Zahvala Evropskom parlamentu

ImageReisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić i predstavnice  Udruženja « Majke
Srebrenice i Žepe »,  Munira Subašić i Kada Hotić i predsjednica
Udruženja « Žena-žrtva rata »  Bakira Hasečić otputovali su danas u
Strazbur gdje će ih sutra u 12,30  (u četvrtak, 23. aprila 2009.)
primiti  predsjednik Evropskog parlamenta  Hans-Gert  Petering.

Tom prilikom će žrtve genocida predati predsjedniku Evropskog
parlamenta tradicionalni bosanski ćilim i džezvu u znak  zahvalnosti
parlamentarcima koji su 15. januara 2009. godine izglasali Rezoluciju
o  proglašenju 11. jula  Danom  sjećanja na genocid u Srebrenici i
pozvali sve članice Evropske unije i zemlje Zapadnog Balkana da se
pridruže žrtvama genocida i da u svojim parlamentima takoðer donesu
odluku o Danu sjećanja na genocid u Srebrenici, najveće stradanje
civila i nevinih ljudi  koje se dogodilo  potkraj 20. stoljeća.

Tradicionalni bosansko-hercegovački ćilim je ručni rad bosanskih
žena  u umjetničkoj radionici  STILL-A, mr. Amile Smajlović, a bosansku
džezvu je izradio poznati sarajevski kazandžija Nasir Jabučar.

Uz metalnu ploču sa posvetom na bosanskom, engleskom, francuskom i
njemačkom jeziku bosanki ćilim i džezva bit će izloženi na zidu i holu
Evropskog parlamnta, kao trajna zahvalnost žrtava genocida u Bosni i
Hercegovini za povijesnu rezoluciju Evropskog parlamnta o genocidu u
Srebrenici.