Reis-ul-ulema Mehmed Džemaluddin Čaušević

ImagePoštovani gospodine Muftijo, cijenjena braćo i sestre, danas
održavamo hommage kojim iskazujemo naše duboko štovanje i dužne počasti jednom
od najblistavijih islamskih umova našeg podneblja, velikom Reis ul ulemi hadži
Ðemaludinu Čauševiću, reformatoru, preporoditelju i vizionaru.

Moja radost zbog
ovog veća je jer nekako istovremeno dok se odaje čast ovom velikanu slavi se i
obljetnica utemeljenja i gradnje ove veličajne džamije u Zagrebu na radost svih
muslimana i ostalih graðana Hrvatske / sjetimo se samo posjete u vrijeme
otvaranja džamije/ za što dugujemo uvijek i ponovno posebnu zahvalnost svima
koji su imali volju, snagu i znanje da ostvare viziju i da nam namire ovako
divnu zadužbinu, pa i ovaj hommage našem velikom Reisu na ovu obljetnicu
nipošto nije slučajan, pa i to ga čini posebno značajnijim.

Draga braćo, prije nego što ću govoriti o velikom Reisu, dozvolite mi da
napravim kratku digresiju od temeljne teme i da vas upoznam, barem ukratko, da
ne kažem djelomično i površno s prilikama samog devetnaestog stoljeća u kojem
je radio i stvarao Reis, stoljeća koje nije tako davno minulo i koje ima snažne
refleksije na sve muslimane ovog podneblja.To je neobično stoljeće po mnogim
odrednicama, pojedinačnim i kolektivnim. Izmeðu ostalog dalo je obilne plodove
ljudskih dostignuća, poglavito pojedinaca u svim oblicima duhovnog
stvaralaštva. Dalo je takove pojedince koje rese posebne osobine i koje s
pravom nazivaju renesansnim ličnostima jer je njihova duhovna dominanta široka
obrazovanost, a njihova duhovna pregnuća i plodovi tih pregnuća ostavili su
trajan trag u svim oblicima života, kako pojedinaca tako i svih društvenih
slojeva kojima pripadaj. Jedan o tih je i Hadži Ðemaludin Čaušević koji je iz
opće duhovne letargije i zaostalosti svojim djelovanjem i istinskim
reformatorskim zanosom pokrenuo cjelokupni kolektivitet u cilju opće dobrobiti
onih koje je predstavljao. I ne samo njih. Time nam je namirio golemu
ostavštinu za budućnost koju moramo cijeniti i poštovati i da nam bude uzor.
Općenito, devetnaesto stojeće jedno je od najturbulentnijih razdoblja po
muslimanski svijet na ovom  geopolitičkom području, kako politički, tako
kulturološki, ekonomski, te najposlije biološki.
To je stoljeće obilježeno najkrupnijim promjenama. S političke pozornice s
naših prostora odlazi turska carevina a na njeno mjesto stupa austrougarsko
carstvo čime se stubokom mijenja sva dotada važeća pravila i odnosi. U toj
novoj političkoj konstelaciji dolazi i do krupnih kulturološki promjena,
primjerice dotadašnje dominantno arapsko pismo zamjenjuje latinica, pa ta
izmjena u jednom razdoblju gotovo sve pismene ljude preko noći čini nepismenim.
Valjalo je uhvatiti korak s tom izmjenom.
Reforme u ekonomskoj sferi koje provodi austrougarska monarhija izravno slabe
dotadašnji ekonomski dominantan položaj muslimanske vlastele što kod ovih
rezultira nesnalaženjem i gubitkom dominacije, siromašenja a ponekad i gubitka
cjelokupnih imanja.
Dolazi i do odlaska brojnog muslimanskog stanovništva u Tursku. Živjeli su u
nadi da će meðu svojim istovjernicima naići na razumijevanje i bolji ekonomski
položaj, što se nije dogodilo. Upravo suprotno. Tretirani su kao stranci, što
su doista i bili.
Odlaskom austrougarske monarhije s ovih prostora, tj. završetkom I. svjetskog
rata dolazi ponovno do krupnih promjena stvaranjem nove države Srba, Hrvata i
Slovenaca, poslije Kraljevine Jugoslavije u kojoj tvorevini uz velikosrpsku
dominaciju položaj muslimana u BiH i šire nije nimalo bio ugodan i lak, već
suprotno, moglo bi se reći izrazito težak jer je velikosrpska oligarhija
namjeravala i fizički ukloniti s ovih prostora muslimane. Čavoški i Koštunica
profesori pravnog fakulteta u Beogradu dok su se predstavljali kao demokrati a
tko su i što su vidjet ćemo nešto kasnije u toku ovog rata. No u svojoj knjizi
koja je kompilacija Skupštinskih zapisnika iz doba Kraljevine Jugoslavije
publiciraju zapisnike iz kojih je vidljivo koji je neposredni uzrok atentata u
skupštini na Radića i drugove. Radi se dakako o pitanju muslimana za koje Srbi
javno i bez zadrške u Skupštini tvrde da će to pitanje u Bosni i na Kosovu
riješiti u roku od tri dana, fizičkom eliminacijom muslimana. Kada se Stjepan
Radić užasnut tim tome suprotstavlja i pobija zločinačke teze radikala, braneći
prava muslimana na njihovu posebnost, pucaju u Radića što je popraćeno riječima
:" Evo tebi i tvojim muslimanima."
Treba istaci da se u Kraljevini Jugoslaviji Srbi služe metodama čiji raster
obuhvaća raspon od ekonomskog slabljenja pa sve do proganjanja i fizičkog
likvidiranja čime su nastojali biološki ukloniti muslimane s ovih prostora.
Primjerice ekonomski, tobožnjom agrarnom reformom otimaju imanja koja
dodjeljuju isključivo srpskom stanovništvu, tako da od te reforme seosko
muslimansko stanovništvo nema koristi, čak što više nazadovalo je u svakom
pogledu. Osiromašenim vlasnicima zemljišta udijelili su bezvrijedne državne
obveznice, tako su većinu doveli na prosjački štap. Namjerno su zapostavljali
obrazovanje siromašnih slojeva muslimanskog stanovništva a uvozom učitelja iz
Srbije nastojali su izbrisati sve što je Islam kao velika
kulturna    i    civilizacijska   
stečevina    na    ovim    prostorima   
ostavio, omalovažavajući i rugajući se Islamu kao nazadnom želeći na taj način
natovariti muslimanima kompleks manje vrijednosti, pa ishoditi da se i
distanciraju od Islama, u čemu su donekle i uspjeli. Namjerno su muslimane
nazivali Turcima. Time su ovdašnjim muslimanima pripisivali azijatsko tursko
porijeklo, u nastojanju da podjare svoje stanovništvo na obračune, štoje bilo i
učinkovito. Velikosrpska propagandna mašinerija stvara podlogu za posvemašnje
biološko uklanjanje muslimana s ovih prostora što je najzornije obuhvaćeno u
zločinačkom dokumentu Draže Mihajlovića iz 1941 god pod nazivom INSTRUKCIJE.
Taj stav nije izmijenjen ni dan danas.
Eto u takvom se ozračju razvijao i iznikao u barda i istinskog zastupnika svih
interesa muslimana. Ðemaludin Čaušević rezultanta je preporodnih gibanja u
muslimana koji su započeli Dr. Ahmedbeg i Ibrahim beg Defterdarević, dr.
Halid-beg i Mahmud-beg Hrasnica, dr.Safvet-beg Bašagić, Semsi-beg Salihbegović,
Hajdar ef. Fazlagić, Osman ef. Midžić. Asim-beg Resulbegović, Osman Nuri
Hadžić, Hasim-beg Badnjević, Muhamed-beg Kulenović, Ademaga Mešić, Edhem Mulabdić,
Fehim ef. Spaho, Musa-Æazim – Æatić, pa sve do prof. Alije Nametka i akademika
Hamdije Kreševlj akovića.  Ovaj popis je brojan i neka mi je oprošteno
ukoliko sam neke od preporoditelja ispustio.

DŽEMALUDIN ČAUŠEVIÆ 1870. – 1938.
Hadži Mehmed Džemaludin ef. Čaušević, roðen 28. prosinca 1870. u Arapuši pokraj
Bosanske Krupe, zasigurno je jedan od najblistavijih umova meðu bosanskim
muslimanima svog vremena koji je ostavio toliko bogatu duhovnu ostavštinu za
budućnost na svim poljima društvenih djelatnosti. Bio je mislilac, vjerski
voða, prevoditelj na svim kulturnim poljima, čovjek čvrsta karaktera i
neslomljive volje, veliki borac za kulturnu, vjersku i političku emancipaciju
muslimana.
Posebno impresionira podatak da je Džemaludin Čaušević u tijeku svoga
32-godišnjeg publicističkog i znanstvenog rada izdao oko 520.000 primjeraka
raznih dijela, koja čekaju punu znanstvenu obradu. Uviðajući svu kobnu opasnost
od velikosrpske provedbene mašinerije i nastojeći osujetiti barem na idejnoj
razini biološku eliminaciju muslimana veliki Reis -ul-ulema Čaušević
suprotstavlja se tome svojim stavom koji je najbolje determinirao svojom
izrekom: „Bosanskohercegovački muslimani moraju uvijek ići s Hrvatima ako hoće
da se održe i spase." Zbog ovako nedvojbenog stava velikosrpska politika
činila je sve kako bi onemogućila velikog islamskog voðu i preporoditelja,
smijenila ga s mjesta Reis-ul-uleme i na njegovo mjesto dovela poslušnika
Beograda.
Kada je prvi izabrani Reis Bosne i Hercegovine podnio ostavku, Hodžinska izborna
kurija predložila je Džemaludina Čauševića za prvog kandidata za Reis-ul-ulemu.
S obzirom da to nije odgovaralo Zemaljskoj vladi i nekim muslimanskim
političarima, ovi su izbori iz formalnih razloga bili poništeni.

Na ponovljenim izborima Caušević je izabran i 1914.
ustoličen na položaju Reis-ul-uleme za BiH, a 1929. za cijelu Jugoslaviju.
Njegovo opredjeljenje smetalo je beogradskim vlastima, a poglavito nakon što je
u veljači 1919. francuskom novinaru, koji je tada boravio u Sarajevu, Charlesu
Rivetu dao intervju te u prisutnosti dvojice uglednih predstavnika islamske
religije i francuskog stožernog časnika govorio o neodrživom položaju
muslimana. Time je dao povoda da o tome dopru glasovi u inozemstvo. Rekao je i
ovo: "I kakvi dogaðaji. Tisuće ljudi ubijeno, šest žena spaljeno, 270 sela
opljačkano i uništeno, eto bilance za nas muslimane svečanog stvaranja
Jugoslavije… Srbi nas drše tuðincima. Mi smo ipak Slaveni, ali Srbi odbijaju
da nas smatraju takvima. Smatra nas se uljezima. I drugi će vam kazati da smo
mi naprotiv pravi ljudi, koji pripadaju ovoj zemlji. Nakon što su Srbi postali
gospodari situacije, mi nismo nikada pozvani da sudjelujemo u političkim
sastancima i savjetovanjima… Muslimane neprestano zapostavljaju i
vrijeðaju… Ove stereotipne pojave meðu Srbima-graðanima našle su na žalost,
oduševljena odziva meðu inače lako zapaljivim seoskim stanovništvom, te su se
dogodila monstruozna pljačkanja, paleži, ubojstva i svake vrste uvreda i
poniženja islamskog elementa." Ovaj tekst pisan 1919., kao da je sad
pisan, zapanjujuće definira sve buduće dogaðaje i uzlaznu liniju stalnog i nepopustljivog
zločinačkog ponašanja Srba kroz ogroman broj godina, tako da se može govoriti o
narodu zatrovanom zločinom. Pojedinci ili skupine ljudi te pripadnosti koji ne
slijede put ovog šovinističko zločinačkog otrova, samo su izuzetak koji
opravdava gornje pravilo. Da bi izbjegli odgovornost za počinjene zločine,
služe se metodom optuživanja drugih ili pak pokušavaju uvlačenjem drugih naroda
u zločin relativizirati svoje zločine, a istodobno na taj način metodom divide
et impera ostvariti da drugi u svojoj političkoj nezrelosti ostvaruju srpske
ciljeve. Povjerenje koje je ukazala Antanta Srbiji, naravno bez osnova,
vjerujući u ujedinjenje Južnih Slavena pod njihovim vodstvom, na temelju
poštivanja i ravnopravnosti drugih naroda, koji će sačinjavati ovu zajednicu,
pretvorilo se u bolno iskustvo neopisivog terora i zločina nad svim nesrpskim
narodima u zločin koje traje i dan danas.  No čini se da će sadašnja
Alijansa, vojnim operacijama koje će vratiti Srbiju u mlaðe kameno doba,
konačno ispostaviti račun za permanentno činjenje zločina, te tako osigurati i
neposrednim i daljnjim susjedima Srba mir i prosperitet. Neposredno nakon ovog
intervjua Atanasije Šola, predsjednik Zemaljske vlade u Sarajevu, upućuje
zahtjev Reis-ul-ulemi da svoju izjavu datu pariškom  novinaru demantira.
Naravno da Čauševiću ni na kraj pameti nije padalo da tako postupi. Dapače,
odlučno je odbio takav zahtjev, na što je
Beograd
reagirao traženjem da se makne s položaja Reisa i pošalje u mirovinu. Šola sam
na ovaj zahtjev odgovara "da je veoma teško protiv Reisa u sadašnjoj
situaciji ikakve ozbiljnije korake poduzeti "jer bi bila" krupna
politička greška "staviti ga pred krivični sud, a pitanje je bi li ga sud
«osuditi uopće mogao». «
Po zakonu ne može se
protiv Reisa tako postupati. Isto tako ne može biti umirovljen, ako na osnovi
osude krivičnog suda ne izgubi kvalifikaciju za ovo visoko mjesto koje zauzima.
Kada je Stjepan Radić stigao 31. siječnja 1926. u Sarajevo, na zboru na kojem
je bilo 8000 ljudi, bilo je najviše muslimana, istkao je kako je došao do
uvjerenja da su muslimani očuvali Bosnu i da oni trebaju biti « naša veza s
cijelim islamskim svijetom », da bez njih nema napredka u državi. Poslije zbora
na banketu Radić je izjavio, meðu ostalim, da su muslimani uvijek bili pravi
predstavnici hrvatstva u ovim krajevima. Nakon toga imao je sastanak s Reisom
Cauševićem, koji mu je tom prilikom govorio kako treba da se zauzme za
bosanskohercegovačke muslimane, što je Radić obećao i činio. Kad se prouče
zapisnici sa zasjedanja skupštine tadašnje Jugoslavije, što se može vidjeti i
iz knjige profesora beogradskog fakulteta Koštunice i Čavoškog, neposredan
povod za ubojstvo Radića u Skupštini bilo je protivljenje zahtjevima Srba za
rješenje muslimanskog i albanskog pitanja u roku od 24 sata, po metodi
imanentnoj Srbima.
Svi ovi kontakti s istaknutim predstavnicima hrvatskog naroda, zločini Srba nad
muslimanskim narodom odredili su cjelokupan politički život Džemaludina
Čauševića, iako se politikom nije bavio i usmjerili ga pravcima traženja zajednice
s Hrvatima katolicima. Naravno da ovo nije bilo po ćudi beogradskom dvoru, pa
je ministar pravde dr. Milan Srškić počeo izraðivati nacrt zakona o islamskoj
vjerskoj zajednici, kojim se sustavno ruši vjerska autonomija. Željelo se
uvoðenjem novog režima osigurati u muslimanskoj vjerskoj samoupravi vlastiti
prestiž političkog voðe Bosne i Hercegovine. U tome dr. Srškić nailazi na
žestok otpor Dž. Čauševića, koji želi sačuvati vjersku autonomiju, kao
dragocjenu stečevinu svih muslimana. 
  Obzor 1940. piše: "Bila je  to   teška 
i   neravna  borba jednog  čovjeka  karaktera 
protiv autoritarnog režima, iz koje je on izašao pobijeðen, ali ne i skršen i
ponižen u očima naroda, već je još više uzdignut.   "Zbog ovog
nastojanja ministra pravde Reis-ul-ulema 4. travnja 1930 godine piše ponovno
dr. Srškiću u jednom od brojnih pisama da je dobio ukaz N.V. Kralja, kojim je
postavljen  za vrhovnog muslimanskog vjerskog poglavara u Jugoslaviji i
odlučno traži promjene u uredbi, jer u protivnom ne može vršiti dužnost, pa
kaže u pismu:
« Pošto Vi, gospodine ministre, ne uvažavate želje i prijedloge Reis-ul-
uleme, kao predstavnika islamske vjerske zajednice, izgleda mi da Vi hoćete da
budete i ministar pravde i Reis-ul-ulema, a da Reis-ul-ulema pored Vas figurira
to zvanje. "
Povodom dvogodišnjice smrti Džemaludina Čauševića Obzor donosi i
opširan tekst kojim opisuje ovu tešku borbu velikog duhovnog voðe i
pritiske Živkovićevog režima, od pokušaja nagovaranja na popuštanje, pa sve do
prijetnje gubitka mirovine. No, ni prijetnje nisu pokolebale Čauševića, te on u
svom pismu od 11. travnja 1930. otvoreno ističe Srškiću da on ostaje na svom
stajalištu i da traži umirovljenje, pa makar i bez prava na mirovinu. Kako nije
popuštao, kratko vrijeme nakon toga je i umirovljen. Umirovljenje je izazvalo
zaprepaštenje u muslimanskoj javnosti i izazvalo duboku žalost što je s takva
položaja povučen najveći muslimanski borac, ali je izražena želja da se ustraje
na takvu putu. Ova prepiska najbolji je dokaz koliko je Reis-ul-ulema volio svoj
narod, islamsku vjersku zajednicu i svoju užu domovinu. Svoje obrazovanje
Čaušević je započeo u medresi u Bihaću, a poslije odlazi na školovanje u
Istambul. Već tada se izdvaja od sredine naročitom bistrinom uma i slobodnim
pogledima na život. Uočili su to njegovi profesori kao i znanstvenici turske
carevine te mu proricali blistavu budućnost.  Uživao je podršku velikog
turskog povijesničara Ahmed Dževdet-paše, koji ga je štitio od progona turske
tajne policije, te ga poslao kao novinskog izvještača u Jemen. Godine 1903.
završio je teologiju i pravo, te stekao naslov "mule od Stambola". U
istambulskim krugovima slovio je kao filozof i mistik rijetkih sposobnosti
(stupio je u red derviša osnovan još u XIII. stoljeću), koji je dubinom svojih
misli osvajao. U običnu razgovoru umio je unijeti mudre filozofske pouke, što
je svatko s lakoćom mogao razumjeti.
Kao prevoditelj dolaskom 1902. u Sarajevo uočio je prosvjetnu zaostalost i sve
društvene mane i zaostatke, te u svojim prvim vazovima /propovijedima u Begovoj
džamiji ističe pogrješke i nelogičnosti u svim oblicima društvena života, a
koje su u proturječju s jasnim stavom Kurana. Mnogobrojna predavanja, koja je
držao u džamijama, pribavila su mu široki krug prijatelja i štovatelja.
Unaprijedio je rad u svim školama, 1903. postaje profesorom arapskog jezika na
Velikoj gimnaziji u Sarajevu. Oživio je vjersku nastavu po mektebima /osnovno
školovanje/, medresama/više školovanje/ i drugim školama. Sudjeluje intenzivno
na izdavanju vjerskih knjiga. Okuplja oko sebe mlade ljude i potiče ih na
prevoðenje i pisanje, a sam preuzima brigu oko tiskanja. Godine 1908. pokreće
list Tarik, / u prijevodu Zvijezda Danica / koji je u narodu bio vrlo
popularan. Unaprjeðuje i podiže kulturnu razinu i ugled svećenstvu i zagovara udruženje
ilmije /svećenika/ u staleška udruženja, te u tom smjeru pokreće list Mualim,
kao i tjednik Misbah. Reformira Gazihusref-begovu medresu, izraðuje nastavni
plan vjeronauka za osnovnu i srednju školu.
Kad se analizira njegov veliki vjersko – prosvjetni rad kroz 17 godina
djelovanja na mjestu Reis-ul-uleme, vidi se daje on čitav vjersko-prosvjetni
život postavio na solidnu osnovu i udario čvrste temelje budućeg razvitka.
Uočavajući potrebu upoznavanja vjernika i ne samo vjernika s Kuranskim porukama
na vlastitom jeziku kako bi pored suptilne i divne harmonije koja proizlazi iz
Kurana čitanjem na arapskom jeziku, spoznali odredbe Kurana te moralni nauk i
uputu Božjeg poslanika ne samo na razini emocija već i razumski, time Kuran
Časni učini dostupnim svima, godine 1937. objelodanio je u Sarajevo u suradnji
s Mehmedom Pandžom prvi i potpuni prijevod Kurana, poprativši ga opširnim
uvodom, tumačenjem i bilješkama, a sve u namjeri da u svom vjerskom
reformatorskom radu i obraćanju Svevišnjemu bude na jeziku, koji je dostupan
svakom čovjeku njegovih prostora. Ferid Karihman u povodu novog izdanja Kurana
iz 1971. piše: "Prevoditelj s arapskog, kojemu je stalo do dobra
prijevoda, treba posjedovati veliku spremu i izražajnu moć. A u tome je
rahmetli Džemaludin ef. Čaušević imao velike prednosti. Njega se može 
bez  kolebanja  smatrati jednim  od  naših 
najboljih  poznavatelja orijentalnih jezika /arapskog, turskog i
perzijskog/, jednim od najvećih islamskih učenjaka kod nas i pjesnikom lijepog
i jedrog  jezika. Prijevod Kurana mu je stoga bez ikakve sumnje
izvrstan." Prijevodom  Kurana  učinio je  svima 
dostupne  i  razumljive  Kuranske odredbe, pa smo svi koji ne
vladamo arapskim jezikom mogli od tada na nivou razuma i razboritosti razumjeti
i prihvatiti odredbe   Kurana i   tako osim pune spoznaje
veličine vječne upute, stekli smo mogućnost valjanog suprotstavljanja
osporavanja zlonamjerne interpretacije    onih koji su na svaki
način željeli obezvrijediti sve postulate na kojima se temelji Islam i njegova
istinska veličina. Zbog ovog prijevoda dugujemo najveću zahvalu časnom
Djemaludin Čauševiću.
I ranije je Kuran prevoðen i prvi prijevodi su bili u pretežnom dijelu na
latinski jezik a može se reći da je rodonačelnik prijevoda Toma Akvinski ili
Sveti Toma Akvinski koji u 12 stoljeću piše traktat Suma kontra omnes.Taj
traktat imao je za svrhu ocrniti i negativno prikazati Kuran i njegove odredbe
i bit će anti islamska uputa gotovo do 2o.  stoljeća i II vatikanskog
koncila i poslanice Nostra Aetate od koje se donekle mijenja odnos prema
Islamu.
Ðemaludin Čaušević suraðivao je u listovima i časopisima: Biser /1918./
Sarajevski list /1918./, Gajret /1925./, koji je napustio kad su putem puča
Gajretom ovladali prosrpski orijentirani članovi, koje je izravno financirao i
stipendirao Aleksandar Karaðorðević, potom Novi behar /1927.-1937./,
Jugoslavenski list /1919./, Islamski svijet /1933.-1935./, Narodna uzdanica
/1933.-1935./ i drugim. Uredio je i sedmo godište lista Behar i izdao knjigu
Islamski velikani.
Bio je član i predsjednik društva Merhamet, a sudjelovao je u gospodarskom
životu Bosne i Hercegovine, o čemu je s najvećim poštovanjem u svojoj knjizi
"Od bosanskih šuma do Venezuele" pisao Mirko Sančević, otac prvog
hrvatskog veleposlanika u BiH, dr. Zdravka Sančevića, kao o čovjeku najvećih
etičkih standarda i moralnih kvaliteta.
Osam godina nakon povlačenja s položaja reis-ul-uleme, umro je u Sarajevu 28.
ožujka 1938., iscrpljen stalnom borbom s autoritarnim srpskim režimom, ali ne i
pobijeðen. Naprotiv, uzdignut u očima naroda. Povodom njegove smrti Obzor iz
1938. u nekrologu donosi: « Sa smrću Dž. Čauševića odlazi u grob najmarkantnija
ličnost meðu bosanskohercegovačkim muslimanima.    Iz naše
sredine nestao je čovjek rada i akcije, muž, koji je osvajao simpatije i
stjecao duboko poštovanje gdje god se pojavljivao.
S njegovim vjernicima muslimanima dijele bol svi njegovi prijatelji drugih
vjera,   a  u  prvom  redu  Hrvati  
–  katolici."  
Musa  Æazim   Æatić  pod pseudonimom Adil objavljuje pjesmu
posvećenu velikom reisu.
Cek ‘o te narod ko ozebao sunce,
Da mu vidaš boli i stoljetne rane,
Misleć da će s Tobom danak da mu grane
Sa života našeg najvećeg vrhunca.
Rejstvomje Tvojim pobijedila pravda,
Nek pred Tvojim umom u prašinu pada,
Klika, što se hrani korom tuða kruha.

Piše: Mirsad BAKŠIÆ
Objavljeno u Političkom zatvoreniku broj 86. svibanj 1999, str. 46.