Otimačina Vakufa od strane Meha Mahmutovića, a po nalogu Rasima Ljajića

ImageMešihat Islamske zajednice najoštrije osuðuje nasilno i nezakonito
otimanje dijela vakufske parcele br. 4438/54 u Novom Pazaru od strane
Gradske uprave pod rukovodstvom Meha Mahmutovića, a po nalogu Rasima
Ljajića.

Gradska uprava je nezakonito izdala odobrenje za izgradnju dječjeg obdaništa na parceli koja je ranije nacionalizovana od Islamske zajednice, a trenutno u procesu povraćaja u skladu sa Zakonom o vraćanju imovine crkvama i vjerskim zajednicama.

Član 36. pomenutog Zakona strogo zabranjuje promet predmetnom imovinom, što  uključuje i izgradnju da dotičnoj parceli.

Pretjerana upotreba snaga Policije i Žandarmerije predstavlja nastavak represije nad bošnjačkim stanovništvom u Sandžaku sa ciljem eliminisanja svakog glasa protiv nepravde i diskriminacije od strane režima.

Konačno je na dejlu savez oba novopazarska ministra i beogradskog režima, što predstavlja svojevrsnu paniku pred sviješću i odlučnošću Bošnjaka za ostvarenje svojih prava i slobode

Informativna služba Mešihata