Poslanik o Ramazanu

ImageResulullah s.a.v.s. je potom rekao: „Allah dž.š. je rekao: ‘O Ridvane, otvori vrata Dženneta! O Malik (čuvaru Džehennema), zatvori vrata Džehennema za postače iz ummeta Ahmedovog! O Džibrile, spusti se na Zemlju i okuj buntovne šejtane! Stavi ih u lance i baci ih u okeane da ne mogu sijati smutnju i kvariti post sljedbenicima ummeta Mog miljenika Muhammeda s.a.v.s.’ 

Ibn Abbas r.a. kaže da je čuo Allahovog Poslanika s.a.v.s. kako govori: “Svake godine Džennet se (na)miriše i uredi za doček Ramazana. Kada nastupi prva ramazanska noć, ispod Arša (Allahovog prijestolja) zapuše vjetar koji se zove Musira. Od njegovog puhanja zašušti lišće džennetskog drveća, a kvake na džennetskim vratima zazveče ispuštajući zvuk kakav se nikada ranije nije čuo. Potom se pojavljuju džennetske hurije idući naprijed sve dok ne stignu u središte džennetskih loža i tada kažu: ‘Ima li ikoga da moli Allaha da mu podari nas da mu budemo supruge!?’ Potom te djevice uzvikuju: ‘O Ridvane (čuvaru Dženneta), koja je ovo noć?’ On odgovara: ‘Ovo je prva noć Ramazana. Tada se vrata Dženneta otvaraju za postače iz ummeta Muhammedovog s.a.v.s.'“
Resulullah s.a.v.s. je potom rekao: „Allah dž.š. je rekao: ‘O Ridvane, otvori vrata Dženneta! O Malik (čuvaru Džehennema), zatvori vrata Džehennema za postače iz ummeta Ahmedovog! O Džibrile, spusti se na Zemlju i okuj buntovne šejtane! Stavi ih u lance i baci ih u okeane da ne mogu sijati smutnju i kvariti post sljedbenicima ummeta Mog miljenika Muhammeda s.a.v.s.’ Allah dž.š. nareðuje pozivaču s nebesa da poziva tri puta svake ramazanske noći: ‘Ima li iko da nešto traži od Mene, pa da mu ispunim želju? Ima li iko da Mi se kaje za učinjenjene grijehe, pa da mu oprostim? Ko je taj ko će dati zajam Onome čiji imetak ne propada i Koji valjano ispunjava dato obećanje, ne čineci nikome nepravdu?'“
Resulullah s.a.v.s. nadalje je rekao: „Svakog dana u vrijeme iftara Allah dž.š. oslobaða hiljadu hiljada duša od Vatre, a svaka od njih je već bila zaslužila ulazak u Džehennem. U posljednjoj ramazanskoj noći Allah dž.š. oslobaða onoliko koliko je osloboðeno tokom cijelog mjeseca. U noći Lejletu-l-Kadr Allah dž.š. nareðuje Džibrilu da se spusti na Zemlju sa skupinom meleka. Oni se spuštaju noseći zelenu zastavu koju potom pobadaju na vrh Kabe. Džibril a.s. tada ima stotinu krila, od kojih se dva šire samo te noći. On ih raširi toliko da se protegnu od istoka do zapada. Potom Džibril a.s. u toj noći šalje meleke u svim pravcima da poselame onoga koga naðu da stojeći ili sjedeći veliča Allaha, klanja namaz i čini zikir. Oni se s njima rukuju i kažu ‘Amin’ na sve njihove dove sve dok ne nastupi zora. Kada nastupi zora Džibril a.s. uzvikne: ‘Razlaz!.’ Meleki potom pitaju: ‘O Džibrile, šta je Allah učinio sa potrebama sljedbenika ummeta Ahmedovog s.a.v.s.?’ Džibril a.s. odgovara: ‘Allah ih je u ovoj noći pogledao i svima je oprostio, osim četvorici!'“
Mi (ashabi) smo upitali: „Ko su ta četvorica, Allahov Poslaniče?“ Resulullah s.a.v.s. odgovorio je: „To su: notorni pijanica, onaj ko je neposlušan svojim roditeljima, onaj ko kida rodbinske veze i ko je ‘mušahin’.“ Mi smo upitali: „Allahov Poslaniče, ko je ‘mušahin’?“ Resulullah s.a.v.s. je rekao: „To je onaj ko je u stalnom neprijateljstvu (sa braćom muslimanima).“ 
„A kada nastupi bajramska noć koja se naziva Lejletu-l-dža'izeh (Noć dodjeljivanja nagrada), Allah dž.š. na kraju te noći, na Bajram ujutro, šalje meleke u sve dijelove zemlje. Oni zauzmu položaje na prilazima i uzvikuju glasom koji mogu čuti sva stvorenja osim ljudi i džina: ‘O ummete Muhammedov, izadji(te) ka Plemenitom Gospodaru, Koji mnogo daje i Koji oprašta velike grijehe!’ I kada se oni pojave na mjestima gdje se klanja bajram-namaz, Allah dž.š. kaže melekima: ‘Šta treba da dobije uposlenik kada uradi svoj posao?’ Meleki odgovaraju: ‘Bože i Gospodaru naš, on treba da u potpunosti dobije svoju platu.’ Allah dž.š. potom kaže: ‘O Moji meleki, pozivam vas da svjedočite da sam Ja, zbog toga što su postili mjesec ramazan i što su noću stajali preda Mnom u namazima, dao im kao nagradu Svoje zadovoljstvo i oprost! O robovi Moji, sada tražite od Mene! Tako mi Moje moći i Moje uzvišenosti, dat ću vam sve što budete tražili od Mene danas na ovome skupu, a bude se ticalo vašeg budućeg svijeta (Ahireta). Dat ću vam i ono što budete od Mene tražili od dunjalučkih potreba. Tako mi Moje moći, Ja ću pokrivati vaše (po)greške sve dok vi budete pazili na Moje odredbe! Tako mi Moje časti i Moje uzvišenosti, Ja vas neću poniziti niti osramotiti meðu grješnicima i nevjernicima! Sada se raziðite, vama je oprošteno! Ja sam s vama zadovoljan!“
„Vidjevši tu veliku nagradu koju Allah dž.š. daje ummetu Muhammedovom s.a.v.s. na dan Ramazanskog bajrama, meleki se puno (ob)raduju.“ (1)
Selman el-Farisi r.a. prenosi: „Zadnjeg dana mjeseca šabana Resulullah s.a.v.s. obratio nam se i rekao: „O ljudi, dolazi vam veliki, blagoslovljen mjesec. U njemu se nalazi noć vrjednija od hiljadu mjeseci. To je mjesec čije dane je Allah učinio obaveznim da se u njima posti, a klanjanje teravih-namaza u njegovim noćima je preporučeno. Onaj ko se u tom mjesecu približi Allahu činjenjem dobrog djela, makar bilo i neznatno, bit će nagraðen kao da je učinio farz u neko drugo vrijeme! A ko učini farz, bit će nagraðen kao da je učinio sedamdeset farzova kada nije ramazan!
To je mjesec strpljivosti, a nagrada za istinsku strpljivost je Džennet. Takoðer, to je mjesec prisnosti sa svojim bližnjim. U tom mjesecu povećava se vjernikova nafaka (opskrba). Ko pripremi postaču iftar, nagrada će mu biti oprost grijeha i spas od džehennemske vatre. I još će dobiti nagradu sličnu postačevoj, a da njemu ništa ne bude umanjeno.“
Neki su rekli: „Allahov Poslanice, nije svako od nas u stanju da osigura iftar postaču!?“ Resulullah s.a.v.s. je odgovorio: „Allah daje tu nagradu onome ko da postaču da se iftari, pa makar to bila hurma, ili gutljaj vode ili mlijeka. To je mjesec čija je prva trećina Allahova milost. Njegova druga trećina donosi Allahov oprost, a njegov završetak je spas od džehennemske vatre. Onome ko umanji teret svome slugi (robu) u ovom mjesecu, Allah će oprostiti i osloboditi ga boravka u Džehennemu. U ovom mjesecu puno činite četiri stvari: sa dvije ćete postići zadovoljstvo vašeg Gospodara, a i druge dvije su vam takoðer neophodne. Što se tiče onoga čime ćete postići zadovoljstvo vašeg Gospodara – to je svjedočenje da nema Boga osim Allaha (izgovaranje La ilahe illlellah) i upućivanje Allahu dove za oprost (činjenje istigfara). Ono što je neophodno jeste da molite Allaha da vas uvede u Džennet i da kod Njega tražite utočište od Džehennema. Onoga ko napoji postača kada iftari, Allah će (na Sudnjem danu) napojiti sa moga Havda (Vrela) tako da neće osjetiti žeð sve dok ne uðe u Džennet.“ (Prenose Ibn Huzejme u Sahihu, El-Bejheki, Ebu-š-Šejh i Ibn Hibban)
Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Resulullah s.a.v.s. rekao: „Mom ummetu je dato petoro u Ramazanu što nije dato nikome prije njih: 1. Zadah iz usta postača je ugodniji Allahu od mirisa mošusa (miska); 2. Za njih traži oprost i riba u moru sve dok ne prekinu svoj post; 3. Allah svaki dan uljepšava Džennet, a potom kaže: ‘Moji čestiti robovi samo što nisu zbacili sa sebe (dunjalučki) teret i došli u tebe’; 4. U ovom mjesecu zli šejtani bivaju stavljeni u okove tako da ne mogu činiti zla koja obično čine mimo Ramazana; 5. Posljednje noći ramazana njima (postačima) biva oprošteno.“
Nakon toga ashabi r.a. upitali su: „O Allahov Poslaniče, je li ta posljednja noć – Lejletu-l-Kadr?“ Resulullah s.a.v.s. je odgovorio: „Ne! Radi se o tome da onaj ko je ulagao trud, svoju nagradu dobiva onda kada završi posao.“ (Prenose Ahmed, El-Bezzar i El-Bejheki)
Odabrao i preveo:
Dr. hfz. Safvet HALILOVIÆ

Nastavit će se…