Besjeda resu-l-uleme Dr. Mustafe Cerića na Mevludu u Foči

ImageFoča, 14. mart 2009. (MINA) – Centralna mevludska svečanost
za područje Muftiluka goraždanskog povodom obilježavanja dana roðenja poslanika
Muhammeda, a.s., odražana je danas u Sportskoj dvorani u Foči. Mevludskoj svečanosti je prisustvovao i reisu-l-ulema dr. Mustafa
Cerić.

-Draga Braćo i sestre,

Mi smo se danas okupili ovdje u Foči povodom mevluda – roðendana
Muhammed, a.s., da bismo se sjetili čovjeka i Allahovog miljenika, koji je, Allahovom
milošću, promijenio svijet i odredio naš način života.

Nismo slučajno izabrali Foču za današnji mevlud, jer upravo
u Foči treba da se rodi novi život, koji će biti i novo raðanje našeg naroda. Ovdje
treba da se uvijek vraćamo i ovdje u Foči treba uvijek da se sjećamo da kao što
svjetlost dana dolazi od sunca tako svjetlost u našoj duši dolazi od Kur'ana u
kojem je Božija istina koju nam je vjerno prenio najbolji od dobrih ljudi i
najuzvišeniji od uzvišenih Allahovih poslanika, Muhammed, alejhisselam. Nikad
kao danas i ovdje nije bilo toliko važno da čujemo ove Allahove riječi, koje su
upućene vjerovjesniku Muhammedu, a.s., ali koje su nama namijenjene:

– O Vjerovjesniče, Allah te je poslao da budeš svjedok
povijesti, da ljudima donosiš radosne vijesti, ali i da ih upozoriš na opasnosti
koje im prijete. Allah ti je, o Vjerovjesniče, dozvolio da pozivaš ljude u
vjeru i da im budeš svjetiljka u mraku. Zato obraduj one koji vjeruju da imaju
Allahu milost! Nemoj slušati one koji zakopavaju istinu, a to su oni koji
nemaju vjeru; i nemoj slušati munafike, one koji imaju dva ili više lica, koja
im služe da se dodvore svakome i svima radi svoje lične potrebe. Ne obračaj
pažnju na njihove uvrede, već se pouzdaj u Allaha i svoj rad. To ti je dovoljna
odbrana i zaštita (Kur'an, 33:44-48).

Dakle, Muhammed, a.s., je svjedok, kojeg niko neće moći
osporiti o tome ko je čovjek i kakve su njegove mogućnosti da čini dobro, ali i
kakve su njegove slabosti da čini zlo na Zemlji. Život Muhammeda, a.s., je
vječni zapis o čovjeku, o čovjekovom smislu i besmislu, o čovjekovoj pobjedi i
porazu, o čovjekovom usponu i padu, o čovjekovoj želji za vječnošću i njegovom
razočarenju u prolaznost, koju on ne umije da pretvori u vjeru, kao neprolaznu
vrijednost, koja ga može učiniti sretnim i zadovoljnim.

No, Muhammed, a.s., će biti svjedok na drugome svijetu zato
što je na ovome svijetu imao samo jednu želju, a to je da bude šefadžija – iscjeljitelj
ljudskih grijeha, jer on zna sve ljudske slabosti, ali sve ljudske darovitosti
koje mu pomažu da bude spašen od džehennemske vatre.

Zato je Muhammed, a.s., zadužen da ljude obraduje, da im
donese radosnu vijest o njihovom uspjehu na ovome i spasu na drugome svijetu.

No, Muhammed, a.s., je od Allaha poslan i da nas upozori na
opasnosti koje nam prijete, na zamke koje nam se iza čoška svete, na jame koje
nam se iza leða kopaju. Ako budemo išli putem kojeg nam je Muhammed, a.s., nacrtao,
onda ćemo savladati opasnosti, izbjegnućemo zamke i spasit ćemo se od jama, koje
nam se kopaju, a to je put zajedništva u vjeri i zajedništva u sudbini da se
čvrsto držimo Allahiovog užeta i jedni drugima pomažemo u dobru. Za nas nema
drugog puta za sreću i spas ovdje u Foči i sada u Bosni i Hercegovini. Zato
zapamtimo ovu jasnu poruku:

– Nemoj te se plašiti bezbožnika ako imate čvrstu vjeru; nemojte
se bojati munafika – licemjera ako imate vjeru u svog iskrenog brata; i nemojte
gubiti nadu u Allahovu milost zato što imamo našeg Pejgambera o kojem su veliki
ljudi kazali veliku istinu:

    * Ja sa uvijek
visoko cijenio Muhammedovu vjeru zbog njezine izuzetne vitalnosti. To je jedina
vjera koja pokazuje da posjeduje sposobnost prilagoðavanja postupnim promjenama
ekzistencije, koja može biti privlačna za svako doba. Ja sam ga proučavao – izvanrednog
čovjeka koji je prema mojem mišljenju daleko od toga da ga se smatra kao anti-Krist.
Njega se mora nazvati spasiteljem čovječanstva (Džordž Bernard Šo (George
Bernard Show).

    * Moj izbor
Muhammeda da bude na čelu liste najutjecajnijih svjetskih ličnosti može
iznenaditi neke čitatelje i može za neke biti upitni, ali on je bio jedini
čovjek koji je bio uspješan na razini vjerskog i sekularnog (Mihael Hart (Michael
Hart).

    * Ličnost
Muhammeda – najteže je prodrijeti u cijelu istinu o tome. Samo djelić od toga
ja mogu dotaći. Kakva dramatičan slijed slikovitih predodžbi – Muhammed Božji
Poslanik; Muhammed borac; Muhammed privrednik; Muhammed državnik; Muhammed
govornik; Muhammed zaštitnik robova; Muhammed emancipator žena; Muhammed sudija;
Muhammed sveti čovjek. U svim tim ulogama, u svim tim oblastima ljudskih
aktivnosti, on je jednako junak (Profesor Ramakrišna Rao (Ramakrishna Rao).

    * To je prva
religija koja propovijeda i upražnjava demokraciju; jer u džamiji kad se oglasi
poziv na namaz i klanjači se okupe, demokracija islama je utjelovljena pet puta
dnevno gdje prosjak i kralj jedan pored drugog padnu na koljena i uzviknu
„Allah jedini je velik…" Impresionira me svaki put nanovo ta
nesalomljiva jedinstvenost Islama koja čovjeka instinktivno čini bratom. (Poznata
pjesnikinja Indije, Sarojini Naidu).

    * Kako je mogao za
samo dvije decenije jedan goloruk čovjek ujediniti zaraćena plemena i
pustinjske beduine u jednu od najmoćnijih i najciviliziranijih nacija. Laži (zapadnjači
objedi) koje su se lijepile oko dobronamjernog zanosa samo su naša vlastita
sramota. (Tomas Karlil (Thomas Carlyle).

    * Ako su
uzvišenost smisla, neznatnost sredstava i zapanjujući učinci tri kriterija za
ljudsku genijalnost, ko onda smije usporediti bilo kojeg velikog čovjeka u
modernoj povijesti sa Muhammedom. (Lamar Tin (Lamar Tine).

Njegova izdržljivost do pobjede, njegova upornost, koja je
bila posvećena samo jednoj ideji i ni na koji način nije bila borba za imperiju,
njegova beskrajna molitva, Božja objava koju je primao, njegova smrt i njegova
pobjeda nakon smrti, sve to potvrðuje da on nije bio lažni, već istinski
obnovitelj istinske vjere. Ta istinska vjera ima dvojaku vrijednost: Božiju
jednošu i Božiju nematerijalnost. Prva govori o tome šta Bog jeste, a druga
govori o tome šta Bog nije… (La Martin (La-Martine).

Danas, nakon četrnaest stoljeća, životna priča o Muhammedu, a.s.,
njegovom moralnom učenju, kao okosnici njegove poslaničke misije, sačuvana je
do u detalja bez ikakvih promjena – dodavanja ili oduzimanja. Praktični život
Allahovog Poslanika Muhammeda, a.s., je najbolji uzor i putokaz koji nam pokazuje
kako doći do lijeka za mnoge bolesti današnjeg čovječanstva.

Muhammed, a.s., je bez premca bio najznačajnija ličnost koja
je ikad živjela na Zemlji. On je obnovio vjeru u Jednoga Boga, ustanovio je
ljudsku zajednicu na načelima meðusobne ljubavi i poštovanja, postavio je
univerzalna moralna načela za čovjeka te inicirao najznačajnije društvene i
vjerske reforme, kao što je sloboda vjere (nema prisile u vjeri), kao što je
sloboda od nasljednog grijeha (svi ljudi se bezgriješno raðaju), kao što je ukidanje
posredništva izmeðu Boga i čovjeka (nema svetih i posvećenih ljudi), kao što je
jednakost ljudi (nema prednosti Arap nad ne-Arapom, niti bjelac nad crncem, niti
crnac nad bjelcem).

(MINA)