Hutba: Znanje, vjera i moral

Hvala Allahu hvalom koja se nikom ne upućuje osim Njemu, jer se
uistinu Njemu sve vraća, hvalom koja prilići Njegovim blagodatima, koja
On stalno uvećava i s kojom se postiže Njegovo zadovoljstvo.

Molimo Allaha Uzvišenog da blagoslovi onoga s kojim je zapečečeno
poslanstvo, Muhammeda Alejhisselama, kao i njegovu braću Allahove
poslanike Adema, Nuha, Ibrahima, Musaa, Isaa, alejhim salavat i selam,
i sve druge koje je Allah nadahnjivao znanjem i mudrošću kako bi
donosili radosnu vijest svjetovima. I Neka je blagoslov na sve njihove
sljedbenike.

Učimo dovu Allahu Uzvišenom da nas sačuva od posrtaja. Žurimo prema
Allahu kako bi naša riječ i djelo bili radost i sreća ljudima.

Tri su ključne vrijednosti u islamu: znanje (‘ilm), vjera (īmān) i moral (ahlāk).
Znanje
je na prvom mjestu zato što je prva Allahova zapovijed da čitaš i učiš
i na taj način osjetiš uroðeni dar vjere (īmāna), kojeg si naslijedio
iz kičme Ademovih sinova, koji su svjedočili sa Kālu belā! – Dakako, Ti
si, Bože, naš Gospodar! (Kur'an, 7:172).
Īmān je, dakle, Allahov
dar, kao i svaki drugi dar, kojeg više ili manje vidimo, kojeg manje
ili više koristimo, kojeg smo manje ili više svjesni ovisno o našoj
želji da ga istinski spoznamo. Īmān je zakopano sjeme u duši kojeg
znanje potiče da klije, da se razvije i da procvate kao mirisna ruža
koja krasi vjernika. – Allaha najviše poštuju oni koji imaju najviše
znanja (إنما يخشي الله من عباده العلماء).

Meðutim, u duši se krije i sjeme bezvjerstva (fudžur). – Allah je
stvorio dušu sa mogućnošću da bira put taqvā – dobrodušnosti, koji vodi
čovjeka prema dobru i put fudžūra-zlodušnosti, koji čovjeka vodi prema
zlu (Kur'an: 93, 7-8). Čovjek je slobodan da izabere put dobra ili put
zla, ali je i odgovoran za svoj izbor. Dakle, sloboda je Bogom dana
blagodat koju konsekventno tome prati odgovornost kao najviši stupanj
slobode tako da ono što čovjek govori i ono što radi ima vrijednost
općeg dobra. Onaj koji svojom slobodom govora i djelovanja ugrožava
slobodu časti i ugleda drugoga u biti nije slobodan, jer to nije izraz
njegove vlastite slobode već je to odraz njegove lične potrebe da
ostvari neku ovozemaljsku dobit. Prema tome, nema istinske slobode, bez
iskrene odgovornosti, kao što nema iskrene odgovornosti bez istinske
slobode. Samo se kroz istinsku slobodu mišljenja, govora i djelovanja
može doći do najboljeg kvaliteta općeg dobra. Samo se kroz iskrenu
odgovornost mogu rješiti problemi u društvu na najbolji način.

I kao što je spoznaja uvjet za istinsku vjeru, tako je i moral
uvijet za istinskog vjernika. Zato su ove tri vrijednosti – znanje,
vjera i moral- neodvojive jedna od druge. To su tri dijela koji čine
cjelinu ličnosti muslimana, koji svjedoči vjeru na temelju svog
pouzdanog znanja i koji svjedoči svoj moral na temelju svoje čvrste
vjere. Prema tome, vjera se temelji na dva stuba – stub znanja i stub
morala. Prvi stub nam se otkriva u prvim riječima objave Kur'ana: –
Čitaj, uči i upoznaj se sasvim što te okužuje s imenom u srcu Tvog
Gospodara…, dok nam se drugi stub pokazuje u riječima Muhammeda,
a.s., koji je rekao: – Ja sam od Allaha poslan da kod ljudi usavršim
moral.

To su dva krila vjere – znanje i moral – koja nose muslimana kroz
sve bure i oluje, kroz sve muke i belaje, kroz sve klevete i potvore,
jer kao što nam se u Kur'anu Časnom kaže:

Meðu vama je bilo onih koji su iznosili potvoru. Vi ne smatrajte to
nekim zlom po vas; ne, to je dobro po vas. Svaki od njih bit će kažnjen
prema grijehu koji je zaslužio, a onoga od njih koji je to najviše
činio čeka patnja velika. Zašto, čim ste to čuli, nisu vjernici i
vjernice jedini o drugima dobro pomislili i rekli: – Ovo je očita
potvora! Zašto nisu četvoricu svjedoka doveli? A pošto svjedoke nisu
doveli, oni su onda kod Allaha lažljivci. A da nije Allahove dobrote
prema vama i milosti Njegove i na ovom i na onom svijetu, već bi vas
stigla teška kazna zbog onog u šta ste se upustili. Kad ste to jezicima
svojim prepričavati stali i kad ste na sva usta govorili ono o čemu
niste ništa znali, vi ste to sitnicom smatrali, ali je ono Allahu
krupno. Zašto niste, čim ste to čuli, rekli: – Ne dolikuje nam da o
tome govorimo, hvaljen neka si ti! To je velika potvora! Allah vam
nareðuje da više nikad tako nešto ne ponovite, ako ste vjernici, i
Allah vam propise objašnjava a Allhj sve zna i mudar je. One koji vole
da se o vjernicima šire bestine glasine čeka teška kazna i na ovom i na
onom svijetu; Allah sve zna, a vi ne znate. A da nije Allahove dobrote
prema vama i milosti Njegove i da Allah nije blag i milostiv… O
vjernici, ne idite šejtanovim stopama! Onoga koji bude išao šejtanovim
stopama on će na razvrat i odvratna djela navoditi. A da nije Allahove
dobrote prema vama i milosti Njegove, nijedan se od vas ne bi nikad od
kleveta i potvora očistio; ali Allah čisti onoga koga On hoće. Allah
sve čuje i sve zna. (Kur'an: 11:20).

Poruka je vrlo jasna: dužnost je svakog muslimana i muslimanake da
čita i uči kako bi znao koristiti svoje pravo na tačnu, pravednu i
izbalansiranu informaciju te bio pošteðen govora koji je ispod opće
prihvaćenog standarda pristojnosti u javnom komuniciranju; i dužnost je
svakog muslimana i muslimanke da usavršava svoj moralne vrline od kojih
će drugi ljudi osjećati mir u duši i sigurnost u životu. Ako se izgube
ova dva stuba, ova dva krila vjere – znanje i moral – izgubljena je
cijela vjera, a time i smisao vjerničkog života. Zato je važno, draga
omladino, da čitate i učite sve što „zahtjeva ovo naše vrijeme i ovo
naše mjesto" kako vam ne bi skresali krilo znanja (‘ilum), što je bit
vaše vjere, i kako vam ne bi oduzeli pravo na tačnu, nepristrasnu i
pristojnu informaciju, što je bit vašeg ljudskog prava; i zato je
važno, draga braćo i sestre, da usavršavamo svoj moral, individualno i
kolektivno, prema zahtjevu „ovoga vremena i ovoga mjesta" kako nam ne
bi skresali krilo morala (ahlaka), što je bit vaše vjere, i kako nam ne
bi oduzeli čast i ugled, što je bit vašeg života. Kad nam govore o
neupitnosti slobode u otvorenom društvu, onda bi nam morali reći i o
nužnosti odgovornosti u demokratskom društvu u kojem se kroz pristojan
i kulturan dijalog dolazi do pravih rješenja za svaki društveni
problem. Niti sto puta ponovljena laž može postati istina, niti
nepristojno povišeni glas i zastrašujuća prijetnje mogu uplašiti
vjernika koji živi, radi i djeluje na krilima znanja i morale svoje
iskrene i čvrste vjere. Neka je uzvišen i hvalje Allah, koji kaže:

ولا تصعّر خدّك للناس ولا تمشي في الارض مرحاً إن الله لا يحبّ كل
مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الاصوات لصوت الحمير.

Ne budi ohol, i ne budi umišljen, i ne okreći glavu od ljudi, i ne
hodaj nadmeno, jer Allah ne voli umišljene i hvalisave ljude. Budi
odmjeren u hodu i nemoj galamom plašiti ljude, jer najružniji glas je
rikanje magarca! (Kur'an: 31:18-19).

Allahu Svemoćni, osnaži nas znanjem, vjerom i moralom!
Allahu
Sveznajući, pouči nas kako da one koji nas ne vole naučimo da nas ne
mrze i da ne plaše druge ljude zbog naše vjere i morala!
Allahu
Milostivi, smiluj se onima koji iz neznanja o nama prenose neistinitu i
ružnu priču, a onima koji nas namjerno i zlonamjerno potvaraju
prosvijetli um i pokaži im istinu kako bi svi našli mir u duši i
sigurnost u životu! Amin!