Crna Gora je potpisala sporazum o autonomiji Sandžaka

Image

Hazbija Kalač, potpresjednik Bošnjačke stranke

Rožaje – Potpredsjednik Bošnjačke stranke, Hazbija Kalač saopštio je
da je DPS, u sporazumu potpisanom uoči referenduma sa BS, pristao da
Sandžak bude prekogranična regija.
“I to je bio ključni razlog i garancija Bošnjacima iz Sandžaka da je
suverena Crna Gora moguća, a da se istovremeno sačuva Sandžak. Bez
Sandžaka, Bošnjaci nikada ne bi podržali suverenu Crnu Goru, a bez toga
ona danas ne bi bila to što jeste, kazao je Kalač “Vijestima”.

On je prvi političar iz Crne Gore koji je javno i eksplicitno podržao
ideju o prekograničnoj autonomiji Sandžaka, koju ovih dana zastupa
glavni muftija u Srbiji Muamer Zukorlić.

Kalač je rekao da su DPS i njen predsjednik Milo Ðukanović prije
četiri godine prihvatili uslov BS i da su prema potpisanom sporazumu
obavezni da podrže Sandžak kao prekograničnu regiju.
“Mi smo po pitanju Sandžaka oslonjeni na državu Crnu Goru, na njen
demokratski kapacitet, jer smo kao narod doprinijeli njenom stvaranju.
Prirodno je da, kao kooperativan faktor stabilnosti Crne Gore, očekujemo
da se pitanje Sandžaka kao prekogranične regije rješava uz podršku Crne
Gore u demokratskom ambijentu. BS po ovom pitanju ne želi ishitreno
djelovati jer je proces demokratskog ozdravljenja Balkana neophodan
uslov stvaranja Sandžaka kao prekogranične regije”, ocijenio je Kalač.
On je istakao da iz BS nijesu mogli da se čuju stavovi da je Sandžak
zakašnjela ideja ili ispričana priča, te da su se Bošnjaci o
teritorijalnoj državnosti izjasnili na referendumu o nezavisnosti Crne
Gore.
“Mi smo zadovoljni što je neko iz srbijanskog dijela Sandžaka “legao” na
našu priču. Priču o Sandžaku kao prekograničnoj regiji mi imamo kao
jedan od osnovnih političkih ciljeva. Od te priče nikada nijesmo i
nećemo odustati. Ona je utemeljena u svim našim dokumentima i
predstavlja osnovno političko ishodište bez kojeg bi Bošnjačka stranka
bila besmislena kao politički projekat. Sandžak kao prekogranična regija
je neminovnost, to je osnovni politički mehanizam stabilnosti Balkana.
Toga smo duboko svjesni i na tome gradimo našu politiku”, naglsio je
Kalač.

On je rekao da je BS svrstavanjem u suverenistički blok 2006. godine
bošnjačkom narodu i svojim biračima poslala preciznu i jasnu poruku u
kojoj je podržala nezavisnu Crnu Goru sa Sandžakom kao prekograničnom
regijom. Kalač je podsjetio da se na promotivnom skupu suverenističkog
bloka u Bijelom Polju, predsjednik BS, Rafet Husović okupljenima obratio
poznatom rečenicom „Sandžak je za nas Bošnjake naša avlija“.
Kalač naglašava da prekogranična regija “svakako podrazumjeva autonomiju
dijela Sandžaka u Crnoj Gori i autonomija srbijanskog dijela Sandžaka,
na osnovu meðudržavnog sporazuma Crne Gore i Srbije, sa najmanje jednom
zajedničkom institucijom tipa vijeća”: “Vijeće bi imalo odreðene
nadležnosti u dijelu predlaganja odgovarajućih zakonskih rješenja, kako
prema nacionalnim parlamentima Crne Gore i Srbije, tako i prema
parlamentima sandžačkih opština. Zatim, prenošenje odreðenog broja
pitanja iz nadležnosti nacionalnih sudova na Meðunarodni sud pravde u
Hagu, sve u cilju ostvarivanja posebnih prava u ovoj regiji”.

I dalje ovdje neki žele da dominiraju nad drugima

Potpredsjednike stranke, na čijem čelu je ministar bez portfelja
Rafet Husović, smatra da će se za Sandžak izjasniti svaki slobodan
stanovnik Sandžaka jer je to oblast spajanja dviju država i u interesu
je svih graðana, bez obzira kojem narodu pripadaju, ali i u interesu
država Crne Gore i Srbije.
“Sandžak je prvorazredno demokratsko pitanje, svojevrstan indikator
demokratskog kapaciteta i Crne Gore i Srbije, i kao takvo, uvjeren sam,
jedan od uslova evropskih integracija Balkana. Intencija evropskih
demokratskih sistema je decentralizacija vlasti.
Na tom pitanju mi ovdje na Balkanu još nismo baš načisto. Prosto,
suživot vidimo još kao dominaciju jednih nad drugim, a državu
doživljavamo iznad prava graðana kao neku svetinju, koja kao da ne
proizilazi iz prenesenog suvereniteta graðanina, već se doživljava
čuvarem teritorije čak i od samih graðana.
To se mora mijenjati i ja vjerujem u mogućnost i neminovnost promjena”,
zaključio je Kalač.

Samo hoćemo da normalno živimo

Kalač kaže da je cilj da se postigne princip nenarušavanja državnog
suvereniteta Crne Gore i Srbije, a da se istovremeno graðanima ovog
regiona omogući da normalno žive, putuju, rade, trguju… On je istakao da
je Balkan po mnogo čemu jedinstven zbog čega i rješenja za
regionalizaciju Sandžaka treba da održavaju njene specifičnosti.
”Možda bi se našlo sličnih primjera, poput regije Južni Tirol u Italiji,
ali se neće naći čist model koji se može samo prepisati. Bitno je da
graðani Sandžaka dobiju status koji će im garantovati pune slobode, da
se osjećaju kao u svojoj avliji”, rekao je Kalač.

Na sajtu Bicent.com izdvaja se isječak iz sporazuma o
saradnji potpisanog izmeðu BS-a i DPS-a koji je
potpisan 23.03.2006.godine – Tacka 4. – koja se odnosi na Sandzak:

"Primjena Evropske povelje o lokalnoj samoupravi u dijelu najvećih standarda kao uslov ravnomjernog ekonomskog razvoja Crne Gore. U tom kontekstu Sandžak vidimo kao multietničku, multikonfesionalnu, multikulturalnu prekograničnu regiju, sa transparentnom granicom, koja bi bila most spajanja, a ne zid razdvajanja Srbije i Crne Gore".

 

Izvor: Vijesti.me, Bicent.com