Ugrožavanje islamske vjeronauke u školama

Sabor Islamske zajednice u Srbljl, dana 15.10.2009. god. u
Prijepolju, održao je vanredno zasljedanje na temu „Ugrožavanje islamske
vjeronauke u školama".