Tribina FIS-a: Genocidi nad muslimanima na Zapadnom Balkanu

Delegacija Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i meðunarodnog prava iz Sarajeva u sastavu prof.dr. Smail Čekić, prof.dr. Muhamed Šestanović i prof.dr. Rasim Muratović boravila je u subotu 26.12.2009. godine na dan Jevmu-Ašure u Sandžaku. Prilikom svojeg boravka u Novom Pazaru ova delegacija je posjetila Internacionalni univerzitet i sa rukovodstvom Univerziteta dogovorila naučnu i svaku drugu saradnju u pogledu istraživanja i publikovanja saznanja o genocidima koji su se dogodili nad muslimanima na Zapadnom Balkanu, kao i saradnji izmeðu dva Univerziteta, sarajevskog i novopazarskog.