Reisu uručeni prvi primjerci knjige Reisofobija

ImageFatmir Alispahić,  autor knjige „Reisofobija" danas je reisu-l-ulemi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Mustafi Ceriću uručio prve primjerke svoje knjige. Knjiga „Reisofobija"  bosanskog i tuzlanskog  publiciste Fatmira
Alispahića nije samo svjedočanstvo o nečuvenoj medijskoj islamofobiji u
Bosni i Hercegovini, već je to i zapis o autoru, kao jednom Bošnjaku,
koji se ne boji svoje slobode da brani vlastite vjerske, kulturne i
nacionalne vrijednosti. Svojim prepoznatljivim spisateljskim stilom,
Fatmir Alispahić po prvi put, u kontekstu medijskog tretmana Islamske
zajednice, ukazuje na značaj i značenje institucije Reisu-l-uleme u
Bošnjaka.

Alispahićev napor da dekonstruira medijsku hajku na instituciju
Reisu-l-uleme nije motiviran službenim interesom, već, kako to iz knjige
proizilazi, iskrenim uvjerenjem da je to stožer oko kojeg su Bošnjaci
okupljeni ne samo u smislu njihove duhovne potrebe, već i u smislu
njihove kulturne i nacionalne svijesti.
Knjiga „Reisofobija" konstatira da su zlonamjeni napadi i omalovažavanja
institucije Reisu-l-uleme u takozvanim nezavisnim medijima jednaki
napadima i omalovažavanjima vjerske, kulturne i nacionalne časti
Bošnjaka. Reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić je uzet samo kao živi primjer
kampanje koja traje danima, mjesecima i godinama na očigled nadležnih
državnih institucija i nevladinih organizacija za zaštitu ljudskih
prava. Takoðer, za autora knjige je posebno intrigantna primjetna šutnja
političkih dužnosnika u Bošnjaka, kojima Islamska zajednica, posebno
institucija Reisu-l-uleme, uglavnom služi kao logistika za političku
promidžbu.
Knjiga dokumentira vrstu i karakter odnosa medija u Bosni i Hercegovini
prema Islamskoj zajednici i Reisu-l-ulemi. Izmeðu ovih medija izdvaja se
Dnevni avaz, koji nije samo omogućio da se čuje glas Islamske zajednice
u prezentiranju njenih stavova, činjenica i zaštiti njezinog ugleda i
časti, već je, uz rizik da bude obilježen kao „vjerska" novina,
prihvatio na zakonu utemeljeno pravo Reisu-l-uleme i Islamske zajednice
na njihov ravnopravan i nedoziran tretman u javnom diskursu.
„Reisofobija" poručuje da sloboda mišljenja, govora i pisanja mora biti
prihvaćena i omogućena svima, a ne samo onim medijima kojima je
dopušteno da vrijeðaju islam, muslimane i Islamsku zajednicu, bez
prestanka i ikakvih obzira. Fatmir Alispahić knjigom „Reisofobija"
otvara oči da se lakše mogu prepoznavati zagovornici i promotori
istinskih demokratskih vrijednosti u svoj njihovoj kompleksnosti i
jednakog medijskog tretmana uvijek i na svakom mjestu različitih
društvenih grupa. Stoga knjiga pomaže Bošnjacima da prepoznaju važnost
nepristrasnog medija i promocije vlastitiog glasa u javnosti.
U tom kontekstu izlazak knjige „Reisofobija" Fatmira Alispahića svakako
će biti od koristi imamima, hatibima, muderisima, vjeroučiteljima i svim
muslimanima i muslimankama da se još jednom podsjete na složene izazove
kroz koje je Islamska zajednica prolazila i prepoznavaju slične izazove
u sadašnjosti i budućnosti, kao i važnosti vjerskih i moralnih
vrijednosti i jedinstva Islamske zajednice.

Izvor: MINA