Knjiga na dar

ImageU okviru akcije “Knjiga na dar”, Biblioteka Univerziteta u
Novom Pazaru ovih dana je dobila još nekoliko značajnih donacija. 

Naime, u sklopu ovog donatorskog projekta, posebna pažnja
posvećena je kontaktima sa diplomatskim predstavništvima u našoj zemlji. Vrlo
brzo pozivu za donaciju odazvale su se ambasade Švajcarske i

Palestine
.

Djela iz oblasti stručne i javne publicistike, stručna
literatura i beletristika, predstavljaju dio ovih donatorskih opusa. Značajan
broj vrijednih naslova iz ovih i drugih oblasti pisanog stvaralaštva Švajcarske
i

Palestine
,
potvrðuju namjeru donatora iz svijeta diplomatije, za pomoć i podršku
Univerzitetu u ovakvim i drugim razvojnim projektima.

Univerzitetska bibloteka je osnovana u toku akademske
2002/03. godine, u okviru aktivnosti Bibliotečko-informativnog centra. Početak
njenog rada vezuje se za održavanje prvog Sajma knjiga na ovim prostorima. Tom
prilikom su u Velikoj sali Univerziteta svoju djelatnost predstavile oko
trideset renomiranih izdavačkih kuća iz Srbije, Crne Gore, BiH, Hrvatske,
Makedonije i drugih zemalja u okruženju.

Danas Bibiloteka Univerziteta u Novom Pazaru broji više od
četiri hiljade naslova. Bibliotečki fond čini bogata i dragocjena literatura
različitih žanrova – stručna djela i publikacije, beletristika, monografije,
zbirke enciklopedija, rječnici, časopisi, itd. Jedan broj naslova predstavlja
raritetne i izuzetno vrijedne primjerke stručnih i drugih djela, koja su od
naročitog značaja za kvalitetno obrazovanje i usavršavanje studenata osnovnih i
postdiplomskih studija.

Postojeći bibliotečki fond Univerzitetske biblioteke, nastao
je zahvaljujući vrijednim donacijama uglednih univerzitetskih profesora,
kulturnih poslenika, brojnih intelektualnih pregalaca raznih stručnih i
obrazovnih profila, kao i samih studenata. Značajan broj naslova u ovom fondu
predstavlja produkt intenzivne saradnje Univerziteta u Novom Pazaru sa naučnim
i kulturnim ustanovama i institucijama u zemlji i inostranstvu.

Akcijom „Knjiga na dar“, obogaćivanje bibliotečkog fonda
Univerziteta nastavljeno je pojačanim intenzitetom, uz pojedinačno i
institucionalno učešće svih koji žele da daju doprinos opštem razvoju intelektualnih,
stručnih i naučnih potencijala na ovim prostorima.

 

Služba za informisanje UNINP

Senada Leković