejha, Šejha
Jusufa Qaradavija, kojeg smatraju jedinim od najvećih muslimanskih autoriteta
današnjice, zatim vrhovnog muftije Libanona, al-Qabbanija, vrhovnog muftije
Egipta, al-Džum'e, te velikog broja visoke uleme iz Jordana, Sirije, Indije,
Pakistana, Turske, Sirije, Malezije, Indonezije, Maroka, Alžira, Bosne i
Hercegovine, Hrvatske, Srbije itd., najbolje govori o važnosti trenutka, koji
zahtjeva da se muslimanska ulema jasno očituje o pravilima za izdavanje fetvi,
kao i o uvjetima da bi neko mogao biti muftija.

Naime, Mekkanska rezolucija utvrðuje jasna pravila o fetvi,
kao islamskom moralnom stavu utemeljenom na autentičnim izvorima islama, kao i
jasna pravila o muftijama, kao moralnim muslimanskim uzorima. Zato je „nužno
utemeljiti školu gdje će se školovati buduće muftije, jer ekstremne i
isključive fetve kvare ugled našoj vjeri i nanose veliku štetu muslimanima u
svijetu "- kazao je saudijski kralj Abdullah.
Tim povodom u ime svjetskih alima na kraljevskom dvoru u Rijadu govorio je
reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić, koji je, obračajući se Čuvaru dvaju svetih
hrama, kralju Abdullahu bin Abdulazizu Al-Saudu, izmeðu ostalog rekao:

„Čast mi je da pred Vama govorim u ime muslimanske uleme iz
cijeloga svijeta, koja me zadužila da Vam se zahvalim na pokroviteljstvu
Konferencije o fetvama, koju je organizirala Fikhska akademija Rabite pod
nadzorom vrhovnog muftije Kraljevine Saudijske Arabije i uz stručnu pomoć
generalnog sekretara Rabite dr. Abdullaha Muhsina Turkija. Svjetska ulema
cijeni napore Saudijske Arabije u odbrani temeljnih vrijednosti islama u
svijetu. Neću pretjerati ako kažem da su srca muslimana u svijetu uz Vas,
Čuvaru dvaju svetih hrama, i uče dovu da doðe dan kada će za Vama klanjati u
Mesdžudu-l-aksa u Qudsu. Vaš povijesni govor u Kuvajtu na Arapskom samitu u
kojem ste pozvali muslimanske političare da prevaziðu meðusobne razlike i da se
ujedine oko bitnih pitanja za ummet predstavlja istinski glas svakog razumnog
čovjeka koji voli mir i dobro. Muslimani predugo čekaju na slogu i jedinstvo
njihovih voða, kao uvjet da im se ne dogaða

Gaza
. Jučer je bila Bosna, danas je

Gaza
gdje se ubijaju
nevina djeca, nemoćne žene i nedužni starci. Čuvaru dvaju svetih harema, dokle
će muslimanska djeca, žene i starci biti ubijani, dok njihove voðe stoje
skrštenih ruku?

Jasno nam je da živimo u svijetu protivriječnosti, gdje nam
moćnici govore da zavode red i poredak u svijetu, dok, u stvari, oni prave
nered i anarhiju, kao što se kaže u Kur'anu Časnom: „Kada im se kaže zašto
pravite nered na Zemlji, oni odgovarjau, pa mi uspostavljamo red. Ne, oni prave
nered, ali to ne osjećaju" (Kur'an, 2:11-12).

Upravo imajući to na umu, tu protivriječnost današnje
civilizacije, Vi ste pokrenuli inicijativu za meðuvjerski i meðukulturni dijalg
u svijetu, kojeg ste objavili nedavno u Mekki i kojeg ste predstavili zatim u
Madridu sa namjerom da se čovjek vrati istinskoj vjeri i moralu. Mi podržavamo
Vašu incijativu dijaloga, jer nas uči da svijet neće naslijediti ni onaj koji
je agresivan, ni onaj koji je slab, već onaj koji je spreman da suraðuje na
putu dobra za svakog čovjeka.

Čuvaru dvaju svetih harema, dopustite da Vam se, u ime
svjetske uleme, još jednom zahvalim za sve što činite na promicanju mira i
sigurnosti u svijetu, učeči dovu Uzvišenom Allahu da vas obdari zdravljem i
dugim životom" – završio je svoj govor reisu-l-ulema Cerić pred saudijskum
kraljem Abdullahom Abdulazizom Al-Saudom.