Svjetski halal forum u Maleziji

ImageSvjetski halal forum (WHF) je skup na kojem se pored predstavljanja
progresa svjetskog halal tržišta pokreću inicijative, razmjenjuju
mišljenja i iskustva te donose odluke koje su od suštinske važnosti za
halal u svijetu.

Ovogodišnji, četvrti svjetski halal forum, trajat će do 05. maja 2009.
godine. Forum je podjeljen u dvije sesije. Na prvoj sesiji će biti
javno prezentiran svjetski Halal standard dok će se na drugoj sesiji
govoriti o razvijanju saradnje u oblasti halal poslovanja u svijetu.
Pored Agencije za certificiranje halal kvalitete koja je redovni
učesnik ove godine na halal forumu učestvovat će i reisul-ulema dr.
Mustafa-ef. Cerić, Tarik Ðoðić, Faruk Širbegović i Hasib Salkić. Na
forumu je planirano prezentiranje dosadašnjih rezultata iz oblasti
halal poslovanja u BiH. Ovom prilikom će biti promovirano novoformirano
udruženje Halal Europe koje će se u BiH i širem regionu baviti
promoviranje halala, halal certificiranih proizvoðača i proizvoda.
Malaysian International Halal Showcase – MIHAS je najveći halal sajam
halal proizvoda i usluga. Šesti meðunarodni halal sajam MIHAS 2009.
trajati će u periodu od 6. do 10. maja 2009. godine.
Ovogodišnji WHF i MIHAS za nas imaju posebnu važnost jer će Bosna i
Hercegovina biti jedna od zemalja u fokusu. Na sajmu će biti
prezentirani ekonomski, turistički, prirodni i drugi resursi naše
zemlje. Odluka organizatora da Bosna i Hercegovina bude jedna od
zemalja u fokusu rezultat je dosadašnjeg napretka u oblasti halal
poslovanja, razvoja i unaprijeðenja halala u BiH i svijetu, edukacije,
halal certificiranja, učešća u izradi svjetskog Halal standarda, učešća
na svim stučnim skupovima iz oblasti halala, itd. Prema posljednjem
rangiraju od 170 halal certifikacijskih institucija u svijetu Agencija
za certificiranje halal kvalitete iz BiH uvrštena je meðu pet
najuspješnih po ureðenosti i funkcionalnosti.

Reisu-l-ulema na 4. Svjetskom halal formu

Riječ je o globalnom projektu proizvodnje halal hrane. Osnovan 2006.
godine, Svjetski halal forum danas ima 2000 delegata iz četrdesetak
zmalja. Na ovom 4. Halal forumu u Kuala Lumpuru naša zemlja je
predstavljena kroz štand organske hrana „Jukan“ iz Gračanice. Pord
toga, „Širbegović grupa“
je potpisao memorandum o razumijevanju u kojem je podržan projekat
bosanskog halal huba u Gračanici. Na Forumu su podneseni značajni
referati o temama kao što su: serviranje halal hrane, laboratorijsko
testiranje i analiza halal hrane, klanje životinja i procesuiranje
halal mesa, halal kozmetika te halal financije. Kao specijalni učesnik
Halal foruma u Kuala Lumporu reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić je održao
predavanje o temi: Strateške investicije u halal industriji, u kojem je izmeðu ostalog rekao:

Nekim ljudima je haram slaði od halala

-Islam je vjera moralnih zahtjeva koji imaju za cilj da štite i
reproduciraju zdrav ljudski život. Tako treba razumijeti halal princip
na kojem stoji svijet i na kojem se produžava ljudska vrsta. Dakle, po
islamu je sve dozvoljeno (halal) osim ono što je zabranjeno (haram).
Nekim ljudima je haram slaði od halala ne zato što je zdraviji, već
zato što su proizvoðači harama vještiji da haram učine privlačnijim.
Stoga se proizvoðači halala moraju obučiti da budu uspješniji od
proizvoðača harama i tako osvoje povjerenje potrošača.

Halal princip ne trba reducirati

Očito, ovaj Svjetski halal forum u Kuala Lumpuri ima to za cilj –
privući pažnju potrošača na kvalitet halal hrane, kao zdrave ishrane.
No, halal princip ne trba reducirati samo na hranu, već to treba
proširiti i na druge oblasti ljudskog ponašanja, posebno u ublasti
financija, ekologije i socijalne pravde. Neko je lijepo rekao da
strategija bez taktike je spori način do uspjeha, ali taktika bez
strategije je galama do neuspjeha. Dakle, muslimani imaju obavezu da
strategijom o halal malu u ekonomiji, o halal odnosu prema prirodi, te
halal postupku prema ljudima pokažu svijetu ljepotu islama i
dobroćudnost muslimana.

Malezija najbolji primjer

Uvjeren sam da će ovaj 4. Svjetski halal forum u Kulala Lumpuru,
Malezija, upravo poslati takvu poruku u svijet, a to je da je islam
vjera zdrave i napredne misli te da su muslimani miroljubivi ljudi baš
kao što to vidimo u prijateljskoj Malezji, koja na najbolji način
primjenjuje fundamentalna načela islama. Da, tako je, Malezija je
najbolji primjer kako su fundamentalna načela islama primjenjljiva u
praksi muslimana – zaključio je reisu-l-ulma Cerić svoje izlaganje u
Kulala Lumpuru.

(www.bosnjaci.net)