Turistička ponuda Novog Pazara na Sajmu turizma

ImageKakoje Tanjugu rekla član kabineta gradonačelnika zadužena za informisanjeIvana Milić, na Sajmuće biti izložena bogata turistička ponuda grada, kao imnoštvo specialiteta po kojima suprepoznatljivi Novi Pazar i čitava regija.

Riječ je,
dodala je ona, o pršuti, siru i kajmaku,
ali iraznim vrstama pita, posebno mantijama, specifična vrsta pite koja se pravi
u tom kraju Srbije, ali i raznimvrstama baklava i drugih specijaliteta.
Turistička ponuda Novog Pazara i okoline je posebno zanimljiva jer predstavlja interesantnu nekadašnju osmanlijsku kulturnu baštinu.
To je Gradska tvrðava sa Kulom motriljom iz XV veka, izgraðenapo nalogu osnivača grada Isa-bega Isakovića i Altun alemdžamija iz XVI veka, jedna odnajpoznatijih otomanskih duhovnih zdanja, graðena zajedno sa verskom školom,
koju je izgradiočuveni graditelj Muslihudin Abdulgani.
Obeležja Novog Pazara su iAmir-agin haniz XVII veka, kao i hamamiz XV veka koje je poklonosnivača Isa bega Isakovića.