Ugradimo “svoju ciglu” u zgradi Rijaseta IZ u BiH

ImagePoziv vakfima i apel Bošnjacima u dijaspori da financijski podrže
projekat izgradnje Upravne zgrade Rijaseta na Kovačima u Sarajevu.

Velika akcija bošnjačke dijaspore i poziv vakifima

Od momenta pokretanja inicijative projekta izgradnje Upravne zgrade
Rijaseta, kao i sjedišta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, pa
sve do 5. februra kada je svečano obilježen početak radova, na
incijativu Bošnjaka iz dijaspore, a u suradnji sa osobama ovlašćen za
fundraising iz Rijaseta IZ u BiH, Bošnjaci.Net, Rijaset.ba
i otvoraju mogućnost Bošnjacima od Mašrika do Magriba, od Sjeverene
Amerike do Australije, od zapadno-europskih zemelja do Turske i šire,
da se upišu na listi vakifa i time daju svoj doprinos u izgradnji
Upravne zgrade na Kovačima.
Projekat izgradnje Upravne zgrade Rijaseta je jedan od velikih
strateških i generacijskih projekata Islamske zajednice i muslimana
Bošnjaka ovog vremena i ovih prostora. Učešće u projektu nije
privilegija odreðenog broja Bošnjaka, nego je to zajedničko dobro,
odnosno vakuf svih muslimana učesnika u zajedničkom dobru i
prosperitetu islama i islamskih institucija. U uspostavljanju trajnog
dobra, našeg zajedničkog vakufa, svi mogu učestvovati i dati svoj
doprinos i ugraditi "svoju ciglu" u budućoj zgradi Rijaseta.

I kako uvaženi Reis-l-ulema dr. Mustafa ef. Cerić reče u jednoj e-mail poruci uredniku Bošnjaci.Net: “Izgradnja
sjedišta Rijaseta na Kovačima u Sarajevu je simbol svih Bošnjaka, zato
što je Bosna i Hercegovina matična zemlja svih Bošnjaka, i zato što je
Sarajevo glavni grad svih Bošnjaka, i zato što je Rijaset Islamske
zajednice duhovno sjedište svih Bošnjaka od Mašrika do Magriba…”.
Upravo
iz tih razloga jeste važnost projekta izgradnje zgrade budućeg sjedišta
IZ, zato pozivamo sve Bošnjake, a posebno naše čitaoce, koji su svih
proteklih godina pokazali visoku humanu, vjersku, nacionalnu i
državničku svijest, da se odazovete ovom našem pozivu i da se upišete
na listi vakifa, čija će imena trajno biti upisana. Jer “sjedište
Rijaseta Islamske zajednice na Kovačima treba da bude kuća slobode i
ponosa svih Bošnjaka i zato svi Bošnjaci imaju pravo da sudjeluju u
njezinom podizanju…”

U toku akcije bit ćete obaviješteni ko su koordinatori po gradovima i državama.

Za uplate iz inozemstva:
Pay to (Platiti na):
DRESDNER BANK AG, FRANKFURT
SWIFT: DRESDEFF
Beneficiary's bank (Banka korisnika): VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO
SWIFT: VAKUBA 22
Beneficiary (Korisnik): RIJASET ISLAMSKE ZAJEDNICE U BIH
SARAJEVO, Zelenih beretki 17.
UPLATA ZA: Upravnu zgradu Rijaseta Islamske zajednice u BiH
IBAN: BA391602005500015065

Za sve informacije obratite se na e-mail:
Elnur Salihović: elnur@rijaset.ba
Ekrem Tucaković, Rijaset.ba: ekremtucakovic@rijaset.ba
Esad Krcić, Bošnjaci.Net: redakcija@bosnjaci.net

Projekat izgradnje Upravne zgrade Rijaseta Islamske zajednice u BiH

Historijat: Od inicijative do realizacije: Na inicijativu
nekoliko uglednih bosansko-hercegovačkih privrednika Rijaset Islamske
zajednice u Bosni i Hercegovini je 11. džumade-l-uhra 1428./ 26. juna
2007. godine donio odluku da krene u projekat izgradnje Upravne zgrade
Rijaseta IZ u BiH, kao trajnog sjedišta Islamske zajednice u Bosni i
Hercegovini.

Potreba da se u Sarajevu planski izgradi trajno sjedište Islamske
zajednice stara je koliko i njezina samostalnost od Menšure 1882.
godine. Nažalost, sjedište upravnih institucija Islamske zajednice se
moralo stalno pomjerati sa jednog na drugo mjesto, ovisno o vlasti ili
državnom režimu koji je dolazio ili odlazio.

U
Sarajevu ne postoji ni rezidentno sjedište reisu-l-uleme, kao najvišeg
duhovnog simbola bosanskih muslimana. Zbog toga je institucija
reisu-l-uleme često bila izložena političkim manipulacijama i drugim
neprimjerenim postupcima.

Uvažavajući postratno stanje u narodu i državi, Islamska zajednica je
odgaðala sugestije od mnogobrojnih uglednih muslimana u domovini i
dijaspori da se u Sarajevu, kao što to i priliči glavnom gradu države,
planski podigne trajna upravna zgrada Rijaseta sa mandatnom
rezidencijom za reisu-l-ulemu. Mnogima smeta što je administrativna
zgrada Rijaseta neadekvatna i nefunkcionalna za rad uposlenika, službi
i ureda Islamske zajednice, nepristupačna, jer nema parkinga za auta,
posebno kod trenutnog ureda reisu-l-uleme.

Uviðajući te i druge neadekvatne uvjete za rad institucija Islamske
zajednice, te osjećajući svojim pravom i obavezom da Islamska
zajednica, kao autentični predstavnik vjere, pa i kulture Bošnjaka,
mora biti na visini svoje misije u svakom pogledu i izražavajući svoju
želju da Islamska zajednica adekvatno odgovori zahtjevima dvadeset
prvog stoljeća, gore pomenuta grupa bosansko-hercegovačkih privrednika
je u junu 2007. godine uputila inicijativu Rijasetu da donese odluku o
izgradnji upravne zgrade Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i
Hercegovini sa mandatnom rezidencijom za buduće risu-l-uleme. Budući da
odlučnost i iskrene namjere pomenutih privrednika, koje su potvrðene sa
konkretnom donacijom za izradu idejnog i izvedbenog projekta, su bile
neupitne, Rijaset je prihvatio njihovu inicijativu. Nakon dobijanja
dozvole za gradnju pomenutog objekta od strane nadležnih općinskih
službi Općine Stari Grad intenzivirane su pripremne aktivnosti za
izgradnju. Sedamnaestog dana ramazana 1429./17. 09. 2008. godine
položen je kamen temeljac i proučena dova za uspješan početak
izgradnje. Isti dan je prestavljena i maketa buduće zgrade i održan
donatorski iftar. Nakon raspisanog tendera, na koji su se prijavile
eminentne bosansko-hercegovačke graðevinske kompanije, ponuda kompanije
ANS Drive d.o.o. Sarajevo je ocijenjena kao najpovoljnija. Nakon odluke
Rijaseta IZ u BiH da se prihvati ponuda pomenute kompanije u Sarajevu
je 19. muharrema 1430./16. januara 2009. godine potpisan ugovor o
izgradnji upravne zgrade Rijaseta IZ u BiH, koju su potpisali
reisu-l-ulema, u ime Islamske zajednice u BiH, i prestavik kompanije
ANS Drive d.o.o., u ime izvoðača radova. Tom prilikom je istaknuto da
će, ako Bog da, već početkom februara 2009. godine početi radovi na
izgradnji upravne zgrade Rijaseta IZ u BiH.

Ovaj projekat, kojeg mnogi ocjenjuju kao projekat, od krucijalne
važnosti za očuvanje identiteta i digniteta bosanskih muslimana, još od
dana održavanja donatorskog iftara, podržali su mnogi naši graðani,
prvenstveno privrednici, putem uplata na donatorski račun ili izjavom
sa preciziranim donatorskim iznosima koji će biti uplaćeni u narednom
periodu.
Budući da se radi o projektu koji jeste inicirao odreðeni broj
privrednika, ali zbog njegove ogromne važnosti, posebno za muslimane u
Bosni i Hercegovini, učestvovanje i zasluge za njegovu realizaciju ne
smiju biti privilegija samo manjeg broja ljudi. Stoga, svi oni koji
žele dati svoj doprinos realizaciji pomenutog projekta, uplatom
donacije, mogu to učiniti putem slijedećih računa:

Za uplate iz Bosne i Hercegovine:
Primaoc: Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini
Banka primaoca: Vakufska banka d.d. Sarajevo
Broj računa: 1602000020148572
Sa naznakom:
Uplata za Upravnu zgradu Rijaseta Islamske zajednice u BiH

Za uplate iz inostranstva:

Pay to (Platiti na):
DRESDNER BANK AG, FRANKFURT
SWIFT: DRESDEFF

Beneficiary's bank (Banka korisnika):
VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO
SWIFT: VAKUBA 22
Beneficiary (Korisnik):
RIJASET ISLAMSKE ZAJEDNICE U BIH
Zelenih beretki 17. SARAJEVO

UPLATA ZA:
Upravnu zgradu Rijaseta Islamske zajednice u BiH
IBAN: BA391602005500015065

Imena svih vakifa će biti upisana u veliku Knjigu vakifa, koja će biti
trajno izložena u budućem sjedištu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni
i Hercegovini.
– Zlatnu vakufnamu će dobiti vakifi koji doniraju 200.000,00 KM i više,
– Srebrenu vakufnamu će dobiti vakifi koji doniraju 100.000,00 KM i više,
– Bronzanu vakufnamu će dobiti vakifi koji doniraju 50.000,00 KM i više,
– Počasnu vakufnamu će dobiti vakifi koji doniraju 1.000,00 KM i više.
Molimo Uzvišenog Allaha da sve one koji daju svoj doprinos ovom hairli poslu nagradi i uveća njihovu nafaku. Amin!

{gallery}rijaset_zgrada{/gallery}