Bajrakli džamija pod opsadom


ImageMuslimani u Beogradu već dugi niz godina preživljavaju teška iskušenja. Suočeni sa manjkom prostora za obavljenje
namaza, nedostatkom groblja i pratećih objekata, kako bi u skladu
svoje vjere izvršavali obrede oko dženaze i ukopa mrtvih, već duži niz godina suočavaju se i sa pritiskom porodice Jusufspahića koja već nekoliko decenija uzurpira i prsvaja
jedinu džamiju u Beogradu – Bajrakli džamiju.

Mnogo je bilo pokušaja da se
organizuje džemat, džematski
odbor ili nekakvo tijelo koje bi kontrolisalo, koordiniralo vjerskim i
administrativnim aktivnostima u ovoj džamiji i Medžlisu Islamske zajednice u Beogradu. Svaki pokušaj je završavao
neuspjehom zato što to nije odgovaralo porodici koja bi da to sve sama
kontroliše.

Vjernici su godinama upozoravali na mnoge nepravilnosti u
ovom Medžlisu, a najčešće na finansijske malverzacije.
Mnogo je novca dolazilo u vidu donacija za renoviranje džamije,
ali niko nema uvida gdje su te pare utrošene. Zašto se ne renovira džamija? Zašto se ne dozvoli kontrola novca koju trenutno vrši
samo ova porodica i njeni članovi. Zašto Jusufspahić nije prihvatio inicijativu za objedinjenje Islamske
zajednice sa Sandžakom i ostalim krajevima Srbije,
što bi mnogo pomoglo obnovi i normalnom radu džamije u Beogradu i afirmaciji
prava muslimana?

Sve ovo je dovelo da se u ovoj džamiji
nerijetko dešavaju sukobi verbalne, a i fizičke
prirode. Prije nekoliko mjeseci pretučen je bivši direktor navodne medrese.
Inače, ova škola ne postoji, već je samo mrtvo slovo na papiru, radi finansiranja od strane Ministarstva
vjera Republike Srbije.

Jedan od takvih incidenata se desio prije nekoliko dana. Tačnije, 19.03.2009. došlo je i do obračuna
pripadnika Jusufspahićeve službe i
vjernika koji su se nalazili unutar džamije. Tim povodom se oglasio i
Medžlis Islamske zajednice u Beogradu sa potpisom njegovog  predsjednika prof. dr. Smaja Serhatlića. U našu redakciju je stiglo i pismo džematlija sa apelom za pomoć.  

U sjedištu Mešihata Islamske zajednice u Srbiji u Novom
Pazaru nam je potvrðeno da je stanje u ovoj džamiji dramatično i da oni prate situaciju.

Posebano je istaknut problem što Jusufspahići odbijaju da ustupe prostorije ove džamije
svim vjernicima u slučaju dženaze.
Istaknuto je da se radi na rješavanju ovog problema i da će se iznaći najbolji način kako da pomognu vjernicima u Beogradu da izaðu iz problema u kojima se nalaze. Napominjemo da uprkos pomenutim
problemima, džematlije su se organizovali i otvorili
nove prostorije Medžlisa dok se ne riješi nastala situacija.

Media centar će, praćenjem
stanja i blagovremenim izvještavanjem, pružiti svu pomoć muslimanima u Beogradu u nadi da će uspjeti
u borbi za ostvarivanje svojih prava. U toj namjeri objavljujemo pisma i
saopštenja u cijelosti.

 
Media centar Islamske zajednice