Džamijsko zemljište u Diviču vraćeno Islamskoj zajednici

ImageSkupština opštine Zvornik je na svojoj trećoj redovnoj sjednici
održanoj u utorak 24. februara 2009. godine donijela odluku da se
vakufsko zemljište na kojoj je bila džamija u Diviču vrati ranijem
vlasniku Islamskoj zajednici.

Ovim je poništena odluka Skupštine opštine Zvornik broj:
01-017-69/96 od 24.04.1996. godine o dodjeli istog Srpskoj pravoslavnoj
crkvi.

Skupština opštine Zvornik je time ispunila svoju obavezu iz Ugovora
potpisanog izmeðu Islamke zajednice, Srpske pravoslavne crkve i opštine
Zvornik o izmještanju crkve sa temelja džamije. Načelnik opštine Zoran
Stevanović je obrazložio razloge donošenja ove odluke i predložio da se
bez odlaganja usvoji. Prilikom izjašnjavanja svi prisutni odbornici su
glasali da se poništi odluka iz 1996. godine i zemljište vrati ranijem
vlasniku Islamskoj zajednici.

Islamska zajednica je ranije ispunila svoje obaveze o finasiranju
izmještanju crkve. Preostaje da treća ugovorna strana u narednom
periodu fizički ukloni postojeći objekat.