Jačajte svoje zdravlje jačajući ummet

| Glas islama | Broj 190
| Piše: Aida Rašljanin |

ImageRamiza Bećović, 73 godine, rodila je 21 dijete, ali je odgojila šesnaestoro, jer je petoro, Allahovom voljom, preselilo odmah na bolji svijet…
“Modernizacijom” današnjeg svijeta kod žena je sve manja želja za
raðanjem djece. Nakon drugog ili trećeg djeteta ona ne želi da se
opterećuje time smatrajući da joj se ugrožava zdravstveno stanje, ali se
javlja i bojaznost da neće imati mogućnosti da ih odgoji usljed
slabijeg materijalnog stanja, zaboravljajući pritom da Onaj koji je dao
život djetetu, propisao mu je i nafaku. Da su te konstatacije pogrešne
uvjerila nas je Ramiza Bećović, koja je rodila i zajedno sa svojim
suprugom, rahmetli Hamdijom Bećovićem, odgojila šesnaestoro zdrave i
normalne djece, osam sinova i osam kćeri.

Pet dvoraca u Džennetu, inšallah

Ramiza je rodila 21 dijete, meðutim, Allahovom voljom, petoro je preselilo na Ahiret. Allahovog rahmeta! Kome jedno dijete preseli, a on se strpi i zahvali Allahu, Allah će mu sagraditi dvorac u Džennetu. Ramiza je bila strpljiva pet puta, pa je Uzvišeni Gospodar obradovao na ovom, a inšallah i na budućem svijetu.

Dobar supružnik je džennet ovoga svijeta

Ramiza je roðena u selu u kojem se i udala, ali i gdje smo je mi posjetili. Ona je u kući koju čine dvije sobe raðala, odgajala i njegovala svoje cvjetove kojima se danas ponosi. Sve ih je rodila u jednoj sobici, nijedno u bolnici.
Meðutim, da li bi ona sve to sama uspjela da nije imala podršku svog muža, za koga svi koji ga znaju kažu da nije postojao bolji čovjek u čitavom selu?
„Bio je pravi otac. Njegov evlad je to znao cijeniti i imao je posebno strahopoštovanje prema njemu, čak i u kasnijim godinama. Nikada nije kupio nešto jednoj snahi, a da nije drugoj. Posljednje što je svojim snahama poklonio bio je ručni sat“, rekla je njegova snaha Nevzeta Bećović. On je preselio prije tri godine, meðutim osjećaj praznine i sjete se još uvijek osjeća… Ramizi, pri sjećanju na njega, uvijek zarose oči. Ovo je zaista primjer islamske porodice, primjer i brojnošću kojom će se Resulallah s.a.w.s. ponositi na Sudnjem danu, inšallah.

Ramiza danas ima 16 djece, 50 unuka i 13 praunuka. Imena Ramizine su: Amir, Ismeta, Amira, Osman, Zurifa, Æamil, Ifet, Izet, Fehima, Rifat, Nusret, Munira, Munir, Esma, Džemka, Fikreta.

Kada smo dobili deveto dijete, posjetio nas je Tito

Hamdija i Ramiza se nisu plašili da neće moći da hrane i odgoje svoju djecu. Oni su črvrsto bili oslonjeni na Allaha, znajući da je On Milostivi propisao nafaku svakom posebno. Svi su bili zapanjeni brojnošću ove familije, pa i Tito, koji je odlučio da ih posjeti. Osim toga, on je dodijelio penziju ramhetli Hamdiji, kao i dječji dodatak svakom djetetu.

Tajna zdrave žene leži u brojnom raðanju

Ramiza je već ostarila, ali njen zdrav duh ne može se skriti. Sasvim normalno se kreće, radi svoje poslove na selu kao i nekada. Nikada nije išla ljekarima, niti se liječila tabletama. A kako, pa sasvim jednostavno… Živjela je zdravim životom, jačala svoje zdravlje jačajuću ummet.