Sabor IZ-e zasijedao u Prijepolju

ImageSabor Islamske zajednice u Srbljl, dana 15.10.2009. god. u
Prijepolju, održao je vanredno zasljedanje na temu „Ugrožavanje islamske
vjeronauke u školama" i tom prillkom jednoglasno usvojio sljedeće zaklučke:

{slide=Fotogalerija}

{gallery}sabor-u-prijepolju-15-10-2009{/gallery}

{/slide}

1.            Najoštrije
osuðujemo ugrožavanje islamske vjeronauke u školama od strane Mlnlstarstva
vjera, neklh činovnlka Minlstarstva prosvjete I pojedinih direktora škola u
Prijepolju, Sjenici, Tutinu i Novom Sadu, čime se vrši diskriminacija i kršenje
elementarnih vjersklh prava musllmana u Srbiji.

2.            Od
nadležnlh državnih organa tražlmo hltnu smjenu Miroslava Stamenkovića
-koordinatora školsklh uprava prl Ministarstvu prosvjete i Blaža Čubrića –
načelnika Školske uprave u Užicu, zbog nezakonitog ponašanja i zloupotrebe
službenog položaja aktlvnlm učešcem u ugrožavanju islamske vjeronauke u
školama.

3.            Tražlmo
od tužilaštva i pravosudnlh organa utvrðivanje odgovornosti svih koji su
učestvovali u ugrožavanju islamske vjeronauke u školama.

4.            Sabor
Islamske zajednice u Srbiji traži od Mešihata da hitno upozna nadležne
meðunarodne organizaclje i instltuclje o ovom obllku kršenja vjerskih i
Ijudskih prava u Srbiji.

5.            Odaje se
priznanje i puna podrška svlm vjeroučiteljima u obavljanju islamske vjeronauke
u školama, uprkos svim problemima sa kojima se suočavaju. Sabor poziva
vjeroučitelje da ostanu dosljedni izvoðenju vjerske nastave i ne pokleknu pod
pritiscima nezakonitog ponašanja dotičnih direktora škola I drugih državnih
člnovnlka.

 

Portparol Sea def. Šaćirović