Igbala je višak

Muslimani ne da se samo teško zapošljavaju već bivaju otpuštani sa radnih mjesta na kojima su godinama radili. Jedan od takvih slučajeva je i slučaj Igbale Zahitović iz Pirota

Diskriminacija Bošnjaka prilikom zapošljavanja je pojava koja je uzela maha. Glas islama je pisao o diskriminaciji prilikom zapošljavanja u državnim institucijama u Sandžaku, meðutim našoj redakciji se javljaju pripadnici islama širom Srbije koji nam ukazuju na razne nepravilnosti i podreðen položaj . Muslimani ne da se samo teško zapošljavaju, već bivaju otpuštani sa radnih mjesta na kojima su godinama radili. Jedan od takvih je i slučaj Igbale Zahitović iz Pirota, radnice nekadašnje Beogradske banke koju je preuzela Niška banka. Igbala je otpuštena sa svog radnog mjesta samo zato što je muslimanka.
O ovom slučaju obaviješten je Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava, JUKOM, Helsinški odbor, Fond za humanitarno pravo i druge organizacije koje se bave pravima graðana. Glas islama objavljuje pismo gospoðe Zahitović koje je uputila Glavnom muftiji i u kome objašnjava svoj položaj i situaciju.

Media centar

Klikni za punu veli%u010Dinu

 

 

 


Klikni za punu veli%u010Dinu