Neposlušnost prema roditeljima

Od Abdullaha ibn Amra ibn Asa r.a. se prenosi da je Poslanik a.s. rekao: „Veliki grijesi su: Allahu pripisati druga, neposlušnost prema roditeljima, ubiti nedužnu osobu i zakletva gamus (lažna zakletva koja će čovjeka baciti u džehennemski ponor).“ (Hadis prenosi Buharija)

Nepokornost, ili na arapskom el-ukuk, izvedenica je od riječi el-akkun, što znači prekidanje, a to je izlazak iz okvira pokornosti i poslušnosti, zanemarivanje njihovog prava, činjenje onoga sa čim oni nisu zadovoljni i učiniti im neprijatnost, makar i sa riječju „UH“, gledati ih pogledom prezira ili omalovažiti njihovo mjesto roditelja. Hafiz ibn Hadžer u El-Fethu kaže: „Sa ovim se želi reći da je nepravda prema roditeljima sve ono što evlad učini, a to roditelj prezire i osjeća se nelagodno, bilo da je to riječ ili postupak, osim ako se radi o nevjerstvu ili grijehu na koji roditelj prisiljava evlad da učini.“
Prenosi se od  Mugire ibn Šu'beta r.a. da je Poslanik a.s. rekao: „Zaista vam je Allah strogo zabranio neposlušnost prema majkama…“ (Prenosi ga Buharija)  
Kaže hafiz ibn Hadžer r.a. o ovom hadisu: „Ovdje se  izdvajaju majke zbog toga što im je nepravdu lakše učiniti nego očevima, zbog slabosti žena, i da upozori na to da je dobročinstvo prema majci ispred dobročinstva prema ocu, u blagosti, pažnji i tome slično.“
Kaže Uzvišeni Allah: „A onaj koji roditeljima svojim kaže: ‘Uh vama, što mi prijetite da ću biti oživljen kada su prije mene toliki narodi nestali!’ A njih dvoje Allahu zapomažući zbore: ‘Teško tebi, vjeruj! Allahovo obećanje doista je istina!’ A on odgovara: ‘To su izmišljotine naroda drevnih!’ To su oni nad kojima treba da se ispuni Riječ rečena o ummetima: džinovima i ljudima koji su prije njih bili i nestali, oni su, zaista, gubitnici.“ (Ahkaf, 18-19)
U ovoj suri, nakon što Uzvišeni Allah u 15. i 16. ajetu spominje stanje onih što čine dovu za svoje roditelje i što im čine dobročinstvo, te šta će od toga kod Allaha imati kao nagradu i spas, nastavlja govor o stanju nesretnika što su roditeljima svojim bili neposlušni. Ovaj ajet odnosi se na svakog koji svojim roditeljima bude ovako odgovarao. Dakle, odnosi se na svakog ko svojim roditeljima nije pokoran, a još je veća opasnost za njega ako im odbija poslušnost u onome što je spas za njega, kao što je ovaj primjer kada roditelji uporno pozivaju svoje dijete da vjeruje u istinu koja je objavljena od Gospodara svih svjetova i da čini dobro i vjeruje u onaj svijet, a ono odbija i drsko se obraća svojim roditeljima. Svi koji su takvi, kako Uzvišeni Allah kaže: „…oni su, zaista, gubitnici.“

Šta su posljedice neposlušnosti prema roditeljima
    
1. Neposlušnost se ubraja u najteže i najpogubnije grijehe

U hadisu koji se prenosi od Ebu Bekra r.a. da je Allahov Poslanik s.a.w.s. rekao: „Zar nećete da vam kažem koji su to najveći grijesi?“ Ovo je ponovio tri puta. Rekli smo: „Svakako, Allahov Poslaniče.“  Rekao je Poslanik a.s.: „Allahu pripisati druga, neposlušnost roditeljima.“ Poslanik a.s. je bio naslonjen, pa je sjeo i rekao: „A zar nije i lažan govor i lažno svjedočenje.“ Pa je to toliko puta ponovio da smo rekli: „Kada bi zašutio.“ (Hadis prenose Buharija i Muslim)
Od Abdullaha ibn Amra ibn Asa r.a. se prenosi da je Poslanik a.s. rekao: „Veliki grijesi su: Allahu pripisati druga, neposlušnost prema roditeljima, ubiti nedužnu osobu i zakletva gamus (lažna zakletva koja će čovjeka baciti u džehennemski ponor).“    (Hadis prenosi Buharija)
Od Enesa r.a. se prenosi: Spomenuti su kod Poslanika a.s. veliki grijesi, pa je rekao: „Allahu pripisati druga i nepokornost roditeljima.“ (Hadis prenosi Buharija)
Od Abdullaha ibn Amra ibn Asa r.a. se prenosi da je Poslanik a.s. rekao: „Od velikih grijeha je i to da čovjek psuje svoje roditelje.“ Pa su rekli: „O Allahov Poslaniče, pa da li čovjek psuje svoje roditelje?“ Reče Poslanik a.s.: „Da, psuje i vrijeða oca nekog čovjeka, pa mu ovaj uzvrati psujući i vrijeðajući njegovog oca, i psuje i vrijeða nečiju majku, pa ovaj mu uzvrati psujući i vrijeðajući njegovu majku.“ (Hadis prenose Buharija i Muslim)
U svim navedenim hadisima uočavamo da je Poslanik a.s. kada nabraja velike, ili uništavajuće grijehe, odmah nakon širka (pripisivanja Allahu druga) spomenuo neposlušnost prema roditeljima, što znači da kazna za ovaj grijeh jeste takoðe jedna od najtežih kazni.
 
2. U neposlušnost se ubraja neupućivanje dove za svoje roditelje

Prenosi se od nekih ashaba r.a. da su govorili : „Neupućivanje dove za roditelje otežava život djetetu.“
Ako u mnogobrojnim hadisima nalazimo da Vjerovjesnik s.a.v.s. podstiče evlad, ne samo podstiče već obavezuje, da upućuje dovu za svoje roditelje i da će od toga za sve njih biti hajr, te da je evlad dužan doviti za njih dok su živi, a i poslije njihove smrti.
Ako evlad zenemari ovu obavezu, osjetit će poteškoće u svom životu, može izgubiti bereket iz svog imetka, porodice, zdravlja… Jednom riječju, kako su to rekli čestiti ashabi r.a.: „Neupućivanje dove za roditelje otežava život djetetu.“
Meðutim, stvarnost u kojoj živimo je drugačija. Nažalost, sve češće je obespravljivanje roditelja, kršenje njihovih prava, ponižavanje, vrijeðanje, i to od roðene djece, pa čak nalazimo ovakvu situaciju i kod onih koji praktikuju djelimično islamske propise. Kažemo, praktikuju djelimično, zato sve dok ne budu shvatili da je jedan od najvećih prioriteta i farzova upravo dobočinstvo i pažnja roditeljima, neće bez toga upotpuniti svoje ibadete, tj. bit će im krnjavi sve dok to ne upotpune. Ostali ibadeti i nafile su na nižem rangu i ne smije se davati prioritet sunetu nad farzom. Neko pokušava da se opravda time da su njegovi roditelji teški griješnici i da ne zaslužuju da im se čini dobro. Ovo su sve šejtanske spletke i zamke, jer smo mi dužni činiti im dobro i biti im poslušni ne samo kada su dobri vjernici, nego i kada su teški griješnici, pa taman da su i nevjernici. Dokaze za ovo nalazimo u dogaðajima koji su se zbili u vrijeme Vjerovjesnika s.a.v.s. Naprimjer, dogaðaj sa majkom Ebu Hurejre r.a., kada je vrijeðala i psovala islam i Poslanika a.s., pa sve to nije navelo Ebu Hurejre r.a. da  ostavi svoju majku ili vikne na nju, ili ne daj Bože udari je, iako znamo da je on bio jedan od najučenih ashaba i prenosilaca hadisa. Ebu Hurejre r.a. je uplakan otišao Poslaniku a.s. i nije mu rekao da prokune njegovu majku, već: „Allahov Poslaniče, pozivao sam svoju majku da primi islam, ali me odbijala. Kada sam je danas pozvao, čuo sam tako ružne riječi koje je o tebi izrekla, pa te molim da proučiš dovu Allahu da uputi majku Ebu Hurejre na pravi put!“ Poslanik a.s. je tada zamolio: „Gospodaru moj, uputi majku Ebu Hurejre na pravi put!“ Kada se Ebu Hurejre r.a. vratio kući zatekao je svoju majku kako uzima gusul i kada mu je otvorila vrata izgovorila je šehade. Ovo su primjeri kako su oni najbolji iz ovog ummeta shvatali ovu dužnost i kako su postupali perma tome, a oni su najbolji uzor.

 3. Suza roditelja se ubraja u velike grijehe

Ako se u Časnom Ku'anu u neposlušnost ubraja i to da roditelj uzdahne na svoj evlad, kako to Alija ibn Ebi Talib r.a. kaže, tumačeći ovaj ajet: „Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kada jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni „Uh!“- i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim.“  (Al-Isra, 23)
Alija ibn Ebi Talib r.a. kaže: „Da je imala manja riječ od „uh“ Allah bi je zabranio i neka onaj koji je noposlušan prema roditeljima radi šta hoće, neće ući u Džennet, a neka onaj koji je dobročinitelj prema roditeljima radi šta hoće, neće ući u Džehennem!“
Ako se ovako govori o uzdahu, kakva je opasnost da roditelj prolije suze zbog neposlušnosti evlada. Na svaki način se moramo toga čuvati i paziti, jer Abdullah ibn Omer r.a., ashab koji je mnogo brinuo o praktikovanju sunneta Allahovog Poslanika s.a.v.s., kaže: „Suze roditelja se ubrajaju u neposlušnost i velike grijehe!“ (Hadis bilježi Buharija)
4. Za neposlušnost  prema roditeljima će kazna biti ubrzana  još na ovom svijetu
 
Rekao je Hakim: „Ko bude nepravedan prema svojim roditeljima i njegovo dijete će njemu činiti nepravdu.“
Iz ove izreke, ovog učenjaka, shvatamo da jedno od mnogobrojnih iskušenja koja su rezultat neposlušnosti prema roditeljima, jeste i to da će Allah dž.š. kao kaznu na ovome svijetu dati tom čovjeku da osjeti gorčinu tog svog grijeha i osjeti na svojoj koži svoja nedjela koja je činio i to od svog evlada. Kako to kaže naš narod u jednoj mudrosti: „Učin, doček.“

5. Neposlušnost rezultira teškom smrću
 
Dakle, čovjek na samrti će biti u teškim iskušenjima ako bude neposlušan prema svojim roditeljima i ako ne  bude dobio njihov halaluk. Najbolji primjer ovoga jeste dogaðaj koji se desio u vremenu Vjerovjesnika s.a.v.s. Od Abdullaha ibn Aufa r.a. se prenosi: Dok smo bili kod Poslanika a.s. došao mu je neko i rekao: „Neki mladić je na samrti, pa su mu rekli da izgovori šehade (la ilahe illallah), pa nije mogao (mladić se zvao Alkama).“ Upita Poslanik a.s.: „ Da li je obavljao namaz?“ Rekli su mu da jeste, pa je ustao Poslanik a.s. i mi sa njim i ušao je kod tog mladića i rekao mu: „Reci: La ilahe illallah“, a on mu odgovori: „Ne mogu.“ Upita ga: „Zašto?“ Rekoše mu: „Nije bio poslušan svojoj majci.“ Upita Poslanik a.s.: „Je li živa njegova majka?“ Rekoše da jeste. Poslanik a.s. reče: „Pozovite je.“ Pozvali su je i došla je. Pa joj reče Poslanik a.s.: „Je li ovo tvoj sin?“ Ona mu odgovori: „Da, jeste.“ Tada joj Poslanik a.s. postavi sljedeće pitanje: „Šta misliš kada bi bila potpaljena velika vatra, a tebi rečeno: ‘Ako budeš za njega posredovala (halalila mu), nećemo ga baciti u vatru, a ako ne budeš, spalit ćemo ga u ovoj vatri’, da li bi u tom slučaju zagovarala za svog sina (halalila mu)?“ Alkamina majka je na te riječi Poslanika a.s odgovorila: „Allahov Poslaniče, u tom slučaju bih zagovarala.“ Poslanik a.s. joj reče: „Onda uzmi Allaha za svjedoka i uzmi mene za svjedoka da si zadovoljna sa njim!“ Ona je rekla: „Allahu moj, uzimam Tebe i Tvog Poslanika za svjedoke da sam zadovoljna svojim sinom!“ Tada Poslanik reče: „O mladiću, reci: La ilahe illellahu vahdehu la šerike leh. Ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu!“ Tek tada je Alkama izgovorio šehadet, a Vjerovjesnik s.a.v.s. je rekao: „Hvala Allahu koji ga je spasio od vatre!“
U verziji ovog hadisa koji navodi Hafiz Zehebi stoji da je Alkama puno klanjao, postio i sadaku dijelio, ali je davao prednost ženi nad majkom, pa je to bio razlog što nije mogao izgovoriti šehadet  kada mu je došao trenutak smrti. Otuda je Poslanik a.s. koji je klanjao dženazu Alkami i upozorio ovim riječima: „Skupino muhadžira i ensarija! Ko da prednost supruzi nad majkom, neka je na njega Allahovo prokletstvo, prokletstvo meleka i svih ljudi! Ko tako postupa, a ne pokaje se, ne uljepša svoj odnos prema majci i ne zatraži njeno zadovoljstvo, neka zna da Allah neće primiti ništa od njegovih djela. Allahovo zadovoljstvo je u njenom zadovoljstvu, a Allahova srdžba je u njenoj srdžbi!“ (Za ovu predaju mnogi muhadisi kažu da sadrži slabosti, ali smo je naveli radi pouke).

6. Oni koji su neposlušni roditeljima bit će na iskušenju, pa makar bili i šehidi

Neposlušnost roditeljima će dovesti u iskušenja evlad na Sudnjem danu, pa makar imali deredžu šehida. Jedan od najpoznatijih učenjaka i ashaba, Abdullah ibn Abas r.a., pojašnjava ko su ashabu-l-e'araf,  pa kaže: „E'araf označava prostor izmeðu Dženneta i Džehennema. Tu će  biti smješteni oni koji su poginuli u borbi na Allahovom putu. Otišli su u borbu bez dozvole roditelja. Pogibija na Allahovom putu bila je razlogom što nisu bačeni u džehennemsku vatru, a neposlušnost prema roditeljima bila je razlogom da ne uðu u Džennet. Tako će ostati na tom meðuprostoru (izmeðu Dženneta i Džehennema) dok Allah ne donese o njima Svoju odluku!“
Iako ovo mišljenje ovog velikog učenjaka i ashaba izgleda uveličano, podsjetimo se da je Poslanik a.s. mladića, koji mu je došao i dao prisegu na hidžru i džihad u želji da ga Uzvišeni Allah nagradi, vratio njegovim roditeljima i rekao: „Ti, dakle, želiš nagradu od Allaha?“ On je odgovorio: „Da.“  Poslanik a.s. mu je, tada, rekao: „Vrati se svojim roditeljima, pa ih oraspoloži i nasmij, kao što si ih rasplakao!“ Dakle, iz navedenih dogaðaja zaključujemo da dobročinstvo i pokornost roditeljima je na većoj stepenu od hidžre i borbe na Allahovom putu.

7. Neposlušnost roditeljima uskraćuje ulazak u  Džennet

Oni koji su neposlušni prema roditeljima doživjet će strahovita iskušenja na Sudnjem danu. Abdullah ib Omer r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: „Allah Uzvišeni tri osobe na Sudnjem danu neće ni pogledati: neposlušnog svojim roditeljima, ženu koja se poistovjećuje sa muškarcima i čovjeka koji nema ljubomore (pa mu se u porodici svašta čini). A tri osobe neće u Džennet ući: osoba koja je neposlušna svojim roditeljima, notorni pijanica i onaj koji prigovara i natuca na nos ono što nekome dadne.“ (Hadis bilježi Nesai u Sunenu)
Zar nije sve ovo dovoljno pa da pogledamo u naš odnos prema roditeljima i da svedemo račune sami sa sobom, da li smo od sretnih ili nesretnih.
Molim Uzvišenog Allaha da oprosti nama, našim roditeljima i svim vjernicima onoga dana kada budu račun polagali. Amin!

Mr. Senad-ef. Halitović
Glas islama br. 185