Mekteblije iz Draževića u zijaret Medresi i Fakultetu

ImageNećemo vjeronauku kod kvazi vjeroučitelja


U subotu
31.10.2009. godine polaznici mektepske pouke u selu Draževiće sa svojim
roditeljima i imamom Fikret ef. Fijuljaninom obišli su obrazovne ustanove Mešihata
Islamske zajednice u Srbiji „Gazi Isa-beg“ medresu u Novom Pazaru i Fakultet za
islamske studije u Novom Pazaru.

 


Na inicijativu
imama posjeta je organizovana u cilju upoznavanja roditelja i djece sa
islamskim obrazovnim ustanovama, te odavanja podrške obrazovnom sistemu
Islamske zajednice.

Ova djeca u
osnovnoj školi u Draževiću ne pohaðaju vjersku pouku. Razlog za to jeste
zloupotreba vjeronauke od strane direktora ove škole i viših državnih činovnika
o kojoj smo pisali u Glasu islama, a ogleda se u kršenju zakona, nepoštovanja
članova vladine komisije za vjeronauku, istjerivanja sa posla vjeroučitelja sa
validnim rješenjima, a sve to skupa jeste nastavak udara na Islamsku zajednicu
i na njene ustanove.

Tešrif ef. Šačić
iz Duge Poljane je odreðen da bude vjeroučitelj u školi u Draževiću. I pored
rješenja koje posjeduje sa potpisom člana Vladine komisije dr. Mevlud ef.
Dudića direktor ove škole Kasim Avdović je prekršio zakon te uposlio osobu koja
nema rješenje za rad.

Mještani sela
Draževiće su u nekoliko navrata protestovali protiv ovakvog ponašanja, meðutim
kod direktora Kasa Avdodvića naišli su na nerazumijevanje i arogantan odnos
prema rodtieljima djece koja pohaðaju u školi u kojoj je on direktor. Nakon
nekoliko bezuspješnih pokušaja da riješe spomenuti problem odlučili su
bojkotovati nastavu kod kvazi vjeroučitelja. Tako da sada u toj školi od ukupno
27 učenika vjeronauku pohaða samo 3 dok ostala djeca bojkotuju nastavu kvazi
vjeroučitelja, a o islamu uče u džamiji kod imama i, kako rekoše mališani, tako
će ostati sve dok se problem ne riješi.

Smajović Šaban je
jedan od roditelja koji svoje dijete ne šalje na nastavu kod kvazi
vjeroučitelja. Za Glas islama je izjavio: „Ja svoje dijete neću poslati na
vjeronauku kod tog čovjeka kojeg ne poznajem niti mu ime znam. Moje dijete će
izučavati vjeru u džamiji kod imama dok se ne riješi problem vjeronauke.“

Salahudin
Fetić