“SECURITY GARD MONTENEGRO” muslimanki pod hidžabom zabranio da uðe u Hipotekarnu banku

ImageIslamska zajednica u Crnoj Gori, kao krovna institucija koja brine o
pravima svih muslimana u Crnoj Gori, ima obavezu da u slučaju da doðe do
kršenja prava na praktikovanje vjere pripadnika Islamske zajednice
reaguje. Islamska zajednica je obaviještena da je u petak, 20.08.2010.
godine, u Bijelom Polju muslimanka V.M., bila spriječena od strane
službenika kompanije Security Guard Montenegro da uðe u prostorije
Hipotekarne banke.

ULAZ NIJE DOZVOLJEN ZBOG HIDŽABA: Nakon što je spriječena da uðe, bilo joj je rečeno da joj se ulaz ne dozvoljava zbog njene odjeće – hidžaba (mahrame), te da propisi kompanije zabranjuju da osoba u takvoj i sličnoj odjeći ulazi u prostorije banke. Nakon konsultacija sa predstavnicima Islamske zajednice u Odboru Islamske zajednice Bijelo Polje, Hipotekarna banka je izrazila žaljenje zbog toga što je gospoða V.M. bila spriječena da uðe u prostorije njihove banke, te da se Hipotekarna banka ograðuje od ovakvog postupka, jer, kako je rečeno, banka ne donosi propise zaštite.

PREKRŠEN ZAKON: Islamska zajednica u Crnoj Gori napominje da je zakonima ove države predviðeno da muslimanke mogu koristiti pravo da se za lična dokumenta fotografišu u pomenutoj odjeći – hidžabu (mahrami), jer se ona smatra njihovim spoljašnjim izgledom. Po tom osnovu, žena koja tako izgleda u privatnom i javnom životu, normalno funkcioniše, prelazi granice, i normalno sudjeluje u graðanskom društvu, ni na koji način ne može predstavljati prijetnju po bezbijednost banke, niti bilo koje druge javne ustanove kojoj pomenuta kompanija pruža usluge zaštite. Smatramo nužnim i svojom obavezom da na ovakav postupak javno reagujemo, zbog neprijatnosti i poniženja koje je gospoða V.M. pretrpjela na javnom mjestu.

OČEKUJEMO IZVINJENJE: Od kompanije Security Gurad Montenegro očekujemo da se ovim povodom javno izvini, u slučaju da je došlo do nesporazuma u tumačenju i primjeni propisa o sigurnosti objekata pod njihovom zaštitom. Ovim reagovanjem ujedno apelujemo da bi se slične situacije spriječile u budućnosti, te da bi pripadnici Islamske zajednice imali punu slobodu djelovanja u društvenom i javnom životu, stoji u reagiranju reisa Mešihata Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat-ef. Fejzića.

Izvor: Bošnjaci.Net