Sandžak – sadašnja i buduća stvarnost

Image

Predsjednik Odbora za obnavljanje Narodnog vijeća Sandžaka Džemail Suljević

Predsjednik Odbora za obnavljanje Narodnog vijeća Sandžaka Džemail
Suljević saopštio je za podgoričke Vijesti da se Sandžak ne može izbrisati ničim pa ni krvavim pokoljima koji su se desili u prošlosti.
"Sandžak je sadašnja i
buduća stvarnost i ne može ničijom pričom i
nasiljem izbrisati – ni Njegoševom genocidnom pričom, nasilnim pokrštavanjem,
genocidom u Šahovićima, ubijanjem u Drugom svetskom ratu, nedavno u
Bukovici, pa sve do hapšenja bošnjačkih političara južnog dijela
Sandžaka, nedugo poslije sprovedenog referenduma o autonomiji Sandžaka
1991. godine".

Suljević vjeruje da je većina naroda, naročito iz redova Bošnjaka za autonomiju Sandžaka:
“Ako neko sumnja u iskazanu volju graðana Sandžaka 1991. godine, dajte da ih ponovo pitamo, na slobodnom referendumu, uz meðunarodnu kontrolu i dobićemo pravu volju graðana. Pa zar nije dobar pokazatelj i čitava istorija Sandžaka i vjekovna težnja bošnjačkog naroda kao većinskog na prostoru Sandžaka, i ne samo bošnjačkog. Avnojevski Sandžak je bio federalna jedinica, ravnopravan sa Crnom Gorom i ostalim republikama ex Jugoslavije, a predsjednik je bio srpski intelektualac, Sreten Vukosavljević. Kada je 1945. godine nelegalno ukinuta autonomija Sandžaka u Novom Pazaru, Vukosavljević je glasao protiv.”
On se slaže da su Bošnjaci glasali za nezavisnu Crnu Goru, „uz dosta obećanja i još ponečeg“, ali su „glasali i za autonomiju Sandžaka i opet će ako zatreba, ili ako neko to ozbiljno zatraži“.
“Bošnjaci južnog Sandžaka, glasajući za nezavisnu Crnu Goru, računali su, da se oslobaðaju svih zala koja dolaze iz Beograda, ne znajući ili zaboravljajući da su mnoga, čak i teža, dolazila iz Podgorice, a ranije sa Cetinja, dosežući do Pešterske visoravni”, ocijenio je Suljević.
Suljević ističe da će Narodno vijeće Sandžaka tražiti najviši oblik autonomnosti:
“Evropska dokumenta, konvencije i povelje predviðaju razne oblike regionalnih autonomija. S obzirom na to da je Sandžak istorijska regija, zahtjevamo najviši oblik autonomnosti. Razmislite kako je stvorena Republika Srpska i šta ona znači. Naši zahtjevi u mnogome će zavisiti od konačnog statusa Republike Srpske u BiH”.
Suljević ističe da se ne radi ni o kakvom napadu na Crnu Goru i njen istorijski prostor „već obrnuto, stogodišnjim nedjelima nad bošnjačkim stanovništvom, nacionalnoj diskriminaciji i asimilaciji i anticivilizacijskoj podjeli – čerupanju Sandžaka: meðunarodno-pravno i stvarno, Srbija i Crna Gora nemaju tapije na Sandžak”.
On kaže da ga ne čude reakcije crnogorskih političara i intelektualaca iz redova bošnjačkog naroda koji su bili izričiti da ideja o autonomoji Sandžaka nema uporišta meðu bošnjačkom populacijom u Crnoj Gori.
“Takvih ima i u sjevernom Sandžaku koji participiraju u Vladi i parlamentu Srbije i isto tvrde, da nam je država Srbija sve dala i da smo čak privilegovani. Narod ih više ne imenuje političarima ili intelektualcima, već poznatim imenima: Sejde, Fikretovci, Kurpejovići, Morine… Nažalost, dosta dugo su lagali i varali narod, sve donedavno, do ovih izbora, samo za Bošnjake u sjevernom Sandžaku, na kojima su poraženi zajedno sa Vladom Republike Srbije”, kazao je Suljević.

Izvor: Sandzak-x.com