Halal park

ImageHalal park predstavlja poslovnu zonu u okviru koje se nalaze
proizvodni, skladištni, trgovinski, distributivni, bankarski, uslužni, stambeni
i drugi sadržaji neophodni za kvalitetno poslovanje u skladu sa zahtjevima
svjetskog halal tržišta. 

Uloga halal
parkova je da obezbijede optimalne uslove za poslovanje zainteresiranim
akterima na svjetskom halal tržištu. Do sada je veliki problem predstavljala
nemogućnost da se na svjetskom halal tržištu obezbijedi adekvatno snabdijevanje
krajnjih  potrošača halal proizvodima i
uslugama. Izgradnjom halal parkova na svim kontinentima bit će omogućeno da se
proizvodnja, transport i distribucija halal proizvoda i usluga obavlja
efikasnije i efektivnije.

Na primjer halal
proizvodi koji se proizvode u BH (odnosno evropskom) halal parku transportuju u
halal parkove u Maleziji, Bliskom Istoku, Sjevernoj Americi, Africi, Australiji
odakle će se dalje distribuirati trgovinskim lancima i krajnjim potrošačima. Takoðer,
halal proizvodi i usluge iz drugih halal parkova će se preko BH (evropskog) halal
parka distribirati na evropskom halal tržištu. Firme iz BiH i Evrope čiji je
rok trajanja proizvoda kratak moći će da pokreću svoje proizvodne linije u
drugim halal parkovima u svijetu kako bi zadovoljili zahtjeve halal potrošača
na tim tržištima i obratno proizvoðači iz drugih područja moći će da pokreću
svoje proizvodne linije u BH (evropskom) halal parku odakle će njihovi
proizvodi biti distribuirani na evropskom halal tržištu.  Predviðeno je da se u destak zemalja u
svijetu izgrade halal parkovi a jedna od zemalja je i Bosna i Hercegovina. 

Otvaranje halal
parka u BiH znači da je naša zemlja prepoznata kao jedan od najozbiljnijih
aktera na svjetskom halal tržištu i to je šansa koju ne smijemo propustiti. Otvaranje
takvog halal parka znači izuzetno mnogo jer će privući domaće i strane
investicije (trenutna procjena je da će izgradnja halal parka u Gračanici
koštati oko 100.000.000 eura) i omogućiti direktno (u halal parku) i indirektno
(kooperanti) zapošljavanje velikog broja graðana BiH. Kada halal park u
Gračanici počne raditi punim kapacitetom procjenjuje se da će godišnji promet
halal proizvoda i usluga iznositi 500.000.000 eura. Pored halal parka u
Gračanici planirano je otvaranje takvih parkova na još nekim lokacijama u BiH
koje zadovoljavaju kriterije (blizina luke, autoputa, aerodroma, obezbijeðena
infrastruktura i sl.).

Svjetsko halal
tržište predstavlja najbrže rastuće tržište na svijetu sa godišnjom stopom
rasta od 40%. Vrijednost halal tržišta u 2008. godini iznosila je 635 milijardi
$. Evropsko halal tržište je procijenjeno na 67 milijari $. Globalna ekonomska
kriza nije značajnije uticala na halal tržište jer su najznačajniji potrošači
halal proizvoda najmanje zahvaćeni recesijom. Potencijali koje nudi svjetsko
halal tržište su izuzetno veliki i bitno je da BiH odnosno naše firme budu dio
tih svjetskih statistika.


 

Nermin Hadžić