“Bermudski trougao”

Glas islama

Image

Piše: Omer ef. Ðondić

Za granice ovog našeg “bermudskog trougla” mogli bi uzeti cijeli Sandžak, ali posebno treba izdvojiti Novi Pazar, Prijepolje, Tutin i Sjenicu… Situacija u Sandžaku podsjeća na lavirint iz kojeg će izlaz, uz Allahovu pomoć, naći samo iskreni vjernici.
Izraz “bermudski trougao” za mnoge nema nikakvog značenja. Meðutim,
poznavaoci će ga najvjerovatnije povezati sa Bermudskim ostrvima,
odnosno mjestom gdje su potonuli mnogi brodovi, nestali mnogi avioni,
mjestom gdje se gubi trag brojnim naučnim ekspedicijama. Mnogi će, pak,
ostati nijemi po ovom pitanju, jer je “bermudski trougao“ za njih bio i
ostao neriješena zagonetka.

One koji se bave  ovom tematikom sa vjerskog aspekta, pomenuti izraz obično asocira na prijestol Iblisa, jer se on, prema hadisima, nalazi na vodi. On sa svog prijestola nareðuje poslušnicima, vjernoj vojsci izdaje komande i smjernice, kako da siju smutnju i nered po Zemlji.
Ako se složimo sa ovim mišljenjem, ne smijemo zaboraviti činjenicu da Iblis ne bi bio Iblis, a da njegovo polje djelovanja ne bude znatno šire i da ne bude mnogo takvih “začaranih trouglova”, punih spletki, prevara i opasnosti.

Muslimani su meta Iblisova

Meta svih njegovih spletki i zavjera jesu muslimani. Sva njegova mehanizacija, artiljerija, oružje i oruðe, razni mehanizmi i aparati, sistemi i konstrukcije jesu upereni u pravcu borbe protiv islama, tj. muslimana. Sandžak nam liči na “bermudski trougao” u kome  Iblis sa svim svojim raspoloživim vojskama i instrumentima želi nauditi muslimanima i natjerati ih da se okane vjere i pokornosti Allahu.
Njegove vojske, otjelotvorene u vidu sihirbaza i vračara, u vidu pisara hamajlija i nadriljekara, u vidu kriminalaca i tajkuna, u vidu pojedinih političkih partija koje učestvuju u vlasti,  neprestano atakuju na vjernike i žele ih upropastiti. U ovome će uspijeti samo kod onih u kojima kuca srce izdajnika, srce zaprljano interesima i lažima, srce u kome ima svega osim vjere.
Za granice ovog našeg “bermudskog trougla” mogli bi uzeti cijeli Sandžak, ali posebno treba izdvojiti Novi Pazar, Prijepolje, Tutin i Sjenicu. To zato što su ovo gradovi u kojima se nalaze glavne baze i staništa šejtanove vojske.
Posmatrajući okolinu ovih gradova primijetit ćemo da su okruženi velikim brojem nemuslimanskih “znakova” koji kao glavni predajnici čine srž mreže koju Iblis plete oko Sandžaka, a mnogi nevješti muslimani, kao najslabiji insekti, vrlo brzo se u nju upletu, postanu žrtve i stradaju.

Šejtanovi ratnici

U posjeti Tutinu, boraveći kod svog prijatelja, jedan islamski daija, porijeklom iz Saudijske Arabije, ostao je svega nekoliko dana. Za svoj ishitren odlazak i napuštanje ovog mjesta svom prijatelju dao je objašnjenje u jednoj rečenici: “Ovaj grad je doista pod velikim sihrom.”
Da li je njegova procjena bila pogrešna ili je osjetio smrad šejtanove vojske, ostaje tajna koja je poznata samo Allahu dž.š.
No, samo se podsjetimo da u ovim mjestima živi veliki broj sihirbaza u liku bivših imama, pisara hamajlija, “liječnika” kojima naglo rastu stopala a gubi se tijelo, onih koji kopaju po tuðim grobovima, kao i onih koji uspješno saraðuju sa “vračarama” iz raznih dijelova Srbije, namještajući “pacijente” jedni drugima i dijeleći fifti-fifti “halal” zaradu. Ovakvih i sličnih Iblisovih ratnika puni su sandžački gradovi.
Poodavno Sandžakom haraju sihirbazi gradeći još jedan “bermudski trougao” čiji je prijestol u Tutinu. Da od ovoga ima ikakve koristi ta “titula” ne bi zasigurno pripala njemu, ali kada se radi o nesreći, onda ona naðe svoje mjesto u Tutinu. Gdje je Iblis, tu mu je i prijestol. Svoju prijestolnicu Iblis nikada ne bira slučajno, već potpuno smišljeno. Tako prikriveno djeluje iz “oaze mira” na koju niko ne obraća pažnju i zadaje udarce. To vjernici iz Sandžaka, a posebno iz Tutina, vrlo dobro znaju, vide i osjećaju.
Kao potvrda svega ovoga jesu stalni napadi upućeni imamima i vjernicima koji nisu dio Iblisovog tima. Napadi upućeni na najveće svetinje i obrazovne institucije. Napadi na sve što im staje na put, što im smeta i pali im svjetlo jer se najbolje snalaze u mraku. Zaboravljaju da je na strani vjernika Allah, Gospodar svega, i da On Uzvišeni staje u zaštitu iskrenim vjernicima. Onome čiji je zaštitinik Allah, za njega straha nema, a uspjeh mu je zagarantovan.
Svemu rečenom ide u prilog i to da islamski misionari, hafizi i karije širom Bosne i drugih država, koji se otvoreno bore protiv šejtanove vojske, učeći Kur’an, govore da najveći broj oboljelih, koje liječe, dolazi baš iz Sandžaka, baš iz “bermudskog trougla”.
Kao kulminacija ovakvog stanja jesu pojave da slabiji vjernici u ovakvim situacijama odlaze kod nadri-hodža po “hamajliju”, tražeći izlaz iz svojih životnih problema u koje su ih isti nadri-hodže uvalili. Ovakvi i njima slični zaboravljaju da je Allah dž.š. prokleo i sihirbaze i one koji idu njima, te da je izlaz iz svih problema na dunjaluku prelijepa vjera islam.
Situacija u Sandžaku podsjeća na lavirint iz kojeg će izlaz, uz Allahovu pomoć, naći samo iskreni vjernici. Putokazi i smjernice doista postoje, ali su vidljive samo vjernicima. Ovo naše vrijeme sliči vremenu pred dolazak Dedžala na čijem čelu će pisati nevjernik. Dedžal našeg vremena je došao, zavarava ljude, vodi  ih u zabludu, tjera ih da mu se pokoravaju, da napuste tradiciju, običaje i vjeru, vodeći ih u izdajstvo, nevjerstvo i Allahovo prokletstvo.
Uporan je on u svojoj misiji, ali nikada neće uspjeti da zavara vjernike, koji ga prepoznaju, bore se protiv njega i strpljivo čekaju Allahovu pomoć i odreðenje kada će biti pobijeðen i uništen.
Svi ti Iblisovi vojnici godinama su pleli svoje sopstvene mreže i sami ubirali plodove, ljubomorno i sebično. Ali kada su se pojavila Allahova stvorenja koja im kvare njihove planove i kidaju mreže, kao put svog opstanka na dunjaluku, izabrali su zajedničku borbu protiv vjernika i njihovog Gospodara. To je njihova slamka spasa koja im produžava dunjalučku zabludu i zabavu, ali i ona im polako truhni i napušta, vodeći ih ka sigurnom porazu.
Oni i dalje pokušavaju ojačati svoju mrežu gradeći lavirint u kojem će se na kraju sami saplesti i izgubiti, jer vjernici osnaženi imanom, okićeni znanjem, stručnošću i iskustvom nikada neće dozvoliti da budu žrtve njihovih bezvrijednih mreža i spletki. Oni su zaboravili da je samo Allah dž.š. Zaštitnik i da je sve drugo lažno i prolazno.
Allah dž.š. je u Kur’anu rekao: ”Oni koji, mimo Allaha, zaštitnike uzimaju slični su pauku koji sebi isplete kuću, a najslabija je kuća, uistinu, paukova kuća, neka znaju!”(El-Ankebut,41)

Autor: Omer Ðondić