Seminar u organizaciji FIOE

ImageUčešće na ovom seminaru su uzeli predstavnici
16 zemalja iz Evrope, meðu kojima su bili i naši učesnici: Nedžad ef.
Hasanović, direktor Medrese Gazi Isa-beg u Novom Pazaru, Hfz. Irfan ef. Malić,
profesor u Medresi i imam Lajlek džamije, Sanela Pelinković, student IV godine
fakulteta za Islamske studije, Adela Kačapor, student III godine Fakulteta za
Islamske studije, Remka Džemić, student II godine Fakulteta za Islamske studije
u Novom Pazaru.

Seminar je trajao od 10-og, do 14-og aprila u
Istanbulu. U toku seminara održano je pet glavnih predavanja o kojima je
kasnije stotinak učesnika ovog seminara raspravljalo, komentarisalo i
razmjenjivana su različita iskustva.

{gallery}Direktor_medrese_i_studentice_fisa_u_turskoj_aprila2009{/gallery} 

Prvog dana seminara, generalni sekretar
organizacije Dr Ejmen Ali, upoznao nas je sa organizacijom FIOE, njenim
zadacima i ciljevima.  Zatim se
pristunima, na temu:“Srednji put“, prigodnim predavanjem obratio Dr Džemal
Bedevi, predavač na prestižnom američkom univerzitetu u San Francisku. Autor je
brojnih djela putem kojih je mnogo ljudi prihvatilo Islam. Nakon predavanja,
svi učesnici su predstavili sebe i svoje mjesto iz kojeg dolaze, kao i
aktivnosti svojih organizacija.

Slijedeći dan je bio predviðen za radionicu po
grupama na temu:“Praktična primjena islamskih načela u životu omladine“.
Kasnije je Dr Muhammed El-Akradi odžao prelijepo predavanje na temu:“ Lijep
uzor“. Posebnu pažnju i ushićenje prisutnih je izazvalo predavanje Dr Muhammeda
Abduzzahira na temu:“Bratstvo u ime Allaha dž.š. Njegove riječi su dopirale do
srca, a ono nije moglo odoljeti a da ne zadrhti, oči niu odolele a da ne
zaplaču. Riječi nisu dovoljne da se opišu osjećanja, srce je to koje najbolje
objašnjava, a ono mora biti prisutno da bi to osjetilo. Nadamo se da ćeš upravo
ti biti sljedeći učesnik ovog veoma korisnog seminara. Trudi se, radi dobro,
Allah će dati da se tvoji rezultati vide!

Sanela Pelinković