ZSD: Podrška inicijativi za obnovu Narodnog vijeća Sandžaka

ImageZajednica sandžačke dijaspore kao krovna organizacija svih oblika
organizovanja Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka koji žive u državama
zapadne Evrope, s posebnom pažnjom prati najnovija zbivanja u Sandžaku.

Ni jedan Bošnjak koji se nalazi izvan svog Sandžaka ne može ostati ravnodušan na posljednju presiju beogradskog i podgoričkog režima izraženu preko medija i policije prema Bošnjacima u crnogorskom i srbijanskom dijelu Sandžaka.
Srbijanski režim je u slučaju izbora za Nacionalni savjet Bošnjaka pokazao da ne preza ni od brutalnog kršenja sopstvenih zakona kako bi se suprotstavio izbornoj volji Bošnjaka. Vodeći veliku harangu protiv volje bošnjačkog naroda izražene na izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće, gdje je Bošnjačka kulturna zajednica (BKZ), pobjedila i osvojila većinu vjećnika, lažni demokratski režim Borisa Tadića je totalno demaskiran, jer je kao i Ðukanović za ostvarivanje svojih interesa prevario bosnjački narod.
Sa druge strane, režim u Crnoj Gori je uspio preko bošnjačkih političara i poslanika da stavi Bošnjački savjet na čelu sa Šerbom Rastoderom pod svoju kontrolu. Ovo je proizvelo da se bošnjačka populacija u cjelosti marginalizuje i pretvori u bezličnu masu koja se koristi za svakodnevne potrebe režima Mila Ðukanovića.
U Sandžaku, čini se kao nikada ranije, je aktivna svijest i savjest naroda, posebno u obnavljanju rada Narodnog vijeća Sandžaka, na čelu sa Džamilom Suljevićem, nekadašnjim narodnim poslanikom i predsjednikom općine Sjenica.
Inicijativni odbor za obnovu Narodnog vijeće Sandžaka sa Suljevićem na čelu je otvorio „zaključanu arhivu ideje“ Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog osloboðenja Sandžaka (ZAVNOS-a), koje je postojalo od 20. XI 1943. do 30.III 1945.godine, kao organ federalne jedinice Sandžaka u to doba. Razloge komunističkog ukidanja Sandžaka i moguće federalne jedinice i u miru, treba tražiti u likvidaciji heroja i jednih od najvećih sinova Sandžaka Rifata Burdžovića, Voloðe Kneževića i Tomaša Žižića, koja je izvršena neposredno prije održavanja drugog zasjedanja AVNOJ-a u Jajcu.
Danas kada svi ugroženi narodi svijeta brane svoja demokratska prava, to se pravo jedino onemogućava i stopira Bošnjacima u Sandžaku. Da podsjetimo, Kosovo je došlo do nezavisnosti i državnog suvereniteta zahvaljujući direktnoj intervenciji meðunarodne zajednice. To očigledno nije bila dovoljno jasna opomena srbijanskom režimu da se ne može poigravati sa elementarnim pravima svojih graðana, da ne mogu nesrbe sputavati u ostvarivanju svojih nacionalnih prava. Sandžak kao prekogranična evropska regija koja ima daleko bolje političke i kulturne predispozicije od autonomne oblasti Vojvodine, još uvijek mora da se bori za ostvarenje tog svog historijskog prava.
Upravo zbog toga pružamo punu podršku inicijativi za obnovi Narodnog vijeća Sandžaka i gospodinu Džemailu Suljeviću, čiji javni stavovi ohrabruju Bošnjake, ne samo u Sandžaku, nego i širom dijaspore. Zajednica sandžačke dijaspore podržava povjesne dokumente ZAVNOS-a i rezultate referenduma za teritorijalnu autonomiju Sandžaka iz oktobra 1991. godine.
Zahtjevamo od domaće i meðunarodne javnosti da se javno skrene pažnja beogradskom i podgoričkom režimu da prestanu sa manipulacijama i presijama nad Bošnjacima Sandžaka. Ističemo da su Bošnjaci Sandžaka miroljubivi narod, koji njeguje demokratski duh i multinacionalni i multikulturni suživot i kao takvi zaslužuju svoju autonomiju. U ostvarenju tog svog prava očekuje se kako razumijevanje srbijanskog i crnogorskog režima tako i podrška i zaštita meðunarodne zajednice.
Zajednica sandžačke dijaspore najoštrije osuðuje destruktivno i oportunističko držanje Šerba Rastodera, Džavida Šabovića, Sulja Mustafića, Mevludina Hodžića, Meha Omerovića, Avdula Kurpejovića, Sabrije Vulića, Samira Agovića, Mirsada Jusufovića i dr. koji svoje stavove pravdaju nekakvom tobože realnom politikom. Jasno je da se ne radi o nikakvoj relanoj politici već o favoriziranju ličnih interesa u odnosu na interese svih Bošnjaka i interesa Sandžaka, stoji u saopćenju Zajednice sandžačke dijaspore koje je potpisao predsjednik Edin Salković.

Autor: Bnet Press