Medresa “Gazi Isa-beg” u Novom Pazaru na internetu

ImageU vremenu kada je islam na ovom prostoru u ponovnom
razvoju i cvjetanju, javlja se potreba da znanje, edeb i iskustvo koje steknemo
u medresi pokažemo i prenesemo na druge, koji, možda, nisu imali priliku
upisati ovu elitnu školu ili da bi postakli one koji završavaju osnovnu školu
da je upišu.

Naša medresa ne prestaje težiti prosperitetu, pa tako
i njeni učenici ne prestaju nastojati u tom doprinosu. Na redakciji „Softe",
koja je održana u oktobru, je podnijeta molba, od strane dva učenika –  Dženisa Ejupija i Usameta Zukorlića, da im se
dozvoli da naprave medresinu internet stranicu, što je direktor i odobrio.

U vremenu kada je islam na ovom prostoru u ponovnom
razvoju i cvjetanju, javlja se potreba da znanje, edeb i iskustvo koje steknemo
u medresi pokažemo i prenesemo na druge, koji, možda, nisu imali priliku
upisati ovu elitnu školu ili da bi postakli one koji završavaju osnovnu školu
da je upišu.

Kroz ovaj sajt se takoðer učenici bore, na svojevrstan
način, za prava koja su im uskraćena kao učenicima etničkih manjina i
muslimanima. Cilj ovog sajta je doprinos u rješavanju problema i pružanju
moralne podrške u iskušenjima sa kojima se susreće današnja omladina.

Na ovom sajtu će te moći naći vijesti i aktuelnosti
vezane za medresu i omladinu. Želja nam je i da omladina u drugim srednjim
školama učestvuje u ovom projektu tako što će nam pisati o svojim
razmišljanjima, shvatanjima, problemima sa kojima se susreću i drugim stvarima,
šaljući nam textove na medresanp@gmail.com

Posjetite naš www.medresa.net