Otvoreno pismo 36 muslimanskih uglednika predsjedniku Obami

ImageOdnos izmeðu Sjedinjenih država i muslimanskog svijeta ne može biti
normalan ako se agresija protiv muslimana ne zaustavi i ako se prema
njima ne uspostavi fer i ravnopravan odnos.

U Ime Allaha Milostivog Samilosnog

Nj.E.  američkom predsjedniku Barack Husseinu Obami

 

Mi, dolje potpisani, učenjaci, intelektualci, političari, pravnici i
drugi akademski radnici iz muslimanskih zemalja, koristimo Vaš izbor za
predsjednika Sjedinjenih država da Vam se obratimo kao čovjeku
 humanisti, i da se putem Vas, obratimo američkom narodu, jer Vi ste
njihov predsjednik i uživate njihovo povjerenje. Nadamo se da će Vaša
Ekselencija pažljivo pročitati ovo pismo u cijelosti i unaprijed
očekujemo Vaš objektivan i nepristrasan stav u interesu cijelog
čovječanstva.

Gospodine predsjedniče,
Vašoj Ekselenciji bismo željeli predstaviti naša gledišta o
mnogim pitanjima koja su od zajedničkog interesa i koja imaju veliki
utjecaj u svijetu.

Prije nego što počnemo govoriti o tome, upućujemo tople čestitke
američkom narodu zbog ovog historijskog podviga napravljenog Vašim
izborom za predsjednika – iz inata rasističkim oponentima koji su
činili sve što su mogli kako bi spriječili izbor jednog čovjeka
afričkog porijekla. To je, bez ikakve sumnje, veliki uspjeh. Ovu
činjenicu mogu shvatiti oni kojima je američka historija bliska – njen
razvoj i njene promjene, ali, u isto vrijeme ovaj uspjeh stavlja veliku
i izuzetno ozbiljnu odgovornost na Vaše breme u odnosu na one koji
smatraju da će njihove nade Vašim dolaskom u Bijelu kuću biti
ostvarene. To je, opet, odgovornost prema cijelom svijetu u kojem je
Amerika glavni igrač – a prije nego što prazne stranice historije
počnete ispisivati svijetlim znakovima ili mračnim i tamnim poput onih
koje je pisao bivši predsjednik George W. Bush.
 

Gospodine predsjedniče,

Dopustite da iznesemo neke od problema koje bismo željeli podijeliti s Vama. Oni su sumirani u sljedećim tačkama:
1.Pozivamo uljudnoj pažnji Vas i Vaš narod, na važnost saradnje sa
svim ostalim narodima u cilju postizanja zajedničkih interesa, kako bi
se suprotstavili zajedničkim opasnostima kakve su ekološki problemi,
mir, moralne vrijednosti, zaštita etike, ljudska prava, energija,
razvoj, borba protiv epidemija i prirodnih katastrofa, a bez
diskriminiranja, bez propagiranja pojedinačnih vizija ili ideologija,
 i bez pretezanja u  korist interesa odreðenog naroda. Uvjeravamo Vašu
Ekselenciju da je saradnja za dobrobit čovječanstva srž učenja naše
vjere. Allah Svemogući u Kur’anu kaže: Jedni druge pomažite u
dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu;
(Al-Ma’ida, 2)
Ponavljamo da muslimanski narodi posjeduje moral i materijalni
potencijal i da su opskrbljeni sa vidljivim i skrivenim elementima moći
koji ih kvalificiraju da budu ključni partneri u oblikovanju budućnosti
u svijetu. Uz to, uvjeravamo Vas, ignoriranje naših naroda ili njihovih
prava na samoodreðenje ili činjenje zavjera u kojima se napadaju
njihovi interesi ili okupiraju njihove zemlje ili uskraćuju njihove
slobode, ne može opstati. Naš muslimanski narod poziva na recipročnu
saradnju zasnovanu na jednokosti, ali on će se u isto vrijeme boriti
svim mogućim sredstvima protiv svakog pokušaja da se iskorijeni ili da
se uništi njihov identitet ili otuðe njihovi resursi.
2. Iz naše odgovornosti kao muslimana da se ne bojimo nikoga osim
Allaha Svemogućeg, objavljujemo Vašoj Ekselenciji i američkom narodu da
čvrsto vjerujemo u pravo svih religija, kultura i civilizacija i
društava u raznolikosti i slobodi izbora. Svemogući Allah u Kur’anu
kaže: Nema prisiljavanja u vjeru( Al-Baqara, 256). Isto tako, molimo
Vas da odobrite takvo pravo svijetu i budite ubijeðeni da uvoðenje
američkog modela u ostale dijelove svijeta silom, pritiskom i
zastrašivanjem samo će uvećati svjetske krize i konflikte a prva koja
će biti pogoðena time je upravo Amerika. Željeli bismo Vas podsjetiti
da historijska logika, kao ni tradicija, ne dozvoljavaju nastavak niti
pobjedu ovakvog pristupa ma kakvu mateijalnu moć imala ili ma kakve
svjetske slogane nosila. Vjerovatna situacija koju je globalizacija
generalno postigla, a naročito američka unutarnja situacija,
predstavjaju živi dokaz onoga što želimo reći onima koji se žele
suočiti s činjenicama i povratiti se istini iz iluzija i samoobmane.
3. Podsjećamo Vas gospodine predsjedniče, na osnovu naše religije
i kulture, da civilizacija ne može cvjetati, a u miru i sigurnosti u
svijetu se ne može uživati osim ako pravda ne prevlada na zemlji i ne
dominira u meðunarodnim odnosima. Mi iskreno mislimo da svaka razumna
osoba  duboko u sebi vjeruje da ni jedan drugi narod kroz historiju
nije doživio nepravdu poput one učinjene palestinskom narodu. Ova
činjenica je, možda, bila ignorirana od strane Sjedinjenih država kao
posljedica, bilo finansijskih, političkih, bilo medijskih pritisaka
zbog ideoloških iluzija, legendi ili izbornih ambicija.
 
Gospodine predsjedniče,
Nemojte očekivati normalne odnose sa Arapima i muslimanima i onima
koji se zalažu za istinu i pravdu u svijetu, ako ne bude uklonjena
nepravda načinjena palestinskom narodu, prije svega podržana od
Sjedinjenih država, i njihova prava i zemlja ne budu vraćeni;  ako
 suverenitet Iraka i Afganistana ne budu održavali njihovi narodi i ne
budu kompenzirani gubici koji su im počinjeni, i ako krstaške
okupacijske snage ne odu iz okupiranih zemalja. Ove snage su vratile
uspomene na ratove srednjovjekovnih krstaša i na kolonijalne ratove i
otpočeli ponovo neprijateljstva meðu narodima u svijetu.
 
Gospodine predsjedniče,
Onima kojima su poznate historijske činjenice znaju da su naši
narodi lojalni svojim prijateljima, ljubazni prema onima koji ih
poštuju i posvećeni svojim saveznicima. Ipak, oni se ne klanjaju svojim
okupatorima ili predaju agresoru i nikada ne prihvataju ponižavanje –
 radije uzimaju slobodu silom nego da je dobiju ponižavajući se.
Vjerovatno je trenutna situacija otpora okupaciji u muslimanskim
zemljama, Palestini, Iraku, Afganistanu, dovoljan putokaz Americi da
duboko i iskreno preispita svoje metode rada sa ljudima u svijetu,
generalno, a sa muslimanskim narodima, naročito.
Sjedinjene države bi se, kao glavna supersila, trebale osloboditi
diktature cionističkog lobija kada je u pitanju odnos prema
muslimanskom svijetu i trebale bi shvatiti da stvarni interesi
američkog naroda leže u saradnji sa milijardu i po muslimana, kako bi
se podržalo pravo i pravda. Dakako, ovakav stav zahtijeva jednu vrstu
hrabrosti američkog vodstva – da se postavi iznad ličnih i stranačkih
interesa.
 
Gospodine predsjedniče,
Ako Amerikanci ne mogu podržati pravo i pravdu, najmanje što bi se
od njih moglo prihvatiti je nepristrasnost. Vaša podrška nepravdi i
okupaciji će izazvati otpor i vodiće nas ka tome da i mi sve isto
gledamo.
4. Nema sumnje, gospodine predsjedniče, da ste Vi proistekli iz
multikulturne zajednice, sin različitih etničkih grupa čije porijeklo
ide od Crnaca, koji su patili zbog nepravde, eksploatacije i rasne
diskriminacije, i, čak šta više, Vi ste stručnjak legislative i
advokatskih poslova – okrenut pravdi, i  nema sumnje da znate da se
pravda ne može postići ako se ne postigne jednakost u raspodjeli
bogatstava, ne da jednaka mogućnost i ne zaštiti eksploatacija i
pljačkanje bogatstva naroda.
Vaša Ekselencija će se, vjerovatno, složiti s nama da narodi
Trećeg svijeta nisu patili od pljačkanja bogatstava i eksploatacije
njihovih resursa i napada na njihov suverenite na isti način koliko su
patili od velikih američkih multinacionalnih kompanija koje su osvajale
države i svrgavale režime i dotucale svaki pokušaj uspostavljanja bilo
kakvog narodnog otpora za zaštitu bogatstva tih zemalja. Da li mi i
cijeli svijet žudmo da otpočne nova faza koja odražava pravdu u
rasporedu bogatstva i učestvovanju u razvoju širom svijeta ali bez
mobiliziranja meðunarodnih finansijskih institucija koje služe
ispunjavanju američkih interesa – kakve su Svjetska trgovačka
organizacija, Svjetska banka, Meðunarodni monetarni fond i druge
instituce koje su osnovane samo zato kako bi se velikim silama
omogućilo, naročito Sjedinjenim državama, da kontrolišu bogatsva
nerazvijenog svijeta.
Nedvojbeno, Vaša Ekselencija je svjesna činjenice da je
eksploatacija ljudi i pljačkanje njihovog bogatstva  glavni razlog
velikih ratova, nepoštenih velikuh olujnih kriza koje su pokrenule i
poticale Sjedinjene države.
 
Gospodine predsjedniče,
Pozivamo Ameriku, još otkada ona proživljava duboku finansijsku
krizu da počne tražiti neke solucije u finansijskoj legislativi i
ekonomske pristupe drugih naroda, a koji mogu doprinijeti da Amerika
prevaziðe svoju finansijsku krizu i katastrofalnu situaciju u privredi
– što vraća svijet unazad za nekoliko decenija.
Ovdje ističemo ulogu islamskog bankarstva i islamskog ekonomskog
pristupa koji je hvaljen od nepristrasnih iskusnih starih zapadnih
ekonomskih stručnjaka.
 
Gospodine predsjedniče,
5. Sloboda je instiktivni zahtjev za sve ljude i to je jedna od
zajedničkih vrijednosti koju dijele svi narodi, čak i ako se oni
razlikuju u svojim  konceptima o slobodi i njenom obimu. Iako je
Amerika zemlja koja poziva na slobodu i poštivanje ljudskih prava, više
nego i jedna druga zemlja na svijetu, mi vjerujemo da su vlade u
Americi, u praksi, one koje najviše krše ljudska prava i oduzimaju
slobodu drugih, zbog koje su pokretali ratove više nego druge zemlje,
činile genocid, nezakonito zatvarali i maltretirali ljude. Šta više, to
je vidljivo u lavljem udjelu podrške diktatorskim režimima, zavjerama
protiv rastućih demokratija, planiranim vojnim udarima zaobilazeći
meðunarodne organizacije ucjenom. Narodi u svijetu koji su  su umnogome
propatili zbog ove američke politike stavljaju ulog na Vaš kredibilitet
i čekaju da vide šta ćete Vi uraditi u tom smislu – da li ćete biti
čovjek etike, principa i snova, kako ste obećali svome narodu i
svijetu, ili čete biti podložni željama poslovnih ljudi i potčinjeni
pritisku lobista cionizma i tajnih organizacija.
 
Gospodine predsjedniče,
Vi ste, zasigurno, svjesni činjenice da za zauzimanje odreðenog
pozitivnog mjesta u historiji, nije dovoljno da se samo uzvikuju
pozitivni slogani –  izuzev ako se ne pretoče u stvarnost,  i Vi,
zasigurno znate da karakter i historiju svakog voðe, u velikoj mjeri,
odreðuje i kvalitet njegovog tima.
6. Na osnovu naše vjere i principa, mi pozivamo na meðukulturni,
meðureligijski i meðucivilizacijski dijalog. Allah u Kur’anu kaže: I sa
sljedbenicima Knjige (Jevrejima i Kršćanima) raspravljajte na najljepši
način. (Al-Akebut, 46)
Šta više, mi poštujemo znanje i prihvatamo istinu iz bilo kog
izvora. Allah Svemogući u Kur’anu kaže: Ne povodi se za onim što ne
znaš! I sluh, i vid, i razum, za sve to će se, zaista, odgovarati.
(Al-Isra’, 36)
I On, Svemogući, takoðer kaže: Ti reci: “Dokaz svoj dajte ako je istina to što govorite!” (Al-Baqara, 111)
Mi čvrsto odbacujemo ideju o sukobu civilizacija i mit o kraju
historije – oboje proizašlo iz američke kulture. Allah kaže u Kur’anu:
Reci: “O sljedbenici Knjige, doðite da se okupimo oko jedne riječi i
nama i vama zajedničke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo; da nikoga
Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha, bogovima ne
držimo!” (Al-’Imran, 64)
Dijalog dobiva na značaju i produktivnosti ako se smatra sredstvom
odobrenim od dvije strane. Ali, ako jedna strana prakticira okupaciju i
invaziju, onda nema drugog načina za drugu stranu osim otpora, džihada
i borbe za slobodu svim mogućim sredstvima.
Zasigurno, otpor u nekim muslimanskim zemljama je rezultat
agresije, nepravde i tiranije, prakticiranih ili sponzoriranih od
strane Sjedinjenih država i takvi otpori ne uzrokuju nasilje i
terorisiranje – kako to neki krugovi u Americi vole da proklamiraju.
Stoga, ako Vas neki otpori brinu i Vi želite  da doðe do mira, morate
okončati okupaciju i vratiti narodima njihovu slobodu i suverenitet.
 
Gospodine predsjedniče,
Naši narodi sanjaju o jedinstvu, slobodi, neovisnosti, ljudskim
pravima, sigurnosti, progresu i prosperitetu – kakogod, mnogi od tih
naroda vjeruju da je Amerika glavna prepreka da se ostvare ti snovi i
mi vjerujemo da se Vaša Ekselencija, predsjednik, ne može usprotiviti
autentičnosti nekih od tih optužbi, što je razlog da neki od tih naroda
imaju tendenciju da ciljaju Ameriku svim sredstvima.
 
Posljedično, mi se nadamo i iskreno Vas pozivamo da Vi budete taj
koji će otpočeti novi tip interakcije u odnosima Sjedinjenih država i
naroda muslimanskog svijeta.
 
7. Vaša Ekselencijo, predsjedniče,
Mi danas ne možemo govoriti o muslimansko – arapsko – američkim
odnosima a da ne pomenemo ono što je vezano za terorizam, što je
Amerika nametnula svijetu. U tom kontekstu željeli bismo privući Vašu
ljubaznu pažnju na sljedeće:
Mi, shodno našoj religiji i iz islamske perspektive, potpuno
odbijamo zastrašivanje nedužnih i nevinih, zloupotrebu ili ubijanja –
za nas je to korupcija na zemlji, što je jedan od najvećih zločina koje
imamo.
Voljeli bismo da privučemo pažnju na činjenicu da stav islama
prema ratu i borbi – ako je neophodan u odbrani prava i kao zaštita od
nepravde – ima moralne i zakonske principe koji čine da u takvom ratu i
borbi čovjek bude milostiv koliko god je to moguće. Poštujući to, islam
zabranjuje nevojne ciljeve i razaranje, nasumična masovna razaranja i
neopravdanu agresiju. Takoðer, on zahtijeva ispunjavanje i poštivanje
ugovora i human odnos prema zarobljenima, kao i zaštitu graðanskih
prava. Na toj osnovi mi pravimo razliku izmeðu zabranjenog terorizma i
legitimnog otpora i mi snažno odbacujemo da se legitimni otpor
okupaciji promatra kao terorizam.
Željeli bismo da Vas podsjetimo na gledište mnogih istaknutih
akademskih ličnosti u Americi  i Evropi, koje uvjerava da dogaðaji od
11. septembra 2001. nisu bila ništa drugo do fabrikovana drama nekih
utjecajnih snaga u Americi u saradnji s izraelskim Mosadom. Sve su to
uradili sa ciljem da pronaðu razlog da otpočnu III svjetski rat koji su
oni već bili planirali i odredili njegov ishod i ciljana područja. I
uprkos toga što su muslimanski učenjaci, vlade i ljudi osudili ono što
se desilo u septembru 2001., Sjedinjene države su iz pozadine
mobilizirale mnoge države, malo milom malo silom, i pokrenule rat
protiv islama kao religije, protiv muslimana kao pojedinaca i kao
grupa, naroda, institucija, kulture i historije. To je bio rat u kome
su obarali vlade, okupirali zemlje, slamali ljude, kršili sve moralne i
legalne meðunarodne konvencije – rat u kome su milioni muslimana
ubijani i raseljavani iz njihovih zemalja; stotine hiljada ljudi je
smješteno u tajne i javne zatvore gdje su sva ljudska prava bila
prekršena; gradovi i džamije su uništavani; Časni Kur’an vrijeðan, a
meðunarodnim zakonima zabranjeno oružje korišteno.
Bilo je očito od prvog dana da je taj prljavi teroristički rat u
koji je Amerika ušla bio zasnovan na lažima i zabludama. Gospodin
George W. Bush posljedično je bio prisiljen da prizna da je rat u Iraku
bio zasnovan na pogrešnim podacima i mi vjerujemo da Božija pravda neće
dopustiti zločincima da izbjegnu kaznu. Da li da čekamo da Amerika
procesuira zločince i kazni ih za njihova djela?
D. Nikada nećemo uspjeti iskorijeniti ono što je poznato kao
terorizam, ako ne budemo vjerovali i prakticirali istinu, objektivnost,
nepristrasnost i transparentnost pri traženju njegovih uzroka – tada
ćemo ga poraziti.
Zasigurno će bilo koji socijalni ili kulturni fenomen biti
umnožavan i nastavljan dokle god su razlozi zbog kojih je on tu
prisutni. Mi smo uvjereni da je glavni uzrok nasilne i duboke mržnje
prema Americi u muslimanskom svijetu i drugdje, njena direktna agresija
na muslimanski svijet ili bezgranična podrška koju ona pruža svakoj
agresiji protiv muslimana.
Vaša Ekselencija može ponovno razmotriti američki stav prema
rezolucijama koje se odnose na Arape i Izrael – kako bi jasno vidjeli
duple standarde Amerike i kako bi se zapitali da li je to ono kako bi
trebalo biti.
Većina vlada u muslimanskom svijetu Vam ne govori istinu iz
straha, ugnjetenosti ili želje za američkim sponzorstvom. Ali, zbog
humanosti, mi Vas, gospodine predsjedniče, uz punu objektivnost
uvjeravamo – odnos izmeðu Sjedinjenih država i muslimanskog svijeta ne
može biti normalan ako se agresija protiv muslimana ne zaustavi i ako
se prema njima ne uspostavi fer i ravnopravan odnos. To je sada u Vašim
rukama. Ako poduzmete korak u ovom smijeru, sigurno ćete dostići
nezapamćen uspjeh na američkoj sceni.
 
Gospodine predsjedniče,
Mi vjerujemo da  izraelski nuklearni arsenal smrtonosnih oružja,
koji je Amerika dostavila Izraelu, predstavlja najveću terorističku
prijetnju za naše narode i cijeli svijet. Ova beskrajna podrška Izraelu
rezultira kršenjem svih meðunarodnih prava i vrijednosti, i vodi
činjenju najgorih formi terorizma protiv nenaoružanog palestinskog
naroda. 
Uvjeravamo Vas, uz jedan mali savjet, da upotreba sile,
ugnjetavanje, podržavanje Izraela i prihvatanje nekih sekularnih
grupacija, neće učiniti ništa drugo do zakomplicirati krizu i
podgrijavati sukob. Sasvim sigurno, pravda, poštenje, objektivnost i
klonjenje od nepravde predstavljaju najbolje čuvare zaštite američke
nacionalne sigurnosti.
Da li ćete Vi krenuti u ovom smjeru?  To je ono ćemu se mi nadamo.
 
Potpisnici pisma:
Šejh Jusuf Kardawi, Šejh Rašid Al-Ganouši, dr. Kazi Husejn Ahmed,
dr. Fethi Jakan, Abu Lubaba Alt-aTahir Husejn, dr. Ahmed Al-Bajatili,
dr. Ahmed Al-Rajsuni, dr. Ahmed Al-Kattan – Kuvajt, dr. Aliffdin
Al-Turabi, dr. Tawfik Yusuf Al-Wa’ee i još 26 muslimanskih alima 
 
*Naslov redakcijski
 
Prijevod:
Ajša Hafizović – Hadžimešić