Potpredsjednik Mešihata posjetio Kazneno-popravni zavod u Nišu

ImageDelegacija Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, predvoðena
potpredsjednikom Mešihata muftijom Rešad ef. Polojovićem, danas
23.02.2010. god. posjetila je Kazneno-popravni zavod u Nišu, gdje se tom
prilikom sastala sa upravnikom g-dinom Živoradom Brankovićem.

Nakon toga, delegacija je održala sastanak sa pripadnicima islama koja se nalaze na izdržavanju kazne. Na sastanku je bilo riječi o oblicima saradnje i pomoći Islamske zajednice ovoj ustanovi, tako da je ovom prilikom Izdavačka kuća „El-Kelimeh“ donirala preko 200 primjeraka knjiga sa 100 naslova i 10 primjeraka Kur'ana za potrebe biblioteke KPZ-a u Nišu.
Na sastanku je izražena i spremnost uprave KPZ-a da se za potrebe pripadnika islama opremi posebna prostorija za obavljanje vjerskih obreda, te dogovoreno učešće Islamske zajednice u adaptaciji prostora za pomenute potrebe.
Na kraju posjete ispred KPZ-a u Nišu održana je konferencija za štampu kojoj je prisustvovao veliki broj medija.

Informativna služba Mešihata