Prošlo je vrijeme kada se reisu moglo zabraniti da govori

ImageIslamska zajednica u BiH i reisu-l-ulema Mustafa ef. Cerić
ponovo su na meti napada srpskih politič ara. Ovaj put rafalnu paljbu osuo je
bahati premijer RS Milorad Dodik. Razlog je reisova posjeta Kosovu i tamošnjoj
zajednici Bošnjaka. Dodik je, prenosi Tanjug, optužio reisa Cerića da „svojim
aktivnostima nastavlja pokazivati da je faktor remećenja sveukupnih odnosa ne
samo u zemlji već i u regionu“.

Ranije se sve što ima veze s islamom predstavljalo kao
opasnost, da bi to na kraju rezultiralo zločinom nad Bošnjacima, kaže Halilović

Islamska zajednica u BiH i reisu-l-ulema Mustafa ef. Cerić
ponovo su na meti napada srpskih politič ara. Ovaj put rafalnu paljbu osuo je
bahati premijer RS Milorad Dodik. Razlog je reisova posjeta Kosovu i tamošnjoj
zajednici Bošnjaka. Dodik je, prenosi Tanjug, optužio reisa Cerića da „svojim
aktivnostima nastavlja pokazivati da je faktor remećenja sveukupnih odnosa ne
samo u zemlji već i u regionu“.

 

Remetilački faktor

Dodik je takoðer naveo da je „Cerić sasvim sigurno jedan od
onih koji žele dana projektu panislamskeideologije, započete stvaranjem raznih
grupa mladih muslimana u vrijeme Alije Izetbegovića, a koja je i danas nastavljena,
promoviravodstvo muslimana u regionu,na šta su nasjeli čak ineki Evropljani“.

Posljednji čovjek koji ima pravo da na ovakav način govori
je Milorad Dodik. Upravo je on pozvao Srpsku pravoslavnu crkvu da osvešta
zgradu Vlade RS, dakle institucije svih graðana. Tim činom je sve ostale graðane
koji nisu pravoslavci učinio graðanima drugog reda u RS i prekršio Zakon o položaju
vjerskih zajednica. Bez obzira što Dodik pokušava nastaviti projekt Miloševića
i Karadž

ića
,
definitivno je prošlo vrijeme kada su on i njemu slični mogli zabranjivati
reisu da govori u krugu pripadnika islama. Reis Cerić govori na terenu islama i
u krugu pripadnika islama, a Dodik kao čelnik organa vlasti osveštava zgrade,
te je jasno da je upravo Dodik taj remetilački faktor i u BiH i u regiji – kaže
Halid Genjac, predsjednik Glavnog odbora SDA BiH.

Za Safeta Halilovića, ministra za ljudska prava i izbjeglice
u Vijeću ministara BiH, Dodikove izjave su „izraz predrasuda i islamofobije
koja uzima maha na ovom prostoru“.

– Čak se na odreðeni način ponavlja matrica iz devedesetih
godina prošlog stoljeć a, kada se sve što ima veze s islamom predstavljalo kao
opasnost, da bi to na kraju rezultiralo zločinom nad Bošnjacima. Dodik, ali i
ostali srpski političari namjerno podgrijavaju te predrasude. To nije nimalo
bezazleno, jer se ide na desubjektiviziranje bošnjačkog naroda i njegovu političku
kompromitaciju – ističe Halilović.

 

Duhovni voða Bošnjaka

– Činjenica je da stvari koje je pobrojao Dodik nemaju nikakve
uzročno-posljedič ne veze. Gospodin Cerić je legitimni predstavnik Rijaseta
IZBiH, koja je inače imala ingerencije na cijelom prostoru bivše Jugoslavije.
Trenutno je funkcija reisa vezana za Bošnjake muslimane, a značajan broj Bošnjaka
živi na Kosovu. Upravo na njihovo traženje reis ih je, kao njihov duhovni voða,
i posjetio i ta politika nema nikakve veze s državnom politikom BiH, kako to
zlonamjerno želi predstaviti Dodik. Uz to, poznato je cijelom svijetu da je reis
Cerić čovjek koji se zalaže za dijalog Zapada i islama – ističe Halilović.  

 

Kosovski mit

Politički analitičar Enes Osmančević kaže da je Dodik u očiglednom
konfliktu uloga i da se on nekad ponaš a kao despot RS, nekad kao zaštitnik
svekolikog srpstva, a nekad i kao pravoslavni lider.

– Milorad je, očito, u sukobu sa Dodikom. Iako živi u 21.
stoljeću, on pokazuje sve odlike srednjovjekovne svijesti, opterećene kosovskim
mitom. Kada u RS ima neki politički problem, onda su se Dodik i čitavo vodstvo
RS znali zatvarati s monasima u manastire, vrlo rado primjenjujući savjete
vladika Kačavende ili Grigorija. To za njih nije sporno, ali je sporno ako voða
neke druge vjerske zajednice izrekne svoj stav o bilo čemu – ističe Osmančević.

E. HUREMOVIÆ

Dnevni Avaz