Vraća se život kuli Nekovića u Gusinju

Gusinje – Prvi dio radova na rekonstrukciji kule Nekovića,
koja se nalazi na ulazu u Gusinje, privode se kraju. Sagraðena je prije 168
godina i pretpostavlja se da je najstariji sačuvani stambeni objekat na
području plavske opštine. Iako se u njoj živjelo do prije dvadeset godina,
zidovi su bili potpuno oronuli i napukli, pa je prijetila opasnost da se
kamenje obruši na put koji prolazi u njenoj neposrednoj blizini.

Zbog toga su uraðeni potporni stubovi i betonske ploče, a
napukli zidovi potpuno sanirani.

Vlasnica kule Bahtija Neković, koja živi u Sloveniji, kaže
da je prije rekonstrukcije bilo predloga da se kula sruši, ali su i njeni
sinovi i ona odlučili da je obnove, jer namjeravaju da se vrate u rodni kraj.

“Bilo nam je grehota i nijesmo mogli da je srušimo. Kulu je
sagradio Hadži Mazo Balić, čukundjed mojih sinova, i svih ovih godina se
porodično nasljeðivala. Osim toga, godinama je predstavljala ugled i bit
Gusinja”, kaže Neković i naglašava da joj je zbog toga posebno važno da kula,
nakon rekonstrukcije, što manje izgubi od autentične arhitekture.

Ipak, betonski potporni stubovi su morali da se urade sa
spoljašnje strane, jer je to bio jedini način da zidovi ostanu neizmijenjeni,
objašnjavaju majstori koji izvode rekonstrukciju. Ali, osim toga, kula neće
pretrpjeti značajnije promjene u spoljašnjem izgledu, a stubovi će naknadno
biti obraðeni i uklopljeni u kamene zidine.

“Svi grubi radovi su završeni. Ovih dana treba da se uradi
cerklaž, i nakon toga će se vratiti krovna konstrukcija koja je i do sada bila.
Na proljeće ćemo nastaviti sa unutrašnjim radovima i nadam se da ćemo se i
useliti”, kazala je Neković.

Pretpostavlja se da na području plavske opštine ima oko 40
kula. Svojom specifičnom arhitekturom predstavljaju značajno kulturno bogatstvo
tog područja. Osim što su služile za stanovanje, kule su imale i karakter odbrambenog
objekta. Za te svrhe se koristio posljednji sprat na kojem su se nalazile
puškarnice.

 

Nestao kamen sa natpisom

Prije tri noći nestala je kamena ploča na kojoj se nalazilo
ime graditelja i podaci o kuli ispisani na staro-osmanskom jeziku. Majstori su
je, prilikom radova, sklonili u dvorište, s namjerom da je kasnije ponovo vrate
na mjesto gdje je i bila.

“Ne znam ko je mogao da uzme ploču i zbog čega. Taj kamen je
srećan samo ovoj kući i ne može biti nijednoj drugoj. Zbog toga molim sve koji
nešto znaju o tome gdje bi se ploča mogla nalaziti, da nam jave, ili da je
vrate”, rekla je Neković.

www.vijesti.me