Moj put Allahu

ImageNovi prelasci na islam u Njemačkoj se, nažalost, danas prebrzo
pokušavaju predstaviti kroz stereotipe. Ovakva tendencija ne vodi samo
stvaranju preuranjenih predrasuda, nego ona takoðer, nastoji sakriti
relevantne razloge zbog kojih sve više Evropljana islam izabire za
svoje životno opredjeljenje.

 Meðu malobrojne javne ličnosti iz reda
muslimana njemačkog porijekla spada i  TV voditeljica i urednica,
spisateljica i doktorica homeopatije, Kristiana  Baker (Kristiane
Backer), koja je postala popularna za vrijeme svog rada za Bravo TV i
MTV (popularni muzički omladinski TV programi u Evropi). Ona danas živi
u Engleskoj, a iz svojih susreta sa raznim nemuslimanima ona iznosi
prije svega, pozitivna iskustva. U knjizi koja je izašla iz štampe 15.
maja pod naslovom „Od MTV-a do Mekke" gospoða Baker iznosi svoja
iskustva, koja je kao muslimanka od 1995. god. stekla u dodiru sa
javnošću.
Islamische Zeitung: Gospoðo Baker, Vi ste još 1995. god. postali muslimanka. Zašto ste baš sada o tome napisali knjigu?
Kristiane Backer: Iz više različitih razloga. Uvijek iznova se tražilo od mene da ispričam svoju biografiju, već odmah poslije mojih MTV-vremena. Ali tada sam osjećala, da još nisam stigla tamo gdje želim, i da zato još nisam ni mogla ispričati sve što sam stvarno željela da ispričam. Jer, pričati o zabavama sa MTV-a nikada nisam ni namjeravala. Nakon toga, 2004. god. od mene je to ponovo tražila jedna novinarka, i tada smo već započeli sa pripremama. Onda su mi razni TV i muzički menadžeri sasvim jasno stavili do znanja da je bolje da odustanem od pisanja takve knjige, ako mislim ikada više raditi u Njemačkoj. To je bilo u vrijeme kada je ubijen režiser Van Gogh u Holandiji, što je za posljedicu imalo porast islamofobije i u Njemačkoj.  Meðutim, ljudi su i  dalje od mene tražili, dobivala sam e-mailove iz cijelog svijeta, od osoba koje su se interesovale za moju priču, da je konačno ispričam. 2006. god. kada sam se vratila sa hadža, dala sam više intervjua o tome, što je naišlo na pozitivan prijem. Zbog toga me je jedan izdavački menadžer pitao, da li bih željela da objavim svoju životnu priču. Ovaj put sam pristala; sada sam se osjećala, nakon obavljenog hadža i nakon godina provedenih u proučavanju islama, spremnom da ispričam svoju priču.
Islamische Zeitung: Kao MTV voditeljica i javna ličnost sa dosta poznanika imali ste život o kojem mnogi drugi mogu samo sanjati. Šta vas je potaknulo da primite islam? Šta vam je nedostajalo?
Kristiane Backer: Nisam znala šta mi nedostaje, ali naknadno sam to zaključila: u mom životu nije bilo Boga. Moja duša je bila isušena i žudila je za hranom. Na kraju sam kroz ljubav došla do islama. Lijepo je, da ljubav prema Bogu i dalje u meni traje. Vjeru sam upoznala preko mog tadašnjeg momka Imrana Kana (Imran Khan), koji je bio musliman i takoðer, tada nanovo otkrio islam. On me je poveo sa sobom u svoju domovinu Pakistan. Tamo sam upoznala mnoge muslimane i shvatila kako veliku ulogu u njihovim životima zauzima Bog.
Ti ljudi nisu mislili samo na sebe, imali su jedan viši cilj, i sve su radili sa Bogom u srcima. Imran Kan je u Pakistanu sagradio bolnicu za liječenje oboljelih od raka, u kojoj se siromašni ljudi mogu besplatno liječiti. U tome su mu pomogli mnogi dobrovoljci, hiljade njih iz cijelog svijeta, koji su deset godina radili na izgradnji te bolnice, shvatajući to kao svoj čin služenja Bogu. To me je duboko dojmilo, za mene je to bilo nešto veličanstveno. Ja sam tada počela da se bliže zanimam za islam, ali sam na početku imala iste predrasude koje imaju i mnogi drugi ljudi. Onda sam čitala šta se krije iza takvog velikog dobrotvornog rada. Takoðer, islamska muzika i umjetnost su me oduševili, na primjer mogulska arhitektura u Pakistanu, ili sufijska muzika koja je sa svojim tekstovima u meni nešto duboko pokrenula. Čitajući knjige i kasnije Kur'an dohvatila me je takoreći, neka posebna moć. Kad se čita Kur'an, to je kao da se razgovara direktno sa Bogom. Poruka je jasna i logično se da izvući; islam kao posljednja religija sadrži u sebi istine svih ranijih religija i od nas traži da ih poštujemo i respektujemo.
Zahvaljujući islamu ja sam tek razumjela, koja je moja uloga ovdje na zemlji i šta će biti poslije. Moj život je dobio smisao. Konačno, radi se o tome, da se vodi život dostojan čovjeka i poštuje Bog u svemu što činimo. Shvatila sam da je islam put ka Bogu, kojim se mora ići, i koji se ne može kao neka, čisto akademska vježba upražnjavati. Samo čitati o tome, u jednom trenutku mi više nije bilo dovoljno. Željela sam da osjetim tu svetost, o kojoj sam čitala i u svom životu i da uberem „duhovne plodove". A za to je postojala još samo jedna mogućnost: da stanem na sedžadu i počnem da klanjam, da postim, i sve drugo što se podrazumijeva, prilagodim tome u svom životu. I tako sam došla do logičnog rezultata: postala sam muslimanka.
Islamische Zeitung: Vi ste na početku nastavili i dalje da radite u svom dotadašnjem zanimanju, na primjer za Bravo TV. Ali već tada se stekao dojam da tamo više nije vaše mjesto…
Kristiane Backer: Ja sam prešla na islam 1995. god. i gotovo istovremeno prestala sa radom za Bravo TV. Ali naravno, ja sam se već ranije bila približila islamu, u jednom procesu koji je trajao godinama. Pronašla sam smisao u svom životu i počela da na svijet gledam drugim očima. Počela sam da radim na svom karakteru; radi se o tome, kako postati svjestan i dobar čovjek, biti brižljiv, kako otkloniti sebičnost, a postati odgovorna, pouzdana, dobrodušna i plemenita osoba. Takoðer, svijest da postoji drugi život i da mi, u konačnici, nismo gospodari svoga života, nego je to Bog, i kako razviti pouzdanje u Boga.
Bile su to stvari kojima sam uspjela da se približim. Doduše, svoja nova saznanja sam tada još čuvala samo za sebe, ali sam ipak pokušavala odreðene vrijednosti, koje sam uvijek smatrala dobrim, da unesem u Bravo TV. Imali smo npr. teme o zaštiti životne sredine, koje su bile veoma dobro primljene. Islam traži da se sa respektom odnosi prema svemu stvorenom. Takoðer sam tada počela da više poštujem svoju porodicu. Prije su mi uvijek prijatelji bili važniji od porodice. Kad se radi o pozitivnim vrijednostima, ja sam nastojala da nešto od toga unesem u Bravo TV, ali sve ostalo je bio moj privatni proces. Kada sam prešla na islam, moj rad za Bravo TV je bio odjednom završen.
Islamische Zeitung: Da li Vi primjećujete neke razlike u muslimanskkoj zajednici u Njemačkoj u poreðenju sa Engleskom?
Kristiane Backer: U Engeskoj je muslimanska intelektualna i kulturna scena znatno jače izražena. Ovdje se održavaju zaista vrlo interesantne manifestacije, koje podržavaju učenjaci i umjetnici iz cijelog svijeta – djelimično čak i vlada.  Vlada je osnovala jednu inicijativu pod imenom „Ekstremni srednji put" (Radical Middle Way) u koju poziva meðunarodne učenjake da po Engleskoj održe seriju predavanja: šejh Hamza Yusuf iz SAD-a, šejh Habib Ali Al Jifri iz Jemena i Halima Krauzen iz Njemačke su već učestvovali, kao i mnogi drugi, da omladinu pozitivno inspiriraju. Princ Čarls (Charles) je već davno osnovao školu za tradicionalnu umjetnost, gdje se pored drugih i islamska umjetnost proučava. To se naravno može i dalje nadograðivati. U SAD se, po meni, može govoriti o još naprednijoj zajednici, tamo su muslimani još obrazovaniji i više su integrisani u društvo. Od apsolutne je važnosti, da se muslimani obrazuju i postaju aktivni sudionici u svim dijelovima društva. A to je ovdje već slučaj – ima muslimana u parlamentu, na BBC-u i drugim medijima, u finansijskom sektoru i tako dalje.
Islamische Zeitung: Vi ste kao muslimanka, a što se može pročitati i u vašoj knjizi, puno putovali i imali priliku susresti mnoge ljude. Koje utiske i iskustva biste u tom pravcu posebno izdvojili?
Kristiane Backer: To je naravno Mekka, hadž, koji je bio apsolutno veličanstven, takoðer i umra, moje prvo putovanje u Mekku. Svuda sam imala izuzetne i lijepe utiske. Maroko me takoðer, oduševio, posebno sa predivnom arhitekturom, zatim kulturom općenito, umjetnošću, muzikom, tradicionalnom odjećom. Sviða mi se da i u gradovima još postoji tradicionalni način života, slično kao i u Egiptu. Ljudi nose vjeru u svojim srcima, to se vidi na njihovim blistavim očima. Vidjela sam mnoge zavije (tekije), gdje se ljudi okupljaju radi zajedničkog namaza, ali i da zajednički zikire, spominjući Boga i Njegovog poslanika. To je tako lijepo i poticajno, to me takoðer veoma oduševilo. Slično sam doživjela i u Damasku. Za mene ovaj tradicionalni islamski svijet u sebi nosi blagoslov, bereket, koji se da osjetiti. Ja rado zaronim u ovaj svijet i to me iznova osvježi i preporodi. Svejedno gdje se nalazili, pa i u Turskoj, u Istanbulu, gdje ljudi više ne nose tradicionalnu odjeću, ali gdje sufizam još intenzivno živi, iako je zvanično bio zabranjen. I tamo sam sakupila fascinirajuća iskustva, koja nosim u srcu i jednostavno nikada neću zaboraviti. Klanjati u velikim džamijama u svim ovim zemljama, je poseban doživljaj, ili jednostavno samo slušati ezan. Na tim mjestima ljudi redovno hrane svoje duše, jer Bog je, što se samo po sebi podrazumijeva, dio svakodnevnice. Muslimani tako postavljau svoje prioritete. Kada se začuje ezan, to je vrijeme za obnavljanje veze sa Bogom, za namaz. „Baterije se brzo nadopune" i nastavlja se životna svakodnevnica. Znanje se može svugdje naći. Ja obilazim svijet otvorenih očiju i otvorenog srca, i puno sam naučila iz mnogobrojnih susreta sa muslimanima – ne samo od velikih učenjaka, već i od sasvim običnih ljudi, koje sam susretala. Mislim, da ću uvijek ostati student i ona koja traga.
Islamische Zeitung: U Njemačkoj se, kada ste vi u pitanju, odkako ste postali muslimanka, stanje prilično smirilo. Šta radite danas?
Kristiane Backer: Ja sam se, u stvari bila povukla iz javnosti jedan period i iza sebe imam jedan veliki proces učenja. U to vrijeme sam puno putovala, puno čitala i uz to sam se školovala za liječnicu homeopatije. Bilo mi je važno da studiram, i to ono što me je oduvijek zanimalo, zdravlje i medicinu i posebno prirodne metode liječenja. Moje glavno zanimanje je još vezano za medije, ja sam televijska voditeljica. Jednom mjesečno ureðujem emisiju o putovanjima za Travel Channel, koji će sada početi da se emituje i u Njemačkoj. A za Ebru TV, njemačko-turski kanal, ureðujem jednu divnu emisiju "Matters Of Faith". Ona se bavi duhovnošću i različitim putevima vjerovanja. Za ovu emisiju intervjuišem eksperte, tragaoce za istinom, pisce i umjetnike. U prvoj emisiji npr., gosti su nam bili dr. Murad Hofmann, bivši njemački ambassador, pjevačica Hülya Kandemir i dvojica profesora studija uporednih religija. Sve ovo radimo na engleskom jeziku za američko tržište, i obzirom da tečno govorim oba ova jezika, ja se tu odlično snalazim. Ja ureðujem takoðer, širom Evrope gala svečanosti, konferencije privrednika i kongrese poduzetnika. Posebno se radujem kongresu medicinskih radnika koji će se održati u Milanu u junu mjesecu, a to će biti prilika da vidim svoju sestru koja sa familijom  živi u Milanu i napokon uzmem u naručje njenu bebu.
Islamische Zeitung: Kakvi su Vaši planovi za budućnost?
Kristiane Backer: U sljedećim danima ću se naravno koncenrirati prije svega na svoju knjigu koju želim izdati na engleskom jeziku. Generalno, želim dati svoj doprinos razumijevanju moje religije; želim ljude pozvati da jednostavno, jedanput pogledaju u Kur'an. Ko se bude zanimao za islam, otkriće mnoge  zapanjujuće i interesantne stvari, takoðer i mnoga iznenaðenja – tako sam se ja bar osjećala – na koje uopće nije računao. Želja mi je da budem u mogućnosti aktivno pomoći u rušenju predrasuda, a gradnji mostova i promovisanju dijaloga meðu različitim religijama i kulturama.
Takoðer, želim ljude inspirirati da pogledaju u svoju unutrašnjost, jer svako od nas ima dušu, kojoj često u svakodnevnom životu ne poklanja dovoljno pažnje. Praznina, koju možda i drugi jednom osjete, može biti popunjena samo sa duhovnom praksom i religijom. Tako je bilo bar sa mnom. Brigu za vanjštinu treba povezati sa brigom za nutrinom. To je u meðuvremenu, postao moj moto. Svi mi imamo džennet u svojim srcima.
Islamische Zeitung: Poštovana gospoðo Baker, zahvaljujemo vam se na ovom intervjuu.
 
(www.preporod.com)