40 godina Preporoda

ImagePREPOROD, Islamske informativne novine obilježavaju 40 godiona
kontinuiranog izlaženja. Tim povodom večeras (13.09.2010) u 18,30 u
Hanikahu Gazi Husrev begove medrese u Sarajevu biće otvorena Izložba 40
godina Preporoda – Islamskih informativnih novina.
PREPOROD vas poziva da obilježite ovaj značajni jubilej.