Susret sa imamom Mesdžidu-l-harama

http://www.glas-islama.info/images/stories/medina.pngHadž je pored uobičajenih obreda prilika da se ljudi sastaju, upoznaju i zbližavaju. Ono što je ove godine za jednu grupu naših hadžija bio poseban doživljaj jeste susret sa velikim alimom Meke, profesorom Talalom Ebu-Nurijem kao i imamom Harema, šejhom Fejsalom. 

Delegaciju musafira predvodio je predsjednik Sabora Islamske
zajednice u Srbiji Hajro ef. Tutić a sačinjavali su je: muftija Rešad
ef. Plojović, dr. Almir ef. Pramenković, Nedžad ef. Hasanović i mr.
Hajrudin ef. Balić . U svojstvu i domaćina i musafira bio je mr. Enver
ef. Omerović koji je sve ovo i organizovao zahvaljujući svojim dobrim
vezama i velikim ugledom koji uživa meðu zvaničnicima Meke, a koji je
stekao tokom svog  boravka u njoj, gdje je i okončao svoje osnovne a
onda i magistarske studije. 
Prisutnima se obratio i muftija beogradsko-novosadski Rešad ef.
Plojović, koji je predstavio stanje muslimana u Srbiji, njihove
institucije i hal u kome žive. Govorio je o značaju povezivanja sa
institucijama u Islamskom svijetu, posebno sa Saudiskom Arabijom gdje
se nalaze sveti hramovi mesdžidu-l-haram i mesdžidu-n-nebevij.
Zatim se domaćinima obratio Hajro ef. Tutić. U svom izlaganju govorio
je o istorijatu Islamske zajednice u Srbiji, etapama kroz koje je
prolazila te stanju u kakvom su se nekad i sada nalaze muslimani u
Srbiji. Poseban osvrt je stavio na razvojni put koji je zabilježen u
Islamskoj zajednici tokom zadnjih decenija, sa akcentom na obrazovne
institucije.  Gosti su zadivljeni sa onim što su čuli i izrazili su
želju da sve to vide i obiðu odgovarajući na poziv predsjednika Sabora
da posjete Islamsku zajednicu u Srbiji.
Ono što je predstavljao kuriozitet susreta bilo je prisustvo  jednog od
imama mesdžidu-l-harama, šejha Fejsala. On se obratio musafirima 
izrazivši  svoje zadovoljstvo što je prisutan i što sluša o muslimnima
u Srbiji i Sandžaku. Iz počasti prema njima proučio je odlomak iz
Kur’ana, čime je završen zvanični dio susreta. 
Šejh Talal je u čast predstavnika Mešihata Islamske zajednice u Srbiji
priredio večeru u svojoj kući u Meki što je predstavljalo vrhunac
gostoprimstva i pažnje.

 

Posjeta Islamskom univerzitetu u Medini
Zvaničnici  Islamske
zajednice su svoj  boravak na hadžu iskoristili prije svega za
izvršenje svih potrebnih obreda ali i za mnoge druge aktivnosti . Prije
svega ističemo nekoliko susreta sa predstavnicima obrazovnih
institucija u  Saudijskoj Arabiji, u svetim gradovima Meki i Medini.
Prvi susret je upriličen na Islamskom univerzitetu u Medini kojom
prilikom su bili gosti kolektivu ove prestižne obrazovne institucije na
čelu sa prodekanom za napredne studije pomenutog Univerziteta. Imajući
u vidu značaj ovog univerziteta i njegovo mjesto u Islamskom svijetu,
te  činjenicu da na njemu studira zavidan broj studenata sa naših
prostora, ova posjeta je vrlo značajna. Prodekan medinskog univerziteta
je zahvalio na posjeti, te izrazio spremnost za čvršće i intenzivnije
veze sa Institucijama muslimana   i Islamskom zajednicom u  Srbiji a
prije svega sa obrazovnim institucijama. 
Delegaciju  su sačinjavali:  Muftija beogradsko-novosadski Rešad ef.
Plojović,  dekan i prodekan  Fakulteta za Islamske studije iz Novog
Pazara dr. Almir ef. Pramenković i mr. Hajrudin ef. Balić, predsjednik
Udruženja uleme Bekir ef. Makić.
Dr. Pramenković je upoznao domaćine o radu Fakulteta, odsjecima, planom
i programom te ambicijama i planovima ka unapreðenju rada. Oduševljeni
sa onim što su čuli domaćini su ponudili punu podršku i uspostavljanje
saradnje.  Razmatrani su modeli saradnje i dogovoreni su prvi koraci ka
ostvarivanju uspostave posebnih veza i potpisivanju sporazuma izmeðu
ove dvije obrazovne institucije.
Ono što je za naše predstavnike predstavljalo pozitivno iskustvo jeste
stepen brige i pažnje koju su izrazili domaćini za muslimane u Srbiji i
njihove institucije.

Mr. Hajrudin ef. Balić