Univerzalna kur`anska načela

Prof. dr. Mehmed MEŠIÆ

„To su nepoznate vijesti koje ti Mi objavljujemo; ni ti ni narod tvoj niste prije ovoga o tome ništa znali. Zato budi strpljiv, ishod će, zaista, u korist čestitih biti.“ (Hud, 49)

Gledajući u beskrajne zamršene orbite i u matematičku preciznost Univerzuma, čovjekov razum se vraća u okvire ograničenosti, spušta se na Zemlju, dakle, shvata da mu je mjesto da živi, razmišlja, kreira i obožava Uzvišenog Boga Stvoritelja ovog savršenstva, te da se priprema za povratak svome Gospodaru. Nauka kaže da se sve planete okreću oko zvijezda, a one se okreću oko centara gravitacije u njihovim sopstvenim galaksijama. Radi ilustracije samo da napomenemo da Mjesec obiðe oko Zemlje za prosječno 29,5 dana, dok se Sunce kreće u vlastitoj orbiti. Naša galaksija, Mliječni put, ima oko 100 milijardi zvijezda. Svaka galaksija ima oblik diska i ona se okreće oko svog centra poput gramofonske ploče. Suncu, da bi se okrenulo oko svoje ose, potrebno je 250 miliona godina. Sunce se kreće brzinom oko 150 milja u sekundi. Kur'an još prije skoro 15 vijekova upravo govori o orbitalnom kretanju Sunca. Naravno, to je i savremena astronomija otkrila i potvrdila. U ove precizne stvari tradicionalni tumači Kur’ana nisu se puno upuštali. Dovoljno je spomenuti velikog mufessira Taberija kada kaže: „Dužnost nam je da šutimo kada nešto ne znamo.“ Ovo upravo ukazuje na teškoću shvatanja koncepta orbitiranja Sunca i Mjeseca. U tom kontekstu kaže Uzvišeni Allah:

{تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت و لا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين}

„To su nepoznate vijesti koje ti Mi objavljujemo; ni ti ni narod tvoj niste prije ovoga o tome ništa znali. Zato budi strpljiv, ishod će,zaista, u korist čestitih biti.“ (Hud, 49)

9. Deveto kur'ansko načelo: Otkriće kosmičkog dima

Dugi niz godina učenjaci su pretpostavljali da Kosmos sadrži tzv. prašinu, da bi otkrili da se, ustvari, radi o kosmičkom dimu koji je sličan našem dimu. Naravno, postoje velike količine ovoga dima jer one potiču još od stvaranja Kosmosa. Učenjaci istraživačke agencije NASA uzeli su uzorke ove prašine i poslije laboratorijskih ispitivanja ukazali na činjenicu da uzorci ne sliče prašini, već dimu koji potiče još prije nekoliko milijardi godina, tj. od „velikog praska“.
Ono što predstavlja iznenaðenje jeste kur'anski ajet koji nam na eksplicitan način govori o početku stvaranja nebesa pa kaže:

{ثم استوى إلى السماء و هي دخان}

„Zatim se nebeskim visinama uputio dok je nebo još maglina bilo“. (Fussilat, 11)

Kaže Sabuni u svom tefsiru „Safvetu-t-Tefasir“, tom III, str.117: „Odlučio je stvoriti i urediti, a ona je bila u obliku dima.“
Kaže Ibnu Kesir u svome „Muhtasaru“, III tom, str. 358: „Kada se kaže dim misli se na vodenu paru koja se uzdizala prilikom stvaranja Zemlje.“
Pitanje koje se samo po sebi postavlja jeste: Ko je taj ko je Muhammeda poučio ovim stvarima još prije skoro petnaest vijekova?
10. Deseto kur'ansko načelo: Otkriće tamne materije
Svjedoci smo da postoji utrka izmeðu astronoma koji pokušavaju da objasne pojam tamne materije. Prema konstataciji učenjaka radi se o tamnoj materiji koja ispunjava Kosmos i to procentualno iznosi 96 %, dok za svjetlost ostaje samo 4 %. U Kur`anu se na decidan način ukazuje na riječ „Es-Sema`“, koja znači tamnu materiju. Allah kaže:

{و زينا السماء الدنيا بمصابيح و حفظا ذلك تقدير العزيز العليم}

„A nebo najbliže smo sjajnim zvijezdama ukrasili i nad njima Mi bdijemo. To je odredba Silnoga i Sveznaloga.“ (Fussilat, 12)
 
U tefsiru „Safvetu-t-Tefasir“, III tom, str. 118. kaže Sabuni tumačeći ovaj ajet: „I ukrasili smo vama najbliže nebo sjajnim zvijezdama koje obasjavaju stanovnike Zemlje“.
Kao što vidimo uloga zvijezda jeste obasjavanje nebesa i stanovnika Zemlje i olakšavanje života na Zemlji.
Allah opisuje nebesa upotrebljavajući riječ „silni“, pa kaže:

{و بنينا فوقكم سبعا شدادا}

„I iznad vas sedam silnih sazidali.“ (An-Naba, 12)

Dovoljno bi bilo argumentacije od ovih deset kur'anskih načela koja jasno ukazuju na validnost i autentičnost izvora Božje knjige. A šta reći tek onda kada znamo da Kur'an posjeduje stotine i stotine ovakvih i drugih načela koja obuhvataju sve segmente ljudskog života na Zemlji i idu korak dalje obuhvatajući i Ahiret, kao vječno prebivalište čovjeka. S druge strane ova načela obuhvataju naučne istinitosti vezane za nastanak mora, za nastanak brda, Zemlje, medicine i ljudske psihologije. Sva ova naučna načela služe kao dodatni argument ukazujući decidno da je Kur'an Božja riječ. U tom kontekstu kaže Allah dž.š:

{سنريهم آياتنا في الآفاق و في أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد}

„Mi ćemo im pokazati dokaze Naše u prostranstvima svemirskim, i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur'an istina. A zar nije dovoljno to što je Gospodar tvoj o svemu obaviješten.“ (Fussilat, 53)