Halal standard

PITANJE: Koliki je broj proizvoðača hrane sa prostora Sandžaka koji u
procesu proizvodnje primjenjuju Halal standard?

ODGOVOR: Sertificiranje halal standardom je proces koji je tek započeo i on treba da zaživi, kako na prostoru Sandžaka, tako i na ostalom prostoru naše države. Podaci kojima raspolažemo ukazuju da je broj onih koji su krenuli putem implementacije Halal standarda veoma mali. Razlog tome jeste veoma slaba svijest proizvoðača, ali i potrošača, jer sigurno je da će proizvoðači krenuti putem primjene Halal standarda onda kada to budu zahtijevali potrošači. Sve dok je potrošačima, to jest nama muslimanima koji trabamo voditi računa o halalu i haramu, svejedno da li jedemo čistu hranu, to jest halal, ili nečistu, to jest onu koja sadrži sastojke zbog kojih se smatra haramom, ne možemo kriviti proizvoðače hrane, jer stvarna primjena Halal standarda znači promjenu mnogih stvari u procesu proizvodnje, što znači dodatno izlaganje troškovima. Halal standard se ne dobija, kako neki proizvoðači sa našeg prostora smatraju i čine, potvrdom koju neko izdaje, a koja se kupuje za novac. Takva potvrda u suštini nema nikakvu vrijednost, ona predstavlja izigravanje sa vjerskim propisima, obmanu i laž potrošačima, koje natpis “halal” treba privući, a suštinski ne znači ništa.Islamska zajednica je formirala Agenciju za sertificiranje halal kvaliteta, koja je sklopila sporazum sa istoimenom Agencijom Rijaseta IZ-e u BiH, koja već duže vrijeme radi na pomenutim poslovima, koja je napredovala u svom radu i ima tim stručnjaka u toj oblasti. Meðutim, pošto živimo u državi gdje se muslimanima i Islamskoj zajednici, sa nivoa vlasti, pokušavaju omalovažiti, relativizirati i diskreditovati svi projekti od značaja, isto se desilo i sa ovim. Dežurne ahmedije iz Bajrakli džamije, uz podršku nekih naših lokalnih, po službenoj dužnosti su formirale agenciju sa sličnim imenom, koja prodaje potvrde zainteresovanima, time obezbjeðujući sredstva za svoj rad na polju gušenja razvoja Islamske zajednice i muslimana. Naravno, to nije ključni krivac za mali broj sertifikovanih proizvoda u našoj regiji i državi, već ključni krivac smo mi, to jest muslimani koji ne vode računa o onome šta koriste u svojoj ishrani. Kada se promijeni naša svijest i kada budemo zahtijevali samo čistu hranu, povećat će se broj proizvoðača koji će primijeniti Halal standard.