Dekan FIS-a dr.hfz. Pramenković na Meðunarodnoj konferenciji u Sarajevu

ImageU Sarajevu je 17.04.2009. godine u hotelu “Saraj” održana
Konferrencija na temu "Administrations of islamic affairs in secular states"  na kojoj su učešće uzeli predstavnici desetak
evropskih zemalja: Španije, Engleske, Njemačke, Austrije, i drugih evropskih
država.

Kordinator skupa je bio mr. Ahmed Alibašić, profesor na Faklutetu
islamskih nauka u Sarajevu. Na ovoj važnoj konferenciji, Fakultet za islamske
studije predstavljao je dekan dr.hfz. Almir Pramenković koji je imao i
izlaganje. On je u svom izlaganju posebno naglasio značaj vjerskih, duhovnioh
vrijednosti koje se moraju artikulisati u kontekst sekularizacije.

Na konferenciji su tretirane različite teme, a posebno o
organizaciji muslimana, Islamskoj zajednici, radikalizmu, sufizmu i drugim
oblastima. Dekan dr. Pramenković je izložio stanje muslimana u Sandžaku i u
Srbiji općenito, o diskriminaciji koja se nad Bošnjacima permanentno čini, kao
i i posljednjim napadima na Islamsku zajednicu. Vremena je bilo dovoljno da se
prisutni detaljno informišu o funkcionisanju IZ u Srbiji i svim ustanovama i
institucijama koje djeluju pod njenim okvirima. Ono što je bilo veoma
interesantno i ohrabrujuće jeste poznavanje situacije i stanja u Sandžaku od
strane većeg dijela učesnika.