Zaštiti Islamski zajednicu od napada Federalne televizije

Udruženje ilmijje Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Glavni
odbor, pozvalo je nadležne institucije, da u okviru svojih ovlaštenja i
odgovornosti, poduzmu odgovarajuće mjere i zaštite Islamsku zajednicu
od kontinuiranih uvreda i neistina Federalne televizije.  U cijelosti
prenosimo zahtjev Glavnog odbora Udruženja ilmijje Islamske zajednice u
Bosni i Hercegovini.

Broj: 1 – 09 /09
Datum: 23. 01. 2009. godine
26. muharem 1430. h.

REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
(VIJEÆU AGENCIJE,GENERALNOM DIREKTORU)

JAVNI SERVIS RADIO-TELEVIZIJE FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNA TELEVIZIJA
(PROGRAMSKOM SAVJETU, UPRAVNOM ODBORU,
POSLOVODNOM ODBORU-DIREKTORU)

PREDMET: Zahtjev

Poštovani,

Posljednjih mjeseci pa i godina najšira bosanskohercegovačka javnost
je svjedokom kontinuirane negativističke i uvredljive kampanje koju
neki printani ali i elektronski mediji u Bosni i Hercegovini provode
prema pojedinim zvaničnicima Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,
njenim organima i istaknutim pripadnicima. Neskriveno se, naime,
ispoljava namjera da se ne samo informiše nego i presuðuje čak i u
fundamentalnim stvarima vjere (načela, učenja, doktrine i sl.) te
funkcioniranja Islamske zajednice kao zajednice vjernika. U tome sve
vrijeme prednjači Javni servis-Federalna televizija kroz emisiju „60
minuta".

Toj i takvoj vrsti harange naročito je izložena institucija
Reisu-l-uleme u Bosni i Hercegovini odnosno njen vrhovni poglavar prof.
dr. Mustafa ef. Cerić lično.

Kršeći prije svega općekulturne standarde „pristojnosti i
uljudnosti" te grubim nepoštivanjem „ljudskog dostojanstva i ličnosti"
(kao, važećom legislativom, zaštićenih kategorija), ali i druge propise
koji ureðuju pitanje javnog kumuniciranja i izvještavanja, u programima
Federalne televizije se Reisu-l-ulema redovno naziva kriminalcem,
lažovom i drugim pogrdnim nazivima.

Takav pristup u tretiranju Islamske zajednice, njenih organa i
istaknutih funkcionera i pojedinaca sasvim opravdano otvara pitanje
nije li to i Javni servis-Federalna TV podlegla ničim izazvanoj
„islamofobiji" čiju cijenu plaćaju muslimani širom svijeta.

Na osnovu čega, naime, Federalna TV kao javni servis ne samo
izvještava (što naravno ne sporimo kao njihovo pravo i obavezu u
interesu javnosti ) nego i u funkciji samoproglašenog neprikosnovenog
arbitra???!!! ocjenjuje, ureðuje i odreðuje potrebu, način itd.
prakticiranja vjere uopće, funkcioniranja organa i institucija Islamske
zajednice uključivo i instituciju Reisu-l-uleme te, naročito,
cjelishodnost njihovih odluka u vezi sa osiguranjem organizacionih,
finansijskih, prostornih i drugih prepostavki za njen nesmetan rad ??!!

Polazeći od mjesta, uloge ali i obaveze javnih servisa (naravno i
drugih sredstava informiranja) da informišući javnost pridonose
poštivanju i promociji osnovnih ljudskih prava i sloboda, demokratskih
vrijednosti i institucija, te unapreðenju kulture javnog dijaloga u
BiH, ovim ukazujemo na drastično odstupanje od načela profesionalizma i
kršenje propisa, kao npr.:
-Člana 27. stav 1.d), f) i g) i član 28. stav 1.a) te stav 2. Zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu BiH;
-Člana
38. stav 1,4. i 7., zatim člana 39. stav 1. tačka a),c) i d), stav 3.,
te člana 40.stav 1.a) i stav 2. Zakona o javnom servisu
radio-televizije Federacije BiH;
-Člana 1.,3.,4.,5.,6.i 9. Kodeksa o emitovanju radiotelevizijskog programa Regulatorne agencije za komunikacije BiH.

Treba li, pored svega, podsjećati na Zakon o slobodi vjere i pravnom
položaju vjerskih zajednica u BiH koji u članu 5. stav 2 . tačka a)
izričito zabranjuje „napade i uvrede vjerskih službenika". Kako, naime,
drukčije shvatiti nego kršenjem ovoga zakona navodno objektivno i
nepristrasno informiranje javnosti na način kako to, iz njemu znanih
raloga i ciljeva, čini urednik i voditelj emisije FTV „60 minuta" kada
„informiše" o stanju, odnosima i aktivnostima Islamske zajednice.

Cilj ovoga zahtjeva je da pokrene vašu zakonitu reakciju u pravcu
osiguranja dosljedne primjene navedenih i drugih propisa kako se
funkciniranje javnih servisa (ali i drugih medija) na načelima
ureðivačke nezavisnosti i institucionalne autonomije ne bi
zloupotrebljavalo od strane onih koji ili ne znaju ili neće da znaju da
je njihova profesionalna obaveza poštovati zagarantovana prava i
dostojanstvo drugih. Naravno da ćemo, zavisno od toga na koji način se
odlučite nepristrasno umiješati u „svoj posao", nadleznim institucijama
predloziti da pokrenu i druge zakonite postupke zaštite prava i
interesa Islamske zajednice.

Pozivamo vas da u okviru svojih ovlaštenja i odgovornosti utvrðenih
Ustavom i zakonima objektivno analizirate ostvarivanje programskih
principa u informisanju javnosti od strane Javnog servisa Federalne TV
u odnosu na Islamsku zajednicu, njene organe i institucije te poduzmete
odgovarjuće mjere kako bi uvrede i neistine, koje se kontinuirano
plasiraju javnosti (navodno u interesu upravo te javnosti), prestale.

Predsjednik

Muharem Hasanbegović

Dostavljeno:
– Parlament Federacije BiH
– Ured visokog predstavnika za BiH

– Institucija ombudsmena BiH
– Helsinški komitet BiH-Sarajevo