Hutba reisu-l-uleme povodom akcije pomoći radiju BIR

Image(Mina, 22. 07. 2009). U okviru razvojnog programa Islamske
zajednice u Bosni i Hercegovini, Sabor Islamske zajednice je u novembru 2006. godine
usvojio prijedlog Rijaseta da Islamska zajednica ustanovi vlastitu radio
stanicu kao važan korak u razvoju radio-televizijskog sistema Islamske
zajednice u Bosni i Hercgovini.

 

Tako je nastao radio Islamske zajednice „BIR",
koji je tokom godine i po dana emitiranja programa privukao veliku pažnju
slušaoca širom domovine i svijeta. Radio „BIR" je danas slušan radio, jer
širi istinu, ljubav i dobru volju dvadeset i četiri sata. Stoga, cijeneći
prosvjetiteljsku ulogu radija „BIR", Rijaset Islamske zajednice je na
svojoj redovnoj sjednici od 29. juna 2009. god. prihvatio prijedlog Upravnog
odbora radio „BIR" da se organizira financijska pomoć kroz sergiju u svim
džamijama u domovini i svijetu te da se pozovu svi koji radio „BIR" osjećaju
svojim glasom istine i pravde da nastave pomagati ovaj, u fazi razvoja, informativni
sistem Islamske zajednice, kao važan stub u afirmaciji islamskog i bosanskog
identiteta.

Kao što je poznato, prošlog petka (17. jula 2009.) u većini
džamija u domovini i bošnjačkoj dijaspori organizirana je sergija za radio „BIR"
na čemu se toplo zahvaljujemo svima koji su se odazvali Rijasetovom pozivu. One
džamije koje to nisu uradile prošlog, uradit će narednog petka (24. jula 2009).
Mina objavljuje hutbu reisu-l-uleme dr. Mustafa Cerića kao podršku i preporuku
svim muslimanima i muslimankama da pomognu radio „BIR" kao vrlo važan
projekat Islamske zajednice i muslimana u Bosni i Hercgovini.

Iako je ovu hutbu reisu-l-ulema održao 8. safera, 1421/12. maj,
2000. god., njezina poruka je i danas itekako važna, pa je stoga i stavljamo na
raspolaganje hatibima i medijima.

 

Draga braćo i sestre,

 

Vijest formira svijest. Ako je vijest istinita, i svijest
čovjeka bit će istinita. Ako je vijest lažna, i svijest čovjeka bit će lažna. Zato
je od prevelike važnosti da čovjek zna razlikovati istinitu od lažne vijesti. Od
prevelike važnosti je da oni koji prave vijesti radi oblikovanja čovjekove
svijesti budu savjesni i odgovorni. Ljudska povijest je prepuna primjera kada
su nesavjesni i neodgovorni ljudi proizvodeći lažne vijesti, formirali lažnu
svijest kod pojedinaca i naroda, što je uzrokovalo bol, patnju i krv kod
nevinih ljudi. Zapravo, gotovo sve ljudske nesreće počinju sa proizvodnjom
lažnih vijesti kojima je cilj da ubiju ponos u čovjeku, da  mu iskrive vjeru, da u njemu ubiju dušu, ali
i da u njima potiču oholost, nepravdu i zločin.

Iblis je lažno obavijestio Adema da mu Allah (dž. š.) želi
uskratiti pravo na vječnost. Adem je povjerovao lažnoj vijesti Iblisovoj i zato
je morao napustiti džennet.  Nuhov sin je
imao lažnu predodžbu da će ga visna brda spasiti od potopa pa je odbio da se
ukrca u očevu laðu spasa. Jusufova (a. s.) braća su obmanila svog oca zbog čega
je Jusuf (a.s.) propatio u tamnici. Drugi svjetski rat uzrokovala je lažna
vijest koja je formirala lažnu svijest o nadnaravnoj naciji koja treba da
podčini sve nacije svijeta pod okrilje lažne predodžbe o sebi.  Nažalost, zbog te lažne vijesti od koje je
napravljena iskrivljena svijest, proliveno je mnogo nedužne ljudske krvi i u
svijetu posijano drvo zla čiji korijeni još nisu potpuno isćupani.  Dokaz tome je pojava svijesti o nebeskom narodu
koji je sebi umislio misiju rušenja svih dobara na Zemlji, ljudskih i
materijalnih.

I nakon što je ta pogubna svijest ubila koga je ubiti mogla
i porušila što je porušiti mogla, ona danas ponovo širi lažnu vijest o krivnji
onih koje je pobila i o nepostojanju onoga što je porušlila.  Ta pogubna svijest već odavno je prekinula
vezu sa nebom, ali iz osvete prema onima koji su ostali uspravni na zemlji, prema
svojoj žrtvi, čini sve da joj ubije ponos, iskrivi vjeru i uništi dušu.  Žrtva je danas ponovo objekat lažne vijesti
kod koje i o kojoj se nastoji formirati lažna svijest o nepodobnosti, bezvrijednosti,
čak opasnosti po svijest koja je sebi umislila da mržnjom prema vjeri i
vjernicima pravi bolji svijet u kojem neće biti ni vjere ni vjernika, ni džamije
ni džematlija, ni vakufnama ni vakufa, ni ezana ni sevdalinki.  Ta lažna vijest koja se brzo i mnogostruko
širi i koju se snažno podupire sa svih strana treba da formira svijest kod
žrtve o predaji i priznanju, o samokrivnji i samozločinu. Nije dovoljno što oni
udaraju umorenog lava, što tjeraju prognane zečeve i što love uplašene miševe, već
traže da umorni lav sam sebe udara, da prognani zečevi sami sebe tjeraju i da
uplašeni miševi sami pobjegnu u svoju mišiju rupu.

Draga braćo i sestre, ne treba da budemo vukovi od kojih će
se djeca plašiti i starci zazirati, ali ne smijemo biti ni zečevi koji će na
svaki povik bježati ispred prigušenog metka kojim nas se želi uplašiti, niti
smijemo biti miševi koji će na svaki krik uhranjenih mâčaka bježati u mišiju
rupu. Moramo biti lavovi, makar umorni, ustati i svijetla čela pogledati
svakome u oči. Moramo znati zaštiti se od lažne vijesti koja svakodnevno kruži
oko nas. Ne smijemo dopustiti da nam ubiju ponos, da nam iskrive vjeru i da nam
unište dušu.  Snagom istinite vijesti i
istinske svijesti o svojoj vjeri i svojoj zemlji moramo zajednički nadvladati
sebičnost, malodušnost i malaksavost. Vjerskom i patriotskom solidarnošću
moramo nadvladati siromaštvo i beznaðe. Evo kako Allah (dž.š.) savjetuje vjernike:
"O vjernici, ako vam kakav pokvaren čovjek donese vijest, dobro je
provjerite, da u neznanju nekome zlo ne učinite, pa da se zbog onoga što ste
učinili pokajete.  I znajte da je meðu
vama Allahov Poslanik, kad bi vas on u mnogo ćemu poslušao, doista biste
nastradali, ali Allah vama je pravo vjerovanje omilio i u srcima vašim ga
lijepim prikazao, a nezahvalnost i raskošnost i neposlušnost vam omrazio. Takvi
su na pravom putu – dobrotom i blagodati Allahovom. – A Allah sve zna i mudar
je."

Da bismo znali razlikovati istinitog od lažnog glasonoše
potreban nam je radio „BIR" koji će nam donositi istinitu i radosnu vijest,
koja će formirati našu istinitu i radosnu svijest i koja će nam donositi nadu i
snagu u naša srca i u naš dom. Hvala Allahu, nakon dugog čekanja ostvarila nam
se i ta želja da Islamska zajednica ima svoj radio zahvaljujući nekolicini
eutuzijasta koji su vjerovali u sebe, ali i u sve nas da ih nećmo ostaviti na
pola puta. Upravo tako, radio „BIR" je na pola puta u svom razvoju. Naša
je želja da radio „BIR" ide do kraja, do konačnog cilja, a to je radio-televizija
Islamske zajdnice. Zato se, draga braćo i sestre, obraćamo vama i pozivamo vas
da nam se pridružiti na  našem putu
istine i pravde za našu djecu, za našu zajednicu, za naše društvo, za našu
državu, za  naš radio „BIR", koji je
istinit glas o nama – našoj vjeri, našoj kulturi, našoj naciji.   

Allahu Svemoćni, osnaži nas u našoj svijsti da ne pokleknemo
pred ovodunjalučkim izazovima!

Allahu Sveznajući, pouči nas vijestima koje u nama snaže
volju za borbu za istinu i pravdu!

Allahu Milostivi, Tvoja milost je neizmjerna!