Komisija:Bivša vlast zloupotrebljavala položaj

ImageKomisija
za analizu i ispitivanje rada prethodne vlasti u Novom Pazaru predložiće
 Gradskom veću predlog za podnošenje više krivičnih postupaka.

Član
ove komisije Tarik Imamović je na konferenciji za novinare ocenio da je
prethodna vlast u mnogim slučajevima zloupotrebila svoj položaj na štetu
budžeta grada.  

On
je rekao da komisija i nakon sedam meseci rada nailazi na nove slučajeve gde su
oštetni zahtevi, nastali

radom

pojedinaca u bivšoj lokalnoj samoupravi, u iznosima od po nekoliko miliona
dinara.

“Jedan od primera je Fond solidarnosti,
koji je 2006. godine na računu imao oko 53 miliona dinara, što je bilo oko 700
hiljada evra. Meðutim, dolaskom Prinudne uprave, 2006. godine, taj novac ne
troši se namenski, kao što je predviðeno osnivanjem Fonda solidarnosti, već za
 tekuće poslove”, rekao je Imamović.  

On je pojasnio da je programom Fonda
solidarnosti taj novac namenjen za izgradnju novih stanova socijalno ugroženom
stanovništvu.

Ešref Rahić, drugi član komisije, je kao
još jedan konkretan primer naveo presudu Trgovinskog suda u Kraljevu kojom je,
prema sporu izmeðu AD “Razvitak” i JP “Zavod za urbanizam”, Grad dužan da
isplati oko milion evra.

Prema njegovim rečima, pre osam godina
Skupština je Razvitku ustupila na trajno korišćenje graðevinsku parcelu preko
puta Nove lučne zgrade, koji je Razvitak nije priveo nameni u roku od tri
godine.  

Dodao je da je nakon toga, Privremeni
organ 2006. godine poništio prethodno rešenje i stvario pravni osnov da se
bivšim vlasnicima sporna parcela vrati.

“U ovom postupku ne bi bilo ništa strašno
da je imovinsko-pravna služba u opštini pozvala tada bivše vlasnike parcele da
se obavi poravnjanje. Jer su bivši vlasnici kao obeštećenje ranije dobili
četiri placa na Rekreacionom centru, novac za izgradnju četiri kuće i jedan
lokal, a sada će praktično dobiti još milion evra zbog propusta ove službe”,
rekao je Rahić.  

On je pozvao okružnog i opštinskog javnog
tužioca, kao i policijsko odeljenje za privredni kriminal da reaguju povodom
ovog slučaja, koji, kako Rahić tvrdi, ima elemenata krivičnog dela.

Komisija za analizu i ispitivanje rada
prethodne vlasti u Novom Pazaru jedno od prvih tela koje je, jula 2008.
godine’odmah po dolasku na vlast formirala nova Gradska uprava.