Svečanost povodom Lejletu-l-Mi'radža

U
nedjelju 19.07.2009. godine u Arab džamiji u Novom Pazaru sa akšam namaza
održana je svečanost povodom Lejletu-l-Mi'radža i Dana vakifa.